Klimastatistikk for Norge

Langtidsstatistikk for temperatur og nedbør for Norge.
Dette er beregnede gjennomsnittsverdier for hele Norge.

«Normal»: Med dette menes gjennomsnittsvær over en periode på tredve år. Normalperioden i dag er fra 1961 til 1990.

Tre grafer: De tre grafene under viser temperaturutviklingen for siste hele måned, siste hele sesong og året som helhet. Les forklaring til grafene over hver enkelt graf.

Finn flere målestasjoner eller områder med klimastatistikk.

Snarvei til klimastatistikk for

Du kan se klimastatistikk for alle årets måneder, samt de fire årstidene, i tillegg til året under ett. Klikk på en av lenkene for å gå direkte til klimastatistikken du ønsker å se.

Klimastatistikk september

Grafen viser langtidsstatistikk for temperatur og nedbør for måneden.

Temperatur: Prikkene viser beregna gjennomsnittlig temperatur i måneden for hver år. Linjen er en utjevning over 10 år. Normalen (se forklaring over) vises som en tykk horisontal strek.

Nedbør: De blå stolpene i bunnen av bildet hvor mye nedbør som har falt sammenlignet med normalen — tegnet som en tykk strek over stolpene. Linjen er en utjevning over 10 år.

Bilde som viser klimastatistikk for september

Vis tabell

Tabellvisning for temperatur/nedbør september

Denne tabellen kan sorteres. (Klikk på overskriftene)
År Temperatur Nedbør
Maks Min Gjennomsnitt Normalavvik Nedbør
2019 6,7° 0,7° 120,4 %
2018 7,5° 1,5° 152,0 %
2017 8,2° 2,1° 69,5 %
2016 9,6° 3,6° 83,7 %
2015 8,3° 2,2° 105,9 %
2014 7,8° 1,7° 74,3 %
2013 8,1° 2,0° 57,7 %
2012 6,0° 0,0° 104,0 %
2011 8,6° 2,6° 112,7 %
2010 6,7° 0,7° 78,4 %
2009 7,8° 1,7° 120,9 %
2008 6,6° 0,6° 65,7 %
2007 5,7° -0,3° 97,8 %
2006 9,0° 3,0° 96,7 %
2005 7,1° 1,1° 106,6 %
2004 7,3° 1,3° 129,6 %
2003 6,9° 0,8° 115,3 %
2002 7,2° 1,2° 90,2 %
2001 7,5° 1,5° 67,9 %
2000 7,2° 1,2° 75,4 %
1999 9,5° 3,5° 89,0 %
1998 7,5° 1,5° 85,4 %
1997 7,4° 1,4° 129,6 %
1996 5,6° -0,4° 66,2 %
1995 6,6° 0,6° 76,2 %
1994 5,7° -0,3° 81,3 %
1993 4,5° -1,5° 43,6 %
1992 7,2° 1,2° 79,2 %
1991 5,6° -0,4° 114,1 %
1990 6,0° 0,0° 65,4 %
1989 6,7° 0,7° 87,6 %
1988 7,5° 1,4° 134,6 %
1987 5,5° -0,5° 85,3 %
1986 3,8° -2,2° 79,2 %
1985 4,9° -1,1° 130,5 %
1984 5,5° -0,5° 71,8 %
1983 7,0° 1,0° 120,6 %
1982 6,0° 0,0° 151,4 %
1981 7,1° 1,0° 69,9 %
1980 7,1° 1,1° 91,1 %
1979 5,6° -0,4° 124,3 %
1978 4,9° -1,1° 99,5 %
1977 4,9° -1,1° 86,0 %
1976 3,8° -2,2° 81,8 %
1975 6,6° 0,6° 148,6 %
1974 7,2° 1,2° 132,4 %
1973 4,9° -1,1° 82,6 %
1972 5,2° -0,8° 88,8 %
1971 5,9° -0,1° 87,4 %
1970 5,8° -0,2° 99,2 %
1969 6,2° 0,2° 106,9 %
1968 6,6° 0,6° 76,9 %
1967 7,7° 1,7° 68,2 %
1966 4,7° -1,3° 117,6 %
1965 7,6° 1,6° 109,0 %
1964 5,3° -0,8° 104,9 %
1963 7,0° 1,1° 114,2 %
1962 5,8° -0,2° 83,4 %
1961 7,6° 1,6° 103,3 %
1960 7,1° 1,1° 60,4 %
1959 6,3° 0,3° 85,6 %
1958 7,6° 1,6° 75,4 %
1957 5,4° -0,6° 94,6 %
1956 6,1° 0,1° 97,6 %
1955 7,4° 1,4° 87,3 %
1954 5,9° -0,1° 95,0 %
1953 6,0° 0,0° 82,6 %
1952 4,1° -1,9° 97,6 %
1951 7,3° 1,3° 88,5 %
1950 6,6° 0,7° 92,9 %
1949 9,0° 3,0° 77,4 %
1948 6,4° 0,4° 134,7 %
1947 7,6° 1,6° 114,5 %
1946 7,6° 1,6° 116,6 %
1945 6,2° 0,2° 58,2 %
1944 6,4° 0,4° 96,0 %
1943 6,4° 0,4° 69,2 %
1942 6,0° 0,0° 110,6 %
1941 6,1° 0,1° 87,9 %
1940 5,3° -0,6° 102,6 %
1939 6,6° 0,5° 71,6 %
1938 7,8° 1,8° 110,5 %
1937 6,6° 0,6° 113,2 %
1936 5,8° -0,2° 78,0 %
1935 5,4° -0,6° 100,6 %
1934 9,0° 3,0° 102,0 %
1933 7,5° 1,5° 54,0 %
1932 5,1° -0,9° 149,4 %
1931 4,1° -1,9° 57,5 %
1930 5,6° -0,4° 75,4 %
1929 6,6° 0,6° 74,3 %
1928 5,5° -0,5° 77,8 %
1927 5,7° -0,2° 91,4 %
1926 6,1° 0,1° 90,4 %
1925 6,3° 0,3° 99,7 %
1924 7,1° 1,1° 118,2 %
1923 5,8° -0,2° 124,8 %
1922 5,9° -0,1° 77,4 %
1921 5,3° -0,7° 94,1 %
1920 6,9° 0,9° 73,0 %
1919 5,9° -0,1° 133,7 %
1918 4,8° -1,1° 124,2 %
1917 6,1° 0,1° 119,6 %
1916 4,9° -1,1° 87,8 %
1915 4,7° -1,3° 67,8 %
1914 6,4° 0,4° 113,8 %
1913 6,6° 0,5° 52,2 %
1912 4,9° -1,1° 14,8 %
1911 6,8° 0,8° 87,3 %
1910 6,2° 0,2° 77,5 %
1909 5,9° -0,1° 73,0 %
1908 5,8° -0,2° 76,6 %
1907 5,0° -1,0° 110,2 %
1906 6,4° 0,4° 70,1 %
1905 5,7° -0,3° 90,8 %
1904 6,4° 0,4° 46,4 %
1903 6,3° 0,3° 60,9 %
1902 4,4° -1,6° 74,3 %
1901 8,0° 2,0° 44,8 %
1900 5,1° -0,9° 95,4 %

Klimastatistikk sommer

Grafen under viser langtidsstatistikk for temperatur og nedbør for årstiden.

Temperatur: Prikkene viser beregna gjennomsnittlig temperatur for årstiden. Linjen er en utjevning over 10 år. Normalen (se forklaring over) vises som en tykk strek.

Nedbør: De blå stolpene i bunnen av bildet viser hvor mye nedbør som har falt sammenlignet med normalen — tegnet som en tykk strek over stolpene. Linjen er en utjevning over 10 år.

Bilde som viser klimastatistikk for sommer

Vis tabell

Tabellvisning for temperatur/nedbør sommer

Denne tabellen kan sorteres. (Klikk på overskriftene)
År Temperatur Nedbør
Maks Min Gjennomsnitt Normalavvik Nedbør
2019 10,7° 1,2° 109,2 %
2018 11,3° 1,8° 109,8 %
2017 9,6° 0,0° 129,4 %
2016 10,1° 0,6° 112,4 %
2015 9,3° -0,2° 108,5 %
2014 11,4° 1,9° 90,4 %
2013 10,6° 1,1° 121,7 %
2012 9,1° -0,4° 104,0 %
2011 10,7° 1,2° 140,6 %
2010 9,8° 0,4° 118,1 %
2009 10,2° 0,7° 110,3 %
2008 10,0° 0,5° 92,1 %
2007 10,5° 1,0° 106,4 %
2006 11,3° 1,8° 89,6 %
2005 10,2° 0,7° 108,1 %
2004 10,2° 0,7° 106,6 %
2003 11,2° 1,7° 101,2 %
2002 11,8° 2,3° 91,0 %
2001 9,8° 0,4° 126,2 %
2000 9,1° -0,4° 118,5 %
1999 9,6° 0,2° 115,4 %
1998 9,1° -0,3° 113,5 %
1997 11,6° 2,2° 71,4 %
1996 9,8° 0,3° 95,2 %
1995 9,4° 0,0° 105,0 %
1994 9,9° 0,4° 103,5 %
1993 8,4° -1,1° 101,6 %
1992 9,6° 0,1° 116,2 %
1991 9,8° 0,4° 92,1 %
1990 10,2° 0,7° 101,5 %
1989 9,5° 0,0° 107,1 %
1988 10,6° 1,1° 116,9 %
1987 8,1° -1,3° 98,4 %
1986 9,6° 0,1° 93,7 %
1985 9,7° 0,3° 120,2 %
1984 9,2° -0,2° 98,9 %
1983 9,2° -0,3° 96,6 %
1982 9,3° -0,2° 82,6 %
1981 8,4° -1,1° 104,3 %
1980 10,7° 1,2° 84,8 %
1979 9,5° 0,0° 109,0 %
1978 9,7° 0,2° 93,8 %
1977 9,1° -0,4° 87,6 %
1976 9,7° 0,2° 70,2 %
1975 9,2° -0,3° 79,8 %
1974 9,5° 0,0° 104,7 %
1973 9,9° 0,5° 115,0 %
1972 10,6° 1,1° 111,3 %
1971 9,1° -0,4° 99,0 %
1970 10,5° 1,0° 95,7 %
1969 11,0° 1,6° 76,0 %
1968 9,2° -0,3° 69,2 %
1967 9,1° -0,4° 112,8 %
1966 9,8° 0,4° 99,3 %
1965 8,3° -1,2° 99,1 %
1964 8,4° -1,1° 147,2 %
1963 9,8° 0,3° 99,6 %
1962 7,8° -1,6° 102,7 %
1961 9,6° 0,1° 120,3 %
1960 10,4° 1,0° 123,3 %
1959 10,1° 0,7° 100,5 %
1958 9,3° -0,2° 90,5 %
1957 9,2° -0,3° 111,1 %
1956 8,7° -0,8° 100,9 %
1955 9,9° 0,4° 57,4 %
1954 9,5° 0,0° 111,3 %
1953 11,0° 1,6° 107,1 %
1952 8,4° -1,1° 122,8 %
1951 8,8° -0,6° 122,9 %
1950 10,2° 0,7° 121,3 %
1949 8,8° -0,6° 87,2 %
1948 9,4° -0,1° 101,0 %
1947 11,2° 1,8° 77,4 %
1946 9,9° 0,5° 109,0 %
1945 10,6° 1,1° 80,0 %
1944 9,5° 0,0° 106,4 %
1943 9,4° 0,0° 89,5 %
1942 8,9° -0,6° 108,0 %
1941 10,3° 0,8° 103,6 %
1940 9,2° -0,2° 110,5 %
1939 10,2° 0,7° 118,4 %
1938 10,1° 0,7° 117,2 %
1937 11,7° 2,2° 79,2 %
1936 10,8° 1,4° 114,9 %
1935 9,6° 0,1° 89,8 %
1934 10,6° 1,2° 97,9 %
1933 11,0° 1,6° 98,9 %
1932 9,3° -0,1° 90,6 %
1931 8,6° -0,9° 100,7 %
1930 11,0° 1,6° 89,2 %
1929 8,0° -1,4° 107,6 %
1928 7,7° -1,7° 116,8 %
1927 10,2° 0,7° 113,2 %
1926 9,8° 0,4° 100,1 %
1925 10,8° 1,3° 89,5 %
1924 9,4° 0,0° 110,2 %
1923 7,8° -1,7° 93,3 %
1922 9,4° -0,1° 99,3 %
1921 8,4° -1,1° 112,6 %
1920 9,2° -0,3° 114,3 %
1919 9,3° -0,2° 92,7 %
1918 9,3° -0,2° 101,9 %
1917 10,2° 0,7° 102,5 %
1916 9,6° 0,1° 84,1 %
1915 8,8° -0,7° 102,9 %
1914 10,8° 1,3° 70,3 %
1913 9,6° 0,1° 78,0 %
1912 10,1° 0,6° 95,3 %
1911 9,5° 0,0° 78,8 %
1910 9,5° 0,0° 79,2 %
1909 8,6° -0,8° 116,3 %
1908 9,2° -0,3° 91,1 %
1907 8,3° -1,2° 101,8 %
1906 9,2° -0,3° 93,4 %
1905 9,8° 0,3° 93,7 %
1904 8,7° -0,8° 75,8 %
1903 8,4° -1,1° 101,1 %
1902 7,5° -2,0° 87,4 %
1901 11,1° 1,6° 89,7 %
1900 8,8° -0,7° 92,0 %

Klimastatistikk år

Grafen viser langtidsstatistikk for temperatur og nedbør for hele året.

Temperatur: Prikkene viser gjennomsnittlig middeltemperatur. Linjen er en utjevning over 10 år. Normalen (se forklaring over) vises som en tykk horisontal strek.

Nedbør: De blå stolpene i bunnen av bildet gir en indikasjon på hvor mye nedbør som har falt sammenlignet med normalen — tegnet som en tykk strek over stolpene. Linjen er en utjevning over 10 år.

Bilde som viser klimastatistikk for År

Vis tabell

Tabellvisning for temperatur/nedbør år

Denne tabellen kan sorteres. (Klikk på overskriftene)
År Temperatur Nedbør
Maks Min Gjennomsnitt Normalavvik Nedbør
2018 2,4° 1,4° 99,9 %
2017 2,2° 1,1° 118,8 %
2016 2,5° 1,5° 100,5 %
2015 2,9° 1,8° 124,2 %
2014 3,3° 2,2° 99,9 %
2013 2,0° 1,0° 111,3 %
2012 1,4° 0,4° 106,2 %
2011 2,9° 1,8° 130,1 %
2010 0,0° -1,0° 82,9 %
2009 2,0° 1,0° 101,1 %
2008 2,3° 1,4° 105,5 %
2007 2,2° 1,3° 118,3 %
2006 2,8° 1,8° 108,7 %
2005 2,4° 1,4° 118,4 %
2004 2,3° 1,3° 108,8 %
2003 2,2° 1,3° 106,2 %
2002 2,0° 1,1° 92,1 %
2001 1,3° 0,3° 103,3 %
2000 2,6° 1,6° 116,6 %
1999 1,9° 0,9° 109,8 %
1998 1,3° 0,3° 104,9 %
1997 2,0° 1,0° 108,2 %
1996 0,7° -0,2° 81,1 %
1995 1,3° 0,3° 108,5 %
1994 1,2° 0,2° 100,7 %
1993 1,2° 0,2° 97,3 %
1992 2,1° 1,1° 115,6 %
1991 1,8° 0,9° 100,2 %
1990 2,8° 1,8° 120,4 %
1989 2,6° 1,6° 121,6 %
1988 1,4° 0,5° 107,6 %
1987 0,2° -0,8° 94,6 %
1986 0,6° -0,4° 97,8 %
1985 -0,2° -1,2° 102,4 %
1984 1,6° 0,7° 89,3 %
1983 1,5° 0,5° 124,5 %
1982 1,4° 0,4° 104,8 %
1981 -0,1° -1,1° 93,8 %
1980 0,5° -0,4° 86,2 %
1979 0,2° -0,8° 95,6 %
1978 0,3° -0,7° 94,5 %
1977 0,6° -0,3° 85,6 %
1976 0,6° -0,4° 83,9 %
1975 1,9° 0,9° 118,2 %
1974 2,2° 1,2° 89,0 %
1973 1,2° 0,2° 114,8 %
1972 1,9° 0,9° 90,9 %
1971 1,0° 0,1° 111,8 %
1970 0,4° -0,5° 85,8 %
1969 0,7° -0,3° 82,4 %
1968 0,2° -0,7° 87,3 %
1967 1,2° 0,3° 116,3 %
1966 -0,3° -1,3° 91,6 %
1965 0,2° -0,7° 86,6 %
1964 1,4° 0,4° 112,4 %
1963 0,8° -0,2° 91,6 %
1962 0,2° -0,8° 98,6 %
1961 1,9° 0,9° 108,9 %
1960 1,2° 0,2° 78,2 %
1959 2,2° 1,2° 90,1 %
1958 0,4° -0,6° 88,8 %
1957 1,3° 0,3° 105,1 %
1956 0,3° -0,7° 88,2 %
1955 0,1° -0,9° 87,8 %
1954 1,2° 0,2° 94,3 %
1953 2,4° 1,4° 111,1 %
1952 0,2° -0,8° 85,4 %
1951 1,0° 0,0° 93,3 %
1950 1,5° 0,6° 96,6 %
1949 2,1° 1,1° 111,1 %
1948 1,6° 0,7° 109,2 %
1947 0,6° -0,4° 80,0 %
1946 1,6° 0,6° 95,0 %
1945 1,5° 0,6° 88,2 %
1944 1,5° 0,5° 95,0 %
1943 1,8° 0,9° 107,8 %
1942 -0,2° -1,2° 95,9 %
1941 -0,1° -1,1° 77,9 %
1940 0,1° -0,9° 84,7 %
1939 1,3° 0,3° 91,6 %
1938 2,7° 1,7° 115,1 %
1937 1,9° 0,9° 77,6 %
1936 1,6° 0,6° 91,3 %
1935 1,4° 0,4° 92,5 %
1934 2,7° 1,8° 108,1 %
1933 1,7° 0,8° 80,5 %
1932 1,7° 0,7° 102,7 %
1931 0,6° -0,4° 87,6 %
1930 2,4° 1,4° 92,0 %
1929 0,8° -0,1° 96,0 %
1928 0,7° -0,3° 88,0 %
1927 0,5° -0,4° 91,7 %
1926 0,9° -0,1° 93,2 %
1925 1,1° 0,1° 100,2 %
1924 1,2° 0,2° 95,6 %
1923 0,3° -0,7° 91,4 %
1922 0,6° -0,4° 87,4 %
1921 1,3° 0,3° 114,2 %
1920 2,0° 1,0° 100,2 %
1919 0,1° -0,9° 78,4 %
1918 1,2° 0,2° 89,5 %
1917 -0,2° -1,2° 94,2 %
1916 0,9° 0,0° 90,5 %
1915 -0,7° -1,7° 73,9 %
1914 1,8° 0,8° 94,9 %
1913 1,5° 0,5° 90,4 %
1912 0,8° -0,2° 83,7 %
1911 1,5° 0,5° 88,8 %
1910 1,5° 0,5° 86,1 %
1909 0,2° -0,8° 95,5 %
1908 1,1° 0,1° 90,8 %
1907 1,1° 0,1° 92,4 %
1906 1,2° 0,2° 96,7 %
1905 1,0° 0,0° 97,3 %
1904 0,4° -0,5° 77,1 %
1903 1,0° 0,1° 98,1 %
1902 -0,3° -1,3° 86,3 %
1901 1,3° 0,4° 83,9 %
1900 -0,2° -1,2° 86,2 %