Været som var (klima)Færder fyr målestasjon, Færder (Vestfold)

Klimasidene fjernes fra Yr

Klimainformasjon finner du på nettsidene til Norsk klimaservicesenter.

Her kan du lese mer om pågående endringer.

Klimastatistikk for Færder fyr målestasjon

Langtidsstatistikk for temperatur for Færder fyr målestasjon. Stasjonen ligger 6 meter over havet i Færder kommune.

«Normal»: Med dette menes gjennomsnittsvær over en periode på tredve år. Normalperioden i dag er fra 1961 til 1990.

Finn flere målestasjoner eller områder med klimastatistikk.

Snarvei til klimastatistikk for

Du kan se klimastatistikk for alle årets måneder. Klikk på en av lenkene for å gå direkte til klimastatistikken du ønsker å se.

Klimastatistikk juni

Grafen viser langtidssstatistikk for temperatur for måneden. Prikkene viser gjennomsnittet for måneden i det enkelte år, mens linjen er en utjevning over 10 år. Stolpene viser maksimum og minimum observert temperatur.

Rød og blå farge betyr pluss- og minusgrader.

Normalen (se forklaring over) for måneden vises med en tykk strek gjennom bildet, og selve normalverdien vises på høyre side.

Bilde som viser klimastatistikk for juni

Vis tabell

Tabellvisning for temperatur juni

Denne tabellen kan sorteres. (Klikk på overskriftene)
År Temperatur
Maks Min Gjennomsnitt Normalavvik
2019 21,5° 10,1° 14,9° 0,1°
2018 23,8° 10,4° 17,3° 2,5°
2017 20,9° 9,5° 15,1° 0,3°
2016 23,1° 10,2° 16,6° 1,8°
2015 19,7° 8,5° 14,0° -0,8°
2014 22,6° 11,0° 16,0° 1,2°
2013 20,8° 9,6° 14,7° -0,1°
2012 20,6° 8,1° 14,1° -0,7°
2011 21,4° 10,2° 15,2° 0,4°
2010 20,0° 9,5° 14,8° 0,0°
2009 26,7° 8,4° 15,6° 0,8°
2008 21,8° 9,3° 15,1° 0,3°
2007 24,4° 8,0° 16,2° 1,4°
2006 19,7° 8,8° 15,0° 0,2°
2005 20,5° 8,2° 13,9° -0,9°
2004 19,5° 8,8° 14,2° -0,6°
2003 22,1° 11,7° 15,9° 1,1°
2002 22,8° 11,2° 16,2° 1,4°
2001 21,8° 8,3° 14,0° -0,8°
2000 18,7° 8,1° 13,3° -1,5°
1999 19,4° 10,8° 14,1° -0,7°
1998 19,0° 8,1° 13,4° -1,4°
1997 23,5° 10,0° 15,8° 1,0°
1996 20,0° 9,2° 13,4° -1,4°
1995 25,0° 10,6° 14,6° -0,2°
1994 19,0° 9,3° 13,3° -1,5°
1993 20,9° 9,2° 13,8° -1,0°
1992 25,6° 11,5° 17,9° 3,1°
1991 18,2° 7,5° 12,2° -2,6°
1990 21,0° 11,5° 15,3° 0,5°
1989 23,3° 6,8° 15,4° 0,6°
1988 27,5° 9,3° 17,8° 3,0°
1987 17,4° 9,5° 12,1° -2,7°
1986 24,8° 9,8° 15,2° 0,4°
1985 22,2° 10,0° 14,6° -0,2°
1984 23,0° 8,5° 14,5° -0,3°
1983 24,8° 9,5° 14,0° -0,8°
1982 21,5° 9,1° 14,4° -0,4°
1981 18,4° 5,0° 12,9° -1,9°
1980 23,1° 10,5° 15,8° 1,0°
1979 23,0° 9,4° 14,7° -0,1°
1978 22,0° 8,9° 15,2° 0,4°
1977 25,2° 7,5° 14,6° -0,2°
1976 23,7° 10,3° 14,7° -0,1°
1975 21,5° 5,8° 13,9° -0,9°
1974 23,0° 8,2° 14,9° 0,1°
1973 21,8° 7,8° 15,0° 0,2°
1972 23,4° 8,9° 14,0° -0,8°
1971 21,4° 9,5° 14,3° -0,5°
1970 26,7° 9,8° 17,3° 2,5°
1969 25,6° 8,0° 16,3° 1,5°
1968 23,0° 10,6° 15,7° 0,9°
1967 21,5° 7,6° 14,0° -0,8°
1966 25,0° 9,4° 16,1° 1,3°
1965 22,0° 10,3° 14,3° -0,5°
1964 21,5° 6,6° 12,8° -2,0°
1963 21,7° 11,2° 16,0° 1,2°
1962 18,7° 6,1° 13,0° -1,8°
1961 21,3° 11,3° 15,3° 0,5°
1960 24,7° 11,0° 15,1° 0,3°
1959 23,5° 9,0° 14,8° 0,0°
1958 22,0° 7,5° 14,5° -0,3°
1957 22,1° 7,6° 13,8° -1,0°
1956 22,0° 8,5° 13,5° -1,3°
1955 19,3° 7,3° 13,5° -1,3°
1954 18,5° 8,7° 14,1° -0,7°
1953 27,2° 8,7° 17,0° 2,2°
1952 18,0° 7,3° 12,4° -2,4°
1951 21,0° 7,9° 14,1° -0,7°
1950 20,0° 9,0° 14,2° -0,6°
1949 22,1° 9,6° 14,4° -0,4°
1948 21,4° 10,2° 14,4° -0,4°
1947 26,2° 8,8° 16,0° 1,2°
1946 19,0° 9,0° 13,4° -1,4°
1945 23,2° 8,7° 13,9° -0,9°
1944 19,6° 7,6° 12,6° -2,2°
1943 23,8° 10,7° 14,9° 0,1°
1942 17,6° 7,7° 12,5° -2,3°
1941 22,6° 8,5° 14,7° -0,1°
1940 23,4° 11,0° 16,4° 1,6°
1939 25,2° 8,5° 14,6° -0,2°
1938 18,1° 9,6° 12,8° -2,0°
1937 19,5° 7,8° 13,7° -1,1°
1936 25,9° 7,0° 16,3° 1,5°
1935 24,2° 7,6° 14,2° -0,6°
1934 22,4° 9,7° 14,0° -0,8°
1933 24,2° 10,7° 17,5° 2,7°
1932 20,1° 6,9° 13,7° -1,1°
1931 16,7° 6,0° 12,1° -2,7°
1930 23,7° 7,8° 15,4° 0,6°
1929 19,3° 7,0° 12,5° -2,3°
1928 17,7° 4,8° 11,7° -3,1°
1927 15,4° 7,6° 11,4° -3,4°
1926 22,2° 9,4° 14,5° -0,3°
1925 26,2° 7,8° 14,3° -0,5°
1924 23,0° 7,1° 13,0° -1,8°
1923 16,1° 5,8° 11,0° -3,8°
1922 20,8° 8,4° 13,4° -1,4°
1921 22,1° 5,0° 13,4° -1,4°
1920 23,6° 6,4° 14,8° 0,0°
1919 16,2° 8,3° 13,2° -1,6°
1918 20,4° 7,8° 12,7° -2,1°
1917 23,2° 10,4° 15,8° 1,0°
1916 19,8° 6,4° 12,2° -2,6°
1915 18,7° 4,8° 12,9° -1,9°
1914 22,1° 6,1° 15,3° 0,5°
1913 21,1° 8,7° 14,3° -0,5°
1912 19,8° 10,1° 14,1° -0,7°
1911 22,0° 7,6° 14,4° -0,4°
1910 26,4° 8,4° 15,9° 1,1°
1909 22,6° 6,8° 13,5° -1,3°
1908 22,4° 4,0° 15,0° 0,2°
1907 17,0° 5,0° 12,4° -2,4°
1906 23,0° 9,2° 16,2° 1,4°
1905 22,8° 10,0° 16,3° 1,5°
1904 20,8° 9,2° 14,2° -0,6°
1903 20,2° 8,8° 14,8° 0,0°
1902 23,0° 4,4° 13,7° -1,1°
1901 21,2° 8,4° 14,2° -0,6°
1900 22,0° 9,2° 15,8° 1,0°
1899 22,0° 7,0° 14,2° -0,6°
1898 22,0° 1,4° 14,4° -0,4°
1897 23,7° 6,6° 14,8° 0,0°
1896 25,3° 8,8° 17,1° 2,3°
1895 21,4° 8,0° 14,7° -0,1°
1894 24,8° 7,0° 14,5° -0,3°
1893 22,8° 6,0° 14,8° 0,0°
1892 22,3° 8,4° 13,7° -1,1°
1891 25,6° 6,8° 14,2° -0,6°
1890 18,4° 6,2° 13,0° -1,8°
1889 23,2° 12,5° 18,6° 3,8°
1888 24,6° 5,0° 14,6° -0,2°
1887 21,2° 7,3° 14,9° 0,1°
1886 21,4° 6,5° 14,3° -0,5°
1885 12,9° -1,9°
1884 13,9° -0,9°
1883 14,8° 0,0°
1882 14,6° -0,2°
1881 13,8° -1,0°
1880 15,3° 0,5°
1879 14,1° -0,7°
1878 14,0° -0,8°
1877 13,4° -1,4°
1876 15,2° 0,4°
1875 13,9° -0,9°
1874 13,9° -0,9°
1873 14,4° -0,4°
1872 14,7° -0,1°
1871 13,6° -1,2°
1870 13,5° -1,3°