Været som var (klima)Oksøy fyr målestasjon, Kristiansand (Vest-Agder)

Klimasidene fjernes fra Yr

Klimainformasjon finner du på nettsidene til Norsk klimaservicesenter.

Her kan du lese mer om pågående endringer.

Klimastatistikk for Oksøy fyr målestasjon

Langtidsstatistikk for temperatur for Oksøy fyr målestasjon. Stasjonen ligger 9 meter over havet i Kristiansand kommune.

«Normal»: Med dette menes gjennomsnittsvær over en periode på tredve år. Normalperioden i dag er fra 1961 til 1990.

Finn flere målestasjoner eller områder med klimastatistikk.

Snarvei til klimastatistikk for

Du kan se klimastatistikk for alle årets måneder. Klikk på en av lenkene for å gå direkte til klimastatistikken du ønsker å se.

Klimastatistikk september

Grafen viser langtidssstatistikk for temperatur for måneden. Prikkene viser gjennomsnittet for måneden i det enkelte år, mens linjen er en utjevning over 10 år. Stolpene viser maksimum og minimum observert temperatur.

Rød og blå farge betyr pluss- og minusgrader.

Normalen (se forklaring over) for måneden vises med en tykk strek gjennom bildet, og selve normalverdien vises på høyre side.

Bilde som viser klimastatistikk for september

Vis tabell

Tabellvisning for temperatur september

Denne tabellen kan sorteres. (Klikk på overskriftene)
År Temperatur
Maks Min Gjennomsnitt Normalavvik
2019 19,1° 7,3° 13,2° 0,7°
2018 19,0° 5,7° 13,6° 1,1°
2017 19,1° 9,4° 13,8° 1,3°
2016 19,8° 9,4° 15,6° 3,1°
2015 17,8° 7,3° 13,6° 1,1°
2014 20,8° 9,2° 14,4° 1,9°
2013 19,6° 6,3° 13,6° 1,1°
2012 18,2° 5,4° 12,4° -0,1°
2011 17,7° 7,2° 13,7° 1,2°
2010 17,4° 7,0° 12,6° 0,1°
2009 19,3° 5,6° 13,9° 1,4°
2008 18,7° 7,7° 12,8° 0,3°
2007 20,6° 6,3° 12,8° 0,3°
2006 19,7° 10,3° 15,7° 3,2°
2005 19,1° 6,3° 13,8° 1,3°
2004 21,1° 7,6° 13,9° 1,4°
2003 21,2° 6,6° 14,2° 1,7°
2002 21,2° 6,9° 14,8° 2,3°
2001 19,6° 8,0° 13,1° 0,6°
2000 17,6° 8,1° 13,3° 0,8°
1999 19,5° 9,7° 15,2° 2,7°
1998 19,0° 8,6° 13,2° 0,7°
1997 21,3° 6,9° 13,5° 1,0°
1996 20,6° 6,0° 12,3° -0,2°
1995 20,5° 4,2° 12,9° 0,4°
1994 16,7° 5,5° 11,7° -0,8°
1993 21,0° 3,8° 10,9° -1,6°
1992 16,6° 7,6° 13,1° 0,6°
1991 22,1° 5,2° 13,5° 1,0°
1990 18,6° 5,2° 12,1° -0,4°
1989 19,3° 6,1° 13,0° 0,5°
1988 21,0° 7,5° 13,5° 1,0°
1987 17,5° 4,4° 11,6° -0,9°
1986 17,2° 4,0° 10,8° -1,7°
1985 17,0° 4,1° 11,4° -1,1°
1984 17,0° 7,3° 11,8° -0,7°
1983 18,4° 4,2° 12,9° 0,4°
1982 17,0° 5,3° 12,9° 0,4°
1981 17,5° 8,3° 13,6° 1,1°
1980 17,8° 7,5° 13,1° 0,6°
1979 17,3° 4,4° 12,1° -0,4°
1978 18,8° 5,3° 11,4° -1,1°
1977 17,0° 5,8° 11,9° -0,6°
1976 17,8° 6,5° 11,2° -1,3°
1975 21,1° 5,9° 13,4° 0,9°
1974 19,6° 6,6° 13,0° 0,5°
1973 19,5° 6,2° 12,3° -0,2°
1972 19,2° 4,7° 11,5° -1,0°
1971 18,5° 5,8° 12,7° 0,2°
1970 16,4° 4,0° 12,0° -0,5°
1969 20,3° 5,4° 13,3° 0,8°
1968 20,5° 5,3° 13,5° 1,0°
1967 17,5° 8,8° 13,6° 1,1°
1966 17,6° 4,9° 12,4° -0,1°
1965 17,1° 7,0° 13,0° 0,5°
1964 17,2° 5,0° 11,5° -1,0°
1963 17,2° 5,6° 12,7° 0,2°
1962 16,8° 7,0° 11,9° -0,6°
1961 17,7° 9,0° 13,9° 1,4°
1960 17,2° 5,4° 12,9° 0,4°
1959 20,3° 5,0° 13,3° 0,8°
1958 19,6° 8,1° 13,9° 1,4°
1957 18,0° 3,8° 11,3° -1,2°
1956 16,7° 7,7° 12,6° 0,1°
1955 19,5° 7,0° 13,9° 1,4°
1954 18,5° 4,4° 12,0° -0,5°
1953 17,8° 7,4° 12,8° 0,3°
1952 16,9° 4,8° 10,8° -1,7°
1951 18,0° 7,0° 13,6° 1,1°
1950 17,3° 7,7° 12,7° 0,2°
1949 20,2° 9,4° 15,3° 2,8°
1948 17,5° 5,2° 12,5° 0,0°
1947 21,8° 7,1° 14,4° 1,9°
1946 18,1° 8,2° 13,4° 0,9°
1945 19,8° 7,2° 13,2° 0,7°
1944 17,6° 8,2° 12,7° 0,2°
1943 17,1° 4,1° 12,8° 0,3°
1942 17,6° 5,2° 12,7° 0,2°
1941 20,3° 8,4° 13,1° 0,6°
1940 16,2° 6,5° 11,2° -1,3°
1939 20,7° 4,4° 14,2° 1,7°
1938 18,5° 5,5° 13,9° 1,4°
1937 18,8° 8,0° 13,4° 0,9°
1936 3,5° 12,3° -0,2°
1935 6,0° 12,5° 0,0°
1934 8,0° 14,0° 1,5°
1933 8,8° 13,8° 1,3°
1932 4,4° 12,3° -0,2°
1931 5,3° 11,0° -1,5°
1930 17,0° 7,2° 12,7° 0,2°
1929 18,0° 6,3° 12,8° 0,3°
1928 18,0° 2,0° 11,6° -0,9°
1927 18,0° 6,5° 12,7° 0,2°
1926 17,2° 5,9° 12,5° 0,0°
1925 17,0° 6,3° 12,1° -0,4°
1924 18,0° 7,0° 13,1° 0,6°
1923 16,8° 6,6° 11,6° -0,9°
1922 16,8° 4,6° 11,7° -0,8°
1921 16,2° 3,6° 11,6° -0,9°
1920 18,0° 5,8° 12,5° 0,0°
1919 17,4° 2,4° 12,1° -0,4°
1918 16,2° 5,3° 10,5° -2,0°
1917 18,0° 7,4° 13,2° 0,7°
1916 16,6° 1,7° 11,5° -1,0°
1915 17,6° 2,6° 11,3° -1,2°
1914 19,8° 5,7° 13,2° 0,7°
1913 18,4° 7,3° 12,7° 0,2°
1912 15,6° 4,9° 11,1° -1,4°
1911 17,0° 5,4° 13,0° 0,5°
1910 18,2° 6,1° 13,1° 0,6°
1909 16,6° 6,0° 12,0° -0,5°
1908 18,6° 4,4° 12,2° -0,3°
1907 18,0° 4,0° 11,3° -1,2°
1906 20,8° 4,5° 12,7° 0,2°
1905 17,0° 5,9° 11,7° -0,8°
1904 17,6° 6,5° 12,5° 0,0°
1903 17,0° 6,2° 12,0° -0,5°
1902 17,0° 3,6° 10,6° -1,9°
1901 16,8° 8,2° 13,3° 0,8°
1900 22,2° 5,7° 12,6° 0,1°
1899 17,8° 4,6° 11,7° -0,8°
1898 17,6° 6,2° 12,2° -0,3°
1897 18,4° 5,0° 12,1° -0,4°
1896 18,6° 6,4° 12,3° -0,2°
1895 18,2° 6,8° 13,3° 0,8°
1894 18,2° 6,3° 11,4° -1,1°
1893 18,8° 2,9° 11,6° -0,9°
1892 16,8° 5,1° 11,9° -0,6°
1891 20,0° 5,9° 12,6° 0,1°
1890 20,4° 7,5° 13,6° 1,1°
1889 18,6° 5,0° 11,6° -0,9°
1888 20,0° 4,6° 12,3° -0,2°
1887 18,8° 5,6° 12,5° 0,0°
1886 21,0° 4,5° 12,6° 0,1°
1885 17,8° 3,5° 11,3° -1,2°
1884 23,0° 8,5° 15,0° 2,5°
1883 19,8° 5,2° 12,9° 0,4°
1882 17,4° 8,0° 13,4° 0,9°
1881 17,0° 6,0° 12,1° -0,4°
1880 20,4° 8,6° 14,4° 1,9°
1879 16,4° 7,0° 12,4° -0,1°
1878 19,6° 6,4° 13,3° 0,8°
1877 17,4° 1,4° 10,4° -2,1°
1876 17,6° 6,3° 11,9° -0,6°
1875 19,6° 12,9° 0,4°
1874 16,8° 12,2° -0,3°
1873 17,8° 11,8° -0,7°
1872 17,6° 11,8° -0,7°
1871 17,0° 11,1° -1,4°
1870 16,2° 11,2° -1,3°