Været som var (klima)Oksøy fyr målestasjon, Kristiansand (Vest-Agder)

Klimasidene fjernes fra Yr

Klimainformasjon finner du på nettsidene til Norsk klimaservicesenter.

Her kan du lese mer om pågående endringer.

Klimastatistikk for Oksøy fyr målestasjon

Langtidsstatistikk for temperatur for Oksøy fyr målestasjon. Stasjonen ligger 9 meter over havet i Kristiansand kommune.

«Normal»: Med dette menes gjennomsnittsvær over en periode på tredve år. Normalperioden i dag er fra 1961 til 1990.

Finn flere målestasjoner eller områder med klimastatistikk.

Snarvei til klimastatistikk for

Du kan se klimastatistikk for alle årets måneder. Klikk på en av lenkene for å gå direkte til klimastatistikken du ønsker å se.

Klimastatistikk juni

Grafen viser langtidssstatistikk for temperatur for måneden. Prikkene viser gjennomsnittet for måneden i det enkelte år, mens linjen er en utjevning over 10 år. Stolpene viser maksimum og minimum observert temperatur.

Rød og blå farge betyr pluss- og minusgrader.

Normalen (se forklaring over) for måneden vises med en tykk strek gjennom bildet, og selve normalverdien vises på høyre side.

Bilde som viser klimastatistikk for juni

Vis tabell

Tabellvisning for temperatur juni

Denne tabellen kan sorteres. (Klikk på overskriftene)
År Temperatur
Maks Min Gjennomsnitt Normalavvik
2019 23,9° 7,8° 13,8° 0,5°
2018 25,2° 8,8° 15,9° 2,6°
2017 21,6° 8,5° 13,9° 0,6°
2016 22,7° 9,5° 15,4° 2,1°
2015 19,0° 7,3° 12,5° -0,8°
2014 22,9° 10,2° 15,6° 2,3°
2013 19,3° 7,7° 13,6° 0,3°
2012 20,3° 5,8° 12,4° -0,9°
2011 22,7° 7,7° 13,8° 0,5°
2010 20,3° 8,9° 13,9° 0,6°
2009 24,9° 7,7° 14,5° 1,2°
2008 22,5° 6,8° 14,1° 0,8°
2007 24,0° 8,5° 15,2° 1,9°
2006 19,7° 6,6° 13,9° 0,6°
2005 21,1° 7,2° 13,5° 0,2°
2004 20,5° 8,2° 13,3° 0,0°
2003 21,9° 9,4° 14,9° 1,6°
2002 21,3° 9,9° 14,6° 1,3°
2001 21,0° 6,5° 12,8° -0,5°
2000 18,5° 6,1° 12,9° -0,4°
1999 17,8° 8,0° 12,9° -0,4°
1998 17,5° 5,6° 12,6° -0,7°
1997 22,3° 8,9° 14,9° 1,6°
1996 22,0° 6,8° 12,8° -0,5°
1995 28,3° 8,1° 14,0° 0,7°
1994 24,6° 6,6° 11,8° -1,5°
1993 19,9° 6,9° 13,1° -0,2°
1992 22,8° 9,6° 16,4° 3,1°
1991 16,3° 5,4° 11,3° -2,0°
1990 21,0° 9,1° 14,1° 0,8°
1989 24,4° 4,5° 13,9° 0,6°
1988 26,7° 9,2° 16,4° 3,1°
1987 16,0° 6,6° 11,0° -2,3°
1986 23,5° 6,0° 13,7° 0,4°
1985 22,3° 7,0° 12,9° -0,4°
1984 21,8° 8,8° 13,5° 0,2°
1983 21,2° 6,5° 12,6° -0,7°
1982 24,8° 8,2° 13,8° 0,5°
1981 17,2° 7,1° 12,1° -1,2°
1980 20,3° 6,8° 14,5° 1,2°
1979 21,0° 8,2° 12,9° -0,4°
1978 22,2° 7,9° 13,4° 0,1°
1977 24,7° 6,8° 13,6° 0,3°
1976 24,4° 7,5° 13,2° -0,1°
1975 19,6° 3,8° 12,4° -0,9°
1974 25,5° 6,2° 13,9° 0,6°
1973 22,2° 5,8° 13,0° -0,3°
1972 19,4° 7,4° 12,4° -0,9°
1971 19,5° 6,2° 12,6° -0,7°
1970 26,0° 7,2° 15,5° 2,2°
1969 21,4° 5,7° 14,5° 1,2°
1968 21,6° 8,8° 14,0° 0,7°
1967 21,6° 6,0° 12,4° -0,9°
1966 22,5° 7,4° 14,2° 0,9°
1965 18,6° 6,0° 12,8° -0,5°
1964 18,7° 0,7° 11,7° -1,6°
1963 23,3° 8,6° 13,9° 0,6°
1962 19,3° 5,3° 11,8° -1,5°
1961 20,5° 8,2° 13,1° -0,2°
1960 22,4° 8,0° 13,6° 0,3°
1959 22,5° 6,5° 13,1° -0,2°
1958 22,1° 6,9° 13,3° 0,0°
1957 18,9° 7,0° 12,3° -1,0°
1956 21,2° 6,6° 12,3° -1,0°
1955 20,2° 5,2° 12,3° -1,0°
1954 18,3° 7,0° 12,9° -0,4°
1953 23,5° 7,0° 15,9° 2,6°
1952 18,6° 5,1° 11,0° -2,3°
1951 22,0° 6,4° 12,8° -0,5°
1950 19,9° 7,2° 13,1° -0,2°
1949 21,3° 8,6° 13,5° 0,2°
1948 19,4° 9,0° 13,7° 0,4°
1947 22,9° 8,2° 14,1° 0,8°
1946 18,7° 8,1° 12,4° -0,9°
1945 20,7° 5,7° 12,8° -0,5°
1944 17,8° 7,3° 12,3° -1,0°
1943 20,8° 8,8° 13,9° 0,6°
1942 19,1° 6,0° 12,1° -1,2°
1941 23,8° 6,4° 13,8° 0,5°
1940 27,8° 8,9° 15,6° 2,3°
1939 23,5° 6,9° 13,3° 0,0°
1938 21,2° 8,0° 12,3° -1,0°
1937 18,7° 5,5° 12,7° -0,6°
1936 5,0° 15,1° 1,8°
1935 6,3° 12,9° -0,4°
1934 6,2° 13,6° 0,3°
1933 8,2° 16,1° 2,8°
1932 6,2° 13,4° 0,1°
1931 17,4° 5,1° 11,3° -2,0°
1930 22,0° 6,7° 13,9° 0,6°
1929 16,8° 4,1° 11,4° -1,9°
1928 17,4° 3,6° 10,7° -2,6°
1927 16,6° 5,5° 10,7° -2,6°
1926 22,0° 8,6° 14,1° 0,8°
1925 25,8° 4,0° 13,4° 0,1°
1924 19,0° 4,3° 11,9° -1,4°
1923 18,2° 5,1° 11,0° -2,3°
1922 19,6° 6,2° 12,3° -1,0°
1921 22,0° 7,3° 13,9° 0,6°
1920 21,2° 5,8° 15,0° 1,7°
1919 18,4° 7,9° 12,9° -0,4°
1918 19,6° 5,4° 12,2° -1,1°
1917 20,8° 6,9° 14,6° 1,3°
1916 17,8° 5,1° 11,7° -1,6°
1915 21,0° 6,8° 12,8° -0,5°
1914 18,8° 5,8° 14,4° 1,1°
1913 19,2° 6,4° 13,2° -0,1°
1912 18,4° 7,9° 12,9° -0,4°
1911 21,9° 6,9° 13,7° 0,4°
1910 21,2° 7,2° 14,9° 1,6°
1909 18,8° 6,5° 12,7° -0,6°
1908 23,0° 5,5° 13,8° 0,5°
1907 15,0° 3,2° 11,2° -2,1°
1906 22,6° 8,4° 14,8° 1,5°
1905 21,0° 8,1° 15,1° 1,8°
1904 18,8° 7,8° 13,2° -0,1°
1903 18,6° 7,4° 14,6° 1,3°
1902 21,2° 4,2° 12,8° -0,5°
1901 19,4° 6,3° 13,3° 0,0°
1900 21,2° 7,0° 14,2° 0,9°
1899 20,2° 6,8° 13,7° 0,4°
1898 20,2° 4,1° 13,4° 0,1°
1897 22,8° 6,5° 14,1° 0,8°
1896 22,1° 6,9° 16,0° 2,7°
1895 21,2° 6,2° 14,1° 0,8°
1894 22,8° 6,9° 13,5° 0,2°
1893 22,2° 7,1° 13,8° 0,5°
1892 25,0° 5,9° 12,8° -0,5°
1891 25,2° 4,9° 14,3° 1,0°
1890 21,6° 5,2° 12,3° -1,0°
1889 24,4° 7,6° 16,7° 3,4°
1888 27,4° 4,8° 13,5° 0,2°
1887 27,2° 6,6° 15,3° 2,0°
1886 23,6° 4,2° 13,1° -0,2°
1885 20,4° 6,0° 12,2° -1,1°
1884 22,2° 6,0° 13,3° 0,0°
1883 22,0° 5,5° 13,6° 0,3°
1882 22,4° 5,7° 13,5° 0,2°
1881 20,0° 5,0° 12,8° -0,5°
1880 22,0° 6,4° 14,2° 0,9°
1879 16,8° 5,0° 12,3° -1,0°
1878 22,2° 5,5° 13,5° 0,2°
1877 20,6° 5,4° 12,6° -0,7°
1876 23,4° 5,6° 14,3° 1,0°
1875 20,0° 12,9° -0,4°
1874 24,6° 12,8° -0,5°
1873 22,2° 13,4° 0,1°
1872 20,2° 13,8° 0,5°
1871 22,2° 13,3° 0,0°
1870 21,0° 12,3° -1,0°