Været som var (klima)Tromsø (Vervarslinga) målestasjon, Tromsø (Troms)

Klimasidene fjernes fra Yr

Klimainformasjon finner du på nettsidene til Norsk klimaservicesenter.

Her kan du lese mer om pågående endringer.

Klimastatistikk for Tromsø (Vervarslinga) målestasjon

Langtidsstatistikk for temperatur for Tromsø (Vervarslinga) målestasjon. Stasjonen ligger 100 meter over havet i Tromsø kommune.

«Normal»: Med dette menes gjennomsnittsvær over en periode på tredve år. Normalperioden i dag er fra 1961 til 1990.

Finn flere målestasjoner eller områder med klimastatistikk.

Snarvei til klimastatistikk for

Du kan se klimastatistikk for alle årets måneder. Klikk på en av lenkene for å gå direkte til klimastatistikken du ønsker å se.

Klimastatistikk juni

Grafen viser langtidssstatistikk for temperatur for måneden. Prikkene viser gjennomsnittet for måneden i det enkelte år, mens linjen er en utjevning over 10 år. Stolpene viser maksimum og minimum observert temperatur.

Rød og blå farge betyr pluss- og minusgrader.

Normalen (se forklaring over) for måneden vises med en tykk strek gjennom bildet, og selve normalverdien vises på høyre side.

Bilde som viser klimastatistikk for juni

Vis tabell

Tabellvisning for temperatur juni

Denne tabellen kan sorteres. (Klikk på overskriftene)
År Temperatur
Maks Min Gjennomsnitt Normalavvik
2019 18,0° 1,7° 8,7°
2018 16,8° 0,5° 7,3°
2017 24,0° 0,0° 9,8°
2016 25,4° 1,5° 8,5°
2015 16,1° 2,1° 7,5°
2014 25,6° 0,7° 8,7°
2013 28,3° 3,1° 11,9°
2012 19,4° 0,6° 8,9°
2011 22,2° 3,1° 11,4°
2010 19,3° 0,4° 7,2°
2009 18,6° 2,0° 8,2°
2008 20,2° 2,9° 8,7°
2007 21,7° 2,9° 9,8°
2006 20,4° 3,7° 9,3°
2005 21,5° 1,5° 10,2°
2004 19,9° 0,4° 8,5°
2003 9,6°
2002 20,7° 3,8° 11,1°
2001 24,4° 2,8° 10,9°
2000 21,2° 1,9° 8,5°
1999 26,6° 1,2° 10,5°
1998 24,1° 1,1° 10,4°
1997 22,5° -0,4° 10,0°
1996 19,4° 3,1° 8,9°
1995 19,5° 2,8° 9,4°
1994 19,2° 2,1° 9,1°
1993 15,6° 0,2° 7,2°
1992 25,0° 2,7° 10,8°
1991 20,1° 0,2° 11,5°
1990 22,8° 1,8° 11,2°
1989 23,1° 1,9° 10,4°
1988 23,2° 1,2° 9,4°
1987 17,3° 3,2° 8,4°
1986 22,5° 3,6° 10,4°
1985 20,3° 0,2° 9,1°
1984 25,3° -0,1° 9,9°
1983 19,7° 0,7° 8,6°
1982 17,5° -1,2° 5,7°
1981 13,5° -0,8° 6,3°
1980 23,5° 0,6° 12,1°
1979 25,3° 3,0° 9,5°
1978 25,5° 1,5° 11,2°
1977 18,1° 1,0° 7,1°
1976 19,7° -0,5° 9,2°
1975 16,8° 1,0° 6,6°
1974 29,5° 1,1° 11,4°
1973 20,1° 3,5° 9,8°
1972 27,5° 2,2° 13,4°
1971 23,0° 0,5° 10,7°
1970 28,7° 2,7° 10,5°
1969 26,4° 0,8° 10,2°
1968 23,0° 1,0° 8,0°
1967 22,9° 0,2° 8,7°
1966 25,2° 1,4° 10,6°
1965 20,8° -0,1° 8,6°
1964 17,3° -0,4° 7,5°
1963 22,1° 0,3° 9,1°
1962 17,7° -2,5° 7,7°
1961 21,1° 3,7° 10,3°
1960 21,8° 1,5° 8,8°
1959 20,0° 1,9° 9,0°
1958 24,5° 0,0° 9,3°
1957 14,7° 0,9° 7,0°
1956 25,4° 3,0° 9,2°
1955 12,7° -0,6° 6,0°
1954 19,6° -0,8° 8,3°
1953 27,0° 1,9° 13,2°
1952 24,2° 4,8° 11,2°
1951 17,4° -0,5° 6,3°
1950 23,1° -0,1° 10,8°
1949 20,4° 2,5° 9,0°
1948 19,8° 0,5° 7,9°
1947 24,2° -0,2° 10,3°
1946 26,0° 0,8° 10,7°
1945 18,1° -0,8° 7,8°
1944 17,9° 2,5° 9,0°
1943 23,9° 1,8° 9,4°
1942 19,7° 1,5° 9,4°
1941 19,0° -2,0° 7,3°
1940 25,9° 2,5° 9,6°
1939 27,7° -1,3° 8,3°
1938 19,9° 4,7° 10,7°
1937 26,6° 1,2° 10,2°
1936 27,1° 2,0° 11,0°
1935 17,3° -1,7° 7,8°
1934 18,5° 0,2° 7,4°
1933 26,0° -0,6° 11,3°
1932 19,6° -1,6° 8,3°
1931 17,8° -0,3° 7,7°
1930 20,8° -0,9° 10,2°
1929 20,0° 0,6° 8,2°
1928 20,7° -0,2° 10,6°
1927 25,3° 0,8° 8,6°
1926 19,3° 1,8° 8,1°
1925 17,5° 4,3° 9,6°
1924 -0,7° 7,4°
1923 -2,5° 5,1°
1922 0,1° 10,9°
1921 0,2° 7,7°
1874 5,9°
1873 9,4°
1872 10,8°
1871 6,7°
1870 8,8°