Været som var (klima)Tromsø (Vervarslinga) målestasjon, Tromsø (Troms)

Klimasidene fjernes fra Yr

Klimainformasjon finner du på nettsidene til Norsk klimaservicesenter.

Her kan du lese mer om pågående endringer.

Klimastatistikk for Tromsø (Vervarslinga) målestasjon

Langtidsstatistikk for temperatur for Tromsø (Vervarslinga) målestasjon. Stasjonen ligger 100 meter over havet i Tromsø kommune.

«Normal»: Med dette menes gjennomsnittsvær over en periode på tredve år. Normalperioden i dag er fra 1961 til 1990.

Finn flere målestasjoner eller områder med klimastatistikk.

Snarvei til klimastatistikk for

Du kan se klimastatistikk for alle årets måneder. Klikk på en av lenkene for å gå direkte til klimastatistikken du ønsker å se.

Klimastatistikk september

Grafen viser langtidssstatistikk for temperatur for måneden. Prikkene viser gjennomsnittet for måneden i det enkelte år, mens linjen er en utjevning over 10 år. Stolpene viser maksimum og minimum observert temperatur.

Rød og blå farge betyr pluss- og minusgrader.

Normalen (se forklaring over) for måneden vises med en tykk strek gjennom bildet, og selve normalverdien vises på høyre side.

Bilde som viser klimastatistikk for september

Vis tabell

Tabellvisning for temperatur september

Denne tabellen kan sorteres. (Klikk på overskriftene)
År Temperatur
Maks Min Gjennomsnitt Normalavvik
2019 21,7° -1,0° 7,3°
2018 20,4° -1,2° 8,3°
2017 18,7° 2,8° 9,4°
2016 17,3° 0,8° 9,6°
2015 17,7° 3,6° 9,3°
2014 17,7° -1,2° 7,4°
2013 19,1° 1,4° 10,0°
2012 19,0° 0,1° 7,2°
2011 18,5° 2,8° 10,0°
2010 17,7° 1,7° 8,1°
2009 15,0° -0,5° 8,1°
2008 14,8° 0,4° 7,1°
2007 15,1° 0,7° 6,6°
2006 18,0° -0,6° 7,9°
2005 17,4° 0,4° 7,0°
2004 18,8° 0,5° 7,7°
2003 17,3° -1,6° 6,9°
2002 12,6° -0,2° 7,1°
2001 18,7° -2,8° 9,1°
2000 14,7° 0,3° 8,0°
1999 18,8° 1,8° 8,9°
1998 13,8° -1,6° 6,8°
1997 22,2° 0,9° 9,4°
1996 14,7° -0,8° 6,7°
1995 18,1° -0,5° 6,8°
1994 19,2° 0,5° 7,1°
1993 11,8° -0,2° 5,6°
1992 16,8° 1,6° 8,5°
1991 13,4° 0,2° 5,4°
1990 19,3° -0,1° 8,7°
1989 16,3° -0,6° 7,6°
1988 18,8° -0,9° 7,7°
1987 15,7° 0,2° 7,5°
1986 15,7° -4,3° 5,5°
1985 17,0° -2,3° 6,4°
1984 15,2° -1,2° 6,7°
1983 18,4° -1,4° 8,7°
1982 12,5° -1,9° 5,6°
1981 14,5° 0,0° 7,2°
1980 13,0° -0,4° 7,9°
1979 16,6° 0,5° 6,9°
1978 19,5° -2,9° 5,7°
1977 15,0° -0,8° 5,9°
1976 9,5° -1,5° 4,7°
1975 14,8° 0,6° 7,0°
1974 15,5° 1,0° 8,5°
1973 14,5° -2,8° 5,5°
1972 16,5° -0,8° 6,5°
1971 18,8° -1,4° 6,3°
1970 14,5° -0,9° 7,2°
1969 12,8° 0,2° 7,3°
1968 19,6° -3,0° 5,9°
1967 16,7° 0,5° 9,5°
1966 10,4° -4,0° 3,8°
1965 17,7° 1,7° 8,9°
1964 11,5° -0,5° 6,1°
1963 17,5° 1,5° 9,2°
1962 12,9° 1,6° 7,2°
1961 15,6° 0,0° 8,0°
1960 16,3° 0,7° 9,2°
1959 12,0° 0,7° 6,0°
1958 20,4° 0,0° 7,1°
1957 15,2° -1,7° 7,6°
1956 14,5° -0,4° 5,9°
1955 18,5° 2,7° 9,1°
1954 13,3° 1,6° 7,9°
1953 11,7° -0,2° 6,7°
1952 11,8° 0,7° 6,3°
1951 20,2° -0,3° 7,4°
1950 17,2° 1,8° 8,8°
1949 18,0° 0,1° 8,6°
1948 17,7° 0,2° 7,5°
1947 13,8° 0,2° 7,8°
1946 16,2° 1,4° 9,8°
1945 18,8° -1,1° 7,5°
1944 18,7° -0,1° 8,4°
1943 15,3° -0,7° 7,6°
1942 15,2° -0,4° 6,9°
1941 14,8° -0,6° 6,3°
1940 14,9° 1,2° 8,3°
1939 14,7° -3,2° 5,6°
1938 22,4° 0,4° 9,4°
1937 16,2° 0,2° 7,8°
1936 15,8° -0,6° 6,9°
1935 13,0° -0,2° 5,6°
1934 18,5° 3,7° 11,2°
1933 16,4° 2,2° 8,5°
1932 11,9° 0,0° 5,2°
1931 12,5° -0,6° 5,0°
1930 12,5° -0,5° 5,9°
1929 15,2° 0,4° 7,9°
1928 15,4° -4,0° 6,9°
1927 15,4° 0,0° 6,4°
1926 17,5° 0,2° 6,6°
1925 14,5° 2,3° 8,7°
1924 16,0° 2,2° 8,1°
1923 1,9° 7,0°
1922 0,7° 7,9°
1921 -1,0° 5,9°
1920 2,1° 8,7°
1874 7,1°
1873 7,4°
1872 4,3°
1871 4,9°
1870 8,6°