Klimastatistikk for Trøndelagsregionen

Langtidsstatistikk for temperatur og nedbør for Trøndelagsregionen.
Dette er beregnede gjennomsnittsverdier for hele Trøndelagsregionen.

«Normal»: Med dette menes gjennomsnittsvær over en periode på tredve år. Normalperioden i dag er fra 1961 til 1990.

Tre grafer: De tre grafene under viser temperaturutviklingen for siste hele måned, siste hele sesong og året som helhet. Les forklaring til grafene over hver enkelt graf.

Finn flere målestasjoner eller områder med klimastatistikk.

Snarvei til klimastatistikk for

Du kan se klimastatistikk for alle årets måneder, samt de fire årstidene, i tillegg til året under ett. Klikk på en av lenkene for å gå direkte til klimastatistikken du ønsker å se.

Klimastatistikk september

Grafen viser langtidsstatistikk for temperatur og nedbør for måneden.

Temperatur: Prikkene viser beregna gjennomsnittlig temperatur i måneden for hver år. Linjen er en utjevning over 10 år. Normalen (se forklaring over) vises som en tykk horisontal strek.

Nedbør: De blå stolpene i bunnen av bildet hvor mye nedbør som har falt sammenlignet med normalen — tegnet som en tykk strek over stolpene. Linjen er en utjevning over 10 år.

Bilde som viser klimastatistikk for september

Vis tabell

Tabellvisning for temperatur/nedbør september

Denne tabellen kan sorteres. (Klikk på overskriftene)
År Temperatur Nedbør
Maks Min Gjennomsnitt Normalavvik Nedbør
2019 7,3° 0,5° 141,5 %
2018 8,6° 1,8° 156,1 %
2017 9,6° 2,9° 31,0 %
2016 10,3° 3,5° 82,0 %
2015 9,3° 2,6° 64,6 %
2014 8,8° 2,0° 69,3 %
2013 8,7° 1,9° 54,9 %
2012 6,5° -0,3° 98,3 %
2011 9,5° 2,8° 114,7 %
2010 7,4° 0,6° 75,0 %
2009 8,4° 1,7° 168,7 %
2008 7,9° 1,1° 50,9 %
2007 6,2° -0,5° 100,1 %
2006 10,5° 3,7° 108,7 %
2005 8,1° 1,3° 113,9 %
2004 8,2° 1,5° 160,6 %
2003 7,8° 1,0° 82,2 %
2002 7,8° 1,1° 108,6 %
2001 8,0° 1,3° 59,0 %
2000 8,5° 1,8° 44,1 %
1999 10,9° 4,2° 42,1 %
1998 9,0° 2,2° 44,7 %
1997 8,0° 1,3° 185,1 %
1996 6,1° -0,6° 36,2 %
1995 7,7° 1,0° 40,1 %
1994 6,6° -0,2° 77,4 %
1993 5,6° -1,2° 60,1 %
1992 8,2° 1,4° 29,5 %
1991 6,3° -0,4° 141,8 %
1990 6,9° 0,2° 81,7 %
1989 7,2° 0,5° 82,6 %
1988 8,4° 1,6° 155,5 %
1987 6,4° -0,3° 93,3 %
1986 4,4° -2,3° 143,4 %
1985 5,4° -1,4° 128,1 %
1984 6,4° -0,3° 66,6 %
1983 7,7° 1,0° 131,3 %
1982 6,8° 0,1° 130,8 %
1981 8,3° 1,6° 24,6 %
1980 7,9° 1,2° 93,6 %
1979 6,0° -0,7° 126,0 %
1978 5,7° -1,0° 114,9 %
1977 5,5° -1,2° 87,6 %
1976 3,7° -3,0° 102,9 %
1975 7,1° 0,4° 162,2 %
1974 8,3° 1,6° 57,2 %
1973 5,4° -1,3° 112,2 %
1972 5,3° -1,4° 105,8 %
1971 6,4° -0,3° 112,6 %
1970 6,5° -0,2° 107,2 %
1969 6,2° -0,6° 104,1 %
1968 7,8° 1,0° 31,1 %
1967 8,7° 2,0° 18,4 %
1966 5,3° -1,4° 159,7 %
1965 8,9° 2,2° 79,3 %
1964 5,6° -1,1° 105,0 %
1963 7,8° 1,1° 116,3 %
1962 6,7° 0,0° 90,9 %
1961 8,7° 2,0° 77,2 %
1960 7,8° 1,1° 76,7 %
1959 6,7° 0,0° 117,9 %
1958 8,9° 2,1° 35,5 %
1957 6,2° -0,5° 66,2 %
1956 6,9° 0,2° 82,2 %
1955 8,1° 1,4° 76,6 %
1954 6,6° -0,1° 47,0 %
1953 6,8° 0,1° 78,1 %
1952 4,0° -2,7° 99,7 %
1951 8,4° 1,6° 69,1 %
1950 7,6° 0,8° 82,2 %
1949 9,9° 3,2° 43,6 %
1948 6,9° 0,2° 115,5 %
1947 8,1° 1,4° 99,9 %
1946 8,4° 1,7° 88,3 %
1945 6,5° -0,2° 50,2 %
1944 7,0° 0,2° 73,4 %
1943 7,2° 0,5° 63,3 %
1942 6,7° 0,0° 115,9 %
1941 6,8° 0,0° 139,0 %
1940 5,6° -1,1° 96,8 %
1939 7,6° 0,9° 85,8 %
1938 8,1° 1,3° 95,2 %
1937 7,3° 0,6° 115,7 %
1936 6,6° -0,1° 67,1 %
1935 6,2° -0,5° 72,0 %
1934 10,2° 3,5° 63,0 %
1933 8,2° 1,5° 38,8 %
1932 5,8° -0,9° 147,6 %
1931 4,6° -2,1° 94,7 %
1930 6,4° -0,3° 65,1 %
1929 6,9° 0,1° 104,3 %
1928 6,0° -0,7° 78,9 %
1927 6,5° -0,2° 55,2 %
1926 6,5° -0,2° 92,6 %
1925 7,1° 0,4° 84,2 %
1924 8,0° 1,3° 70,5 %
1923 6,5° -0,2° 133,0 %
1922 6,2° -0,5° 70,4 %
1921 5,8° -0,9° 115,7 %
1920 7,4° 0,7° 43,6 %
1919 6,4° -0,3° 153,4 %
1918 5,5° -1,2° 107,5 %
1917 6,6° -0,2° 149,0 %
1916 5,4° -1,3° 101,2 %
1915 5,0° -1,8° 61,7 %
1914 7,4° 0,6° 134,6 %
1913 7,2° 0,4° 40,0 %
1912 5,7° -1,0° 84,3 %
1911 7,2° 0,5° 104,1 %
1910 6,9° 0,2° 86,9 %
1909 6,2° -0,5° 57,4 %
1908 6,4° -0,3° 53,1 %
1907 5,4° -1,3° 144,1 %
1906 7,0° 0,3° 71,6 %
1905 6,3° -0,4° 65,6 %
1904 7,1° 0,4° 22,8 %
1903 7,6° 0,9° 45,3 %
1902 4,8° -1,9° 102,4 %
1901 8,7° 2,0° 32,4 %
1900 5,3° -1,4° 113,4 %

Klimastatistikk sommer

Grafen under viser langtidsstatistikk for temperatur og nedbør for årstiden.

Temperatur: Prikkene viser beregna gjennomsnittlig temperatur for årstiden. Linjen er en utjevning over 10 år. Normalen (se forklaring over) vises som en tykk strek.

Nedbør: De blå stolpene i bunnen av bildet viser hvor mye nedbør som har falt sammenlignet med normalen — tegnet som en tykk strek over stolpene. Linjen er en utjevning over 10 år.

Bilde som viser klimastatistikk for sommer

Vis tabell

Tabellvisning for temperatur/nedbør sommer

Denne tabellen kan sorteres. (Klikk på overskriftene)
År Temperatur Nedbør
Maks Min Gjennomsnitt Normalavvik Nedbør
2019 11,7° 1,8° 101,5 %
2018 11,3° 1,3° 115,6 %
2017 10,3° 0,4° 137,7 %
2016 10,6° 0,6° 94,3 %
2015 10,0° 0,0° 117,3 %
2014 12,5° 2,6° 95,9 %
2013 10,9° 0,9° 128,7 %
2012 9,8° -0,2° 84,3 %
2011 11,8° 1,8° 132,7 %
2010 10,5° 0,6° 104,4 %
2009 11,1° 1,2° 100,5 %
2008 11,1° 1,2° 85,1 %
2007 11,6° 1,6° 95,4 %
2006 12,2° 2,3° 82,0 %
2005 10,4° 0,5° 115,6 %
2004 10,5° 0,6° 78,6 %
2003 12,0° 2,1° 107,6 %
2002 13,2° 3,3° 69,8 %
2001 10,1° 0,2° 152,0 %
2000 8,9° -1,0° 140,1 %
1999 10,0° 0,1° 122,4 %
1998 9,6° -0,2° 129,3 %
1997 12,5° 2,6° 70,6 %
1996 10,4° 0,6° 94,2 %
1995 9,2° -0,7° 119,0 %
1994 10,4° 0,5° 122,8 %
1993 8,6° -1,3° 132,3 %
1992 10,2° 0,3° 126,6 %
1991 10,4° 0,5° 112,1 %
1990 10,6° 0,8° 107,5 %
1989 9,7° -0,2° 120,6 %
1988 11,3° 1,4° 96,9 %
1987 8,8° -1,0° 112,9 %
1986 10,1° 0,2° 80,4 %
1985 10,6° 0,7° 114,2 %
1984 9,2° -0,6° 111,1 %
1983 9,1° -0,8° 125,6 %
1982 9,6° -0,3° 78,5 %
1981 8,7° -1,2° 107,3 %
1980 11,8° 1,9° 72,2 %
1979 9,8° -0,1° 128,4 %
1978 10,3° 0,4° 93,4 %
1977 9,1° -0,8° 86,8 %
1976 9,6° -0,3° 94,8 %
1975 9,3° -0,6° 80,2 %
1974 9,7° -0,2° 106,2 %
1973 10,1° 0,2° 133,1 %
1972 11,2° 1,3° 86,4 %
1971 9,4° -0,4° 111,0 %
1970 10,9° 1,0° 83,8 %
1969 12,2° 2,3° 73,2 %
1968 9,7° -0,2° 41,4 %
1967 9,4° -0,4° 110,5 %
1966 10,4° 0,5° 92,7 %
1965 8,9° -1,0° 95,7 %
1964 8,7° -1,2° 147,2 %
1963 10,5° 0,6° 80,3 %
1962 8,2° -1,7° 109,1 %
1961 9,8° -0,1° 116,5 %
1960 10,8° 0,9° 120,9 %
1959 10,5° 0,6° 103,1 %
1958 9,7° -0,2° 80,6 %
1957 9,3° -0,6° 97,5 %
1956 8,9° -1,0° 93,5 %
1955 10,1° 0,2° 63,4 %
1954 10,0° 0,1° 114,0 %
1953 12,1° 2,2° 91,8 %
1952 8,6° -1,2° 126,5 %
1951 9,4° -0,5° 109,0 %
1950 11,1° 1,2° 113,5 %
1949 8,9° -1,0° 95,2 %
1948 9,7° -0,2° 66,2 %
1947 11,4° 1,5° 94,4 %
1946 10,7° 0,9° 97,4 %
1945 11,1° 1,2° 84,7 %
1944 9,9° 0,0° 95,5 %
1943 9,7° -0,2° 85,0 %
1942 9,1° -0,8° 115,0 %
1941 10,6° 0,7° 102,6 %
1940 9,5° -0,4° 125,2 %
1939 11,1° 1,2° 99,9 %
1938 10,8° 0,9° 114,2 %
1937 12,6° 2,7° 63,5 %
1936 11,4° 1,5° 138,5 %
1935 9,8° -0,1° 120,6 %
1934 11,0° 1,2° 88,3 %
1933 11,4° 1,5° 123,0 %
1932 9,4° -0,5° 89,3 %
1931 8,7° -1,2° 111,6 %
1930 12,1° 2,2° 62,4 %
1929 8,2° -1,7° 112,1 %
1928 7,5° -2,4° 121,5 %
1927 11,1° 1,2° 79,6 %
1926 10,6° 0,6° 88,5 %
1925 11,3° 1,4° 125,0 %
1924 10,3° 0,4° 102,6 %
1923 8,0° -1,8° 107,3 %
1922 9,6° -0,3° 83,7 %
1921 7,6° -2,3° 156,4 %
1920 9,5° -0,4° 104,2 %
1919 9,2° -0,7° 104,2 %
1918 10,3° 0,4° 103,9 %
1917 11,3° 1,4° 88,8 %
1916 10,4° 0,4° 104,0 %
1915 8,7° -1,2° 123,6 %
1914 11,8° 1,8° 67,4 %
1913 9,7° -0,2° 83,8 %
1912 11,4° 1,6° 66,9 %
1911 9,7° -0,2° 102,1 %
1910 10,3° 0,4° 39,7 %
1909 8,6° -1,3° 134,6 %
1908 9,4° -0,5° 83,5 %
1907 8,8° -1,1° 96,4 %
1906 9,7° -0,2° 103,8 %
1905 10,2° 0,3° 106,2 %
1904 8,4° -1,6° 101,2 %
1903 8,8° -1,1° 111,0 %
1902 7,7° -2,2° 95,0 %
1901 12,3° 2,4° 93,8 %
1900 9,0° -0,9° 83,0 %

Klimastatistikk år

Grafen viser langtidsstatistikk for temperatur og nedbør for hele året.

Temperatur: Prikkene viser gjennomsnittlig middeltemperatur. Linjen er en utjevning over 10 år. Normalen (se forklaring over) vises som en tykk horisontal strek.

Nedbør: De blå stolpene i bunnen av bildet gir en indikasjon på hvor mye nedbør som har falt sammenlignet med normalen — tegnet som en tykk strek over stolpene. Linjen er en utjevning over 10 år.

Bilde som viser klimastatistikk for År

Vis tabell

Tabellvisning for temperatur/nedbør år

Denne tabellen kan sorteres. (Klikk på overskriftene)
År Temperatur Nedbør
Maks Min Gjennomsnitt Normalavvik Nedbør
2018 3,2° 1,2° 92,8 %
2017 3,1° 1,2° 116,9 %
2016 3,2° 1,3° 102,8 %
2015 4,0° 2,0° 120,2 %
2014 4,4° 2,5° 78,3 %
2013 2,9° 0,9° 108,5 %
2012 2,3° 0,4° 107,9 %
2011 4,1° 2,2° 132,0 %
2010 0,6° -1,4° 84,5 %
2009 3,1° 1,2° 99,3 %
2008 3,6° 1,7° 92,3 %
2007 3,2° 1,3° 118,1 %
2006 3,9° 2,0° 105,4 %
2005 3,2° 1,4° 120,3 %
2004 3,3° 1,4° 111,2 %
2003 3,3° 1,4° 108,0 %
2002 3,3° 1,5° 82,9 %
2001 2,1° 0,2° 113,6 %
2000 3,3° 1,4° 99,1 %
1999 2,8° 0,9° 98,2 %
1998 2,4° 0,5° 111,2 %
1997 2,9° 1,0° 122,0 %
1996 1,6° -0,3° 74,0 %
1995 2,1° 0,2° 114,6 %
1994 1,8° -0,1° 99,3 %
1993 2,0° 0,2° 102,6 %
1992 2,9° 1,0° 115,1 %
1991 2,8° 0,9° 104,0 %
1990 3,7° 1,8° 113,6 %
1989 3,3° 1,5° 126,1 %
1988 2,6° 0,7° 105,2 %
1987 1,3° -0,6° 109,0 %
1986 1,4° -0,5° 88,6 %
1985 0,7° -1,2° 108,0 %
1984 2,5° 0,6° 86,9 %
1983 2,4° 0,6° 141,5 %
1982 2,2° 0,3° 95,4 %
1981 0,7° -1,2° 86,0 %
1980 1,4° -0,4° 85,4 %
1979 1,1° -0,8° 91,7 %
1978 1,0° -0,9° 98,7 %
1977 1,3° -0,6° 77,4 %
1976 1,3° -0,6° 94,3 %
1975 2,9° 1,0° 131,3 %
1974 2,8° 1,0° 75,3 %
1973 2,2° 0,3° 139,9 %
1972 2,7° 0,8° 86,7 %
1971 2,2° 0,3° 132,6 %
1970 1,3° -0,6° 79,0 %
1969 1,6° -0,3° 82,2 %
1968 1,2° -0,6° 77,5 %
1967 2,1° 0,2° 102,3 %
1966 0,5° -1,4° 84,0 %
1965 1,4° -0,5° 92,0 %
1964 2,4° 0,6° 115,0 %
1963 2,1° 0,2° 90,4 %
1962 1,1° -0,7° 102,0 %
1961 2,9° 1,0° 117,2 %
1960 1,8° -0,1° 71,0 %
1959 3,0° 1,2° 80,9 %
1958 1,0° -0,8° 89,4 %
1957 1,9° 0,1° 104,3 %
1956 1,1° -0,8° 95,8 %
1955 0,9° -1,0° 110,4 %
1954 2,0° 0,2° 77,3 %
1953 3,4° 1,5° 117,0 %
1952 0,8° -1,1° 94,9 %
1951 1,7° -0,2° 79,5 %
1950 2,5° 0,6° 95,5 %
1949 2,9° 1,0° 109,9 %
1948 2,7° 0,8° 101,6 %
1947 1,4° -0,5° 95,2 %
1946 2,5° 0,6° 92,5 %
1945 2,3° 0,4° 105,9 %
1944 2,2° 0,3° 99,5 %
1943 2,8° 0,9° 114,4 %
1942 0,5° -1,3° 105,6 %
1941 0,6° -1,2° 88,4 %
1940 0,5° -1,3° 95,2 %
1939 2,4° 0,6° 90,2 %
1938 3,6° 1,7° 115,9 %
1937 2,9° 1,0° 65,7 %
1936 2,6° 0,7° 96,8 %
1935 2,0° 0,1° 86,5 %
1934 3,6° 1,8° 103,2 %
1933 2,4° 0,5° 102,5 %
1932 2,4° 0,5° 103,7 %
1931 1,1° -0,8° 90,3 %
1930 3,7° 1,8° 82,0 %
1929 1,6° -0,2° 96,1 %
1928 1,4° -0,5° 80,4 %
1927 1,6° -0,2° 80,1 %
1926 1,7° -0,2° 90,0 %
1925 1,8° 0,0° 111,6 %
1924 2,0° 0,2° 86,6 %
1923 0,8° -1,1° 91,9 %
1922 1,1° -0,7° 98,7 %
1921 1,8° -0,1° 138,0 %
1920 2,8° 1,0° 85,8 %
1919 0,5° -1,3° 84,8 %
1918 1,8° 0,0° 86,0 %
1917 1,1° -0,8° 97,8 %
1916 1,8° -0,1° 80,5 %
1915 -0,3° -2,1° 85,6 %
1914 2,6° 0,8° 87,7 %
1913 2,2° 0,4° 94,4 %
1912 2,0° 0,2° 78,0 %
1911 2,0° 0,2° 97,2 %
1910 2,4° 0,5° 72,4 %
1909 0,9° -1,0° 92,6 %
1908 1,6° -0,2° 89,2 %
1907 1,7° -0,2° 90,9 %
1906 1,8° 0,0° 94,8 %
1905 1,5° -0,4° 105,7 %
1904 0,9° -1,0° 82,7 %
1903 2,0° 0,1° 89,9 %
1902 0,5° -1,3° 100,0 %
1901 1,9° 0,1° 79,0 %
1900 0,1° -1,8° 80,8 %