Været som var (klima)Værnes målestasjon, Stjørdal (Trøndelag)

Klimasidene fjernes fra Yr

Klimainformasjon finner du på nettsidene til Norsk klimaservicesenter.

Her kan du lese mer om pågående endringer.

Klimastatistikk for Værnes målestasjon

Langtidsstatistikk for temperatur for Værnes målestasjon. Stasjonen ligger 12 meter over havet i Stjørdal kommune.

«Normal»: Med dette menes gjennomsnittsvær over en periode på tredve år. Normalperioden i dag er fra 1961 til 1990.

Finn flere målestasjoner eller områder med klimastatistikk.

Snarvei til klimastatistikk for

Du kan se klimastatistikk for alle årets måneder. Klikk på en av lenkene for å gå direkte til klimastatistikken du ønsker å se.

Klimastatistikk juni

Grafen viser langtidssstatistikk for temperatur for måneden. Prikkene viser gjennomsnittet for måneden i det enkelte år, mens linjen er en utjevning over 10 år. Stolpene viser maksimum og minimum observert temperatur.

Rød og blå farge betyr pluss- og minusgrader.

Normalen (se forklaring over) for måneden vises med en tykk strek gjennom bildet, og selve normalverdien vises på høyre side.

Bilde som viser klimastatistikk for juni

Vis tabell

Tabellvisning for temperatur juni

Denne tabellen kan sorteres. (Klikk på overskriftene)
År Temperatur
Maks Min Gjennomsnitt Normalavvik
2019 25,3° 3,1° 14,0°
2018 22,5° 4,5° 11,9°
2017 25,7° 2,0° 13,2°
2016 24,3° 3,5° 12,7°
2015 19,7° 3,8° 10,3°
2014 25,8° 4,4° 12,8°
2013 24,0° 4,2° 13,3°
2012 24,0° 0,8° 11,8°
2011 28,4° 2,1° 13,8°
2010 19,3° 3,1° 10,8°
2009 27,7° 2,9° 12,4°
2008 28,2° 5,1° 13,4°
2007 26,8° 3,7° 14,2°
2006 26,4° 5,4° 12,8°
2005 25,4° 2,2° 11,7°
2004 21,7° 2,0° 11,3°
2003 23,5° 1,9° 13,1°
2002 29,9° 6,6° 15,6°
2001 25,3° 0,9° 11,6°
2000 21,6° 1,4° 10,4°
1999 26,7° 3,8° 13,4°
1998 25,6° 3,2° 12,4°
1997 26,8° 0,1° 13,6°
1996 20,8° 4,8° 11,3°
1995 20,9° 3,8° 11,6°
1994 25,9° 3,7° 10,2°
1993 21,3° 1,7° 9,5°
1992 30,0° 3,5° 15,5°
1991 19,5° 1,2° 11,1°
1990 24,4° 5,5° 14,3°
1989 25,8° 3,1° 13,0°
1988 22,3° 3,1° 13,2°
1987 20,6° 5,2° 11,5°
1986 26,7° 5,4° 14,0°
1985 26,4° 1,6° 12,9°
1984 25,6° 3,7° 11,9°
1983 21,8° 1,9° 11,3°
1982 23,8° 1,5° 10,7°
1981 20,0° 2,1° 10,8°
1980 27,8° 2,5° 15,3°
1979 28,8° 5,8° 13,5°
1978 25,5° 4,6° 13,6°
1977 22,7° 2,8° 10,8°
1976 27,0° 0,6° 11,6°
1975 24,0° -0,2° 10,7°
1974 29,7° 2,2° 13,3°
1973 28,1° 1,9° 12,8°
1972 30,0° 5,4° 14,8°
1971 26,8° 4,0° 12,0°
1970 29,1° 4,7° 15,3°
1969 31,7° 1,0° 15,0°
1968 25,5° 1,7° 13,3°
1967 20,8° 2,1° 11,3°
1966 30,5° 2,3° 15,1°
1965 26,2° 5,2° 12,9°
1964 26,7° 0,1° 11,3°
1963 25,0° 2,2° 13,5°
1962 20,4° 1,5° 10,3°
1961 27,1° 3,0° 12,8°
1960 24,3° 6,2° 13,0°
1959 25,1° 2,6° 12,5°
1958 30,0° 1,0° 11,7°
1957 20,4° 2,2° 9,6°
1956 29,4° 3,3° 10,8°
1955 23,6° 0,6° 10,4°
1954 24,2° 0,9° 11,5°
1953 29,0° 6,6° 16,8°
1952 22,6° 4,1° 11,2°
1951 25,5° 0,1° 10,6°
1950 22,7° 0,7° 12,4°
1949 27,0° 2,3° 11,5°
1948 21,8° 2,1° 11,2°
1947 31,0° 1,3° 13,4°
1946 23,8° 1,8° 12,1°