Været som var (klima)Svalbard lufthavn målestasjon (Svalbard)

Klimasidene fjernes fra Yr

Klimainformasjon finner du på nettsidene til Norsk klimaservicesenter.

Her kan du lese mer om pågående endringer.

Klimastatistikk for Svalbard lufthavn målestasjon

Langtidsstatistikk for temperatur for Svalbard lufthavn målestasjon. Stasjonen ligger 28 meter over havet på Svalbard.

«Normal»: Med dette menes gjennomsnittsvær over en periode på tredve år. Normalperioden i dag er fra 1961 til 1990.

Finn flere målestasjoner eller områder med klimastatistikk.

Snarvei til klimastatistikk for

Du kan se klimastatistikk for alle årets måneder. Klikk på en av lenkene for å gå direkte til klimastatistikken du ønsker å se.

Klimastatistikk januar

Grafen viser langtidssstatistikk for temperatur for måneden. Prikkene viser gjennomsnittet for måneden i det enkelte år, mens linjen er en utjevning over 10 år. Stolpene viser maksimum og minimum observert temperatur.

Rød og blå farge betyr pluss- og minusgrader.

Normalen (se forklaring over) for måneden vises med en tykk strek gjennom bildet, og selve normalverdien vises på høyre side.

Bilde som viser klimastatistikk for januar

Vis tabell

Tabellvisning for temperatur januar

Denne tabellen kan sorteres. (Klikk på overskriftene)
År Temperatur
Maks Min Gjennomsnitt Normalavvik
2019 0,2° -21,7° -10,3° 5,0°
2018 6,0° -19,2° -5,5° 9,8°
2017 2,2° -21,1° -10,3° 5,0°
2016 6,6° -11,9° -3,8° 11,5°
2015 3,6° -22,7° -7,3° 8,0°
2014 4,1° -17,2° -4,1° 11,2°
2013 3,7° -18,8° -8,3° 7,0°
2012 4,8° -15,0° -3,4° 11,9°
2011 3,9° -31,5° -15,2° 0,1°
2010 5,0° -21,5° -7,2° 8,1°
2009 3,4° -32,0° -12,7° 2,6°
2008 5,8° -16,9° -7,5° 7,8°
2007 4,2° -24,2° -8,9° 6,4°
2006 7,7° -19,2° -2,7° 12,6°
2005 5,3° -20,8° -7,5° 7,8°
2004 1,0° -30,6° -17,0° -1,7°
2003 -3,6° -28,9° -18,6° -3,3°
2002 5,1° -27,6° -12,6° 2,7°
2001 2,3° -18,3° -8,3° 7,0°
2000 1,4° -22,9° -8,5° 6,8°
1999 2,7° -25,2° -10,0° 5,3°
1998 0,7° -35,3° -20,0° -4,7°
1997 3,8° -36,8° -17,8° -2,5°
1996 6,7° -28,2° -9,8° 5,5°
1995 -2,1° -33,6° -16,4° -1,1°
1994 -0,8° -29,1° -16,8° -1,5°
1993 0,5° -28,9° -17,0° -1,7°
1992 3,7° -24,4° -12,7° 2,6°
1991 4,7° -27,2° -12,3° 3,0°
1990 2,7° -18,2° -6,2° 9,1°
1989 2,0° -33,4° -18,4° -3,1°
1988 3,5° -32,1° -16,9° -1,6°
1987 3,3° -28,6° -11,9° 3,4°
1986 4,3° -29,4° -15,7° -0,4°
1985 3,7° -23,0° -12,7° 2,6°
1984 2,0° -24,0° -8,8° 6,5°
1983 2,7° -29,9° -10,8° 4,5°
1982 -6,5° -32,7° -19,7° -4,4°
1981 -2,5° -38,8° -22,0° -6,7°
1980 3,7° -33,0° -16,7° -1,4°
1979 -0,6° -34,9° -20,5° -5,2°
1978 -5,8° -31,1° -20,7° -5,4°
1977 2,4° -19,3° -11,0° 4,3°
1976 -0,1° -30,1° -14,8° 0,5°
1975 -15,2° 0,1°
1974 -6,7° 8,6°
1973 -8,3° 7,0°
1972 -4,1° 11,2°
1971 -22,4° -7,1°
1970 -15,6° -0,3°
1969 -15,5° -0,2°
1968 -17,7° -2,4°
1967 -22,9° -7,6°
1966 -22,1° -6,8°
1965 -16,3° -1,0°
1964 -16,3° -1,0°
1963 -22,2° -6,9°
1962 -14,8° 0,5°
1961 -13,3° 2,0°
1960 -11,8° 3,5°
1959 -19,5° -4,2°
1958 -9,0° 6,3°
1957 -9,1° 6,2°
1956 -11,3° 4,0°
1955 -16,7° -1,4°
1954 -9,0° 6,3°
1953 -15,3° 0,0°
1952 -15,1° 0,2°
1951 -16,3° -1,0°
1950 -7,7° 7,6°
1949 -19,2° -3,9°
1948 -20,0° -4,7°
1947 -3,2° 12,1°
1946 -12,9° 2,4°
1945 -16,8° -1,5°
1944 -14,3° 1,0°
1943 -17,1° -1,8°
1942 -8,3° 7,0°
1941 -17,3° -2,0°
1940 -10,1° 5,2°
1939 -12,7° 2,6°
1938 -8,9° 6,4°
1937 -2,8° 12,5°
1936 -9,5° 5,8°
1935 -15,4° -0,1°
1934 -9,0° 6,3°
1933 -4,3° 11,0°
1932 -15,6° -0,3°
1931 -12,8° 2,5°
1930 -14,4° 0,9°
1929 -20,1° -4,8°
1928 -11,7° 3,6°
1927 -15,3° 0,0°
1926 -14,0° 1,3°
1925 -12,0° 3,3°
1924 -10,7° 4,6°
1923 -14,0° 1,3°
1922 -5,6° 9,7°
1921 -16,9° -1,6°
1920 -12,5° 2,8°
1919 -6,9° 8,4°
1918 -25,8° -10,5°
1917 -23,3° -8,0°
1916 -23,9° -8,6°
1915 -14,3° 1,0°
1914 -21,3° -6,0°
1913 -15,8° -0,5°
1912 -23,6° -8,3°
1911 -9,9° 5,4°
1910 -14,7° 0,6°
1909 -10,8° 4,5°
1908 -17,2° -1,9°
1907 -12,2° 3,1°
1906 -11,3° 4,0°
1905 -20,1° -4,8°
1904 -12,4° 2,9°
1903 -14,5° 0,8°
1902 -19,2° -3,9°
1901 -10,4° 4,9°
1900 -7,7° 7,6°
1899 -13,7° 1,6°