Klimastatistikk for Sørlandet

Langtidsstatistikk for temperatur og nedbør for Sørlandet.
Dette er beregnede gjennomsnittsverdier for hele Sørlandet.

«Normal»: Med dette menes gjennomsnittsvær over en periode på tredve år. Normalperioden i dag er fra 1961 til 1990.

Tre grafer: De tre grafene under viser temperaturutviklingen for siste hele måned, siste hele sesong og året som helhet. Les forklaring til grafene over hver enkelt graf.

Finn flere målestasjoner eller områder med klimastatistikk.

Snarvei til klimastatistikk for

Du kan se klimastatistikk for alle årets måneder, samt de fire årstidene, i tillegg til året under ett. Klikk på en av lenkene for å gå direkte til klimastatistikken du ønsker å se.

Klimastatistikk juni

Grafen viser langtidsstatistikk for temperatur og nedbør for måneden.

Temperatur: Prikkene viser beregna gjennomsnittlig temperatur i måneden for hver år. Linjen er en utjevning over 10 år. Normalen (se forklaring over) vises som en tykk horisontal strek.

Nedbør: De blå stolpene i bunnen av bildet hvor mye nedbør som har falt sammenlignet med normalen — tegnet som en tykk strek over stolpene. Linjen er en utjevning over 10 år.

Bilde som viser klimastatistikk for juni

Vis tabell

Tabellvisning for temperatur/nedbør juni

Denne tabellen kan sorteres. (Klikk på overskriftene)
År Temperatur Nedbør
Maks Min Gjennomsnitt Normalavvik Nedbør
2019 10,6° 0,4° 132,1 %
2018 12,9° 2,7° 85,1 %
2017 10,5° 0,3° 172,0 %
2016 11,7° 1,5° 98,7 %
2015 8,7° -1,5° 106,3 %
2014 11,5° 1,3° 35,2 %
2013 10,0° -0,2° 192,7 %
2012 8,6° -1,6° 147,1 %
2011 10,6° 0,4° 140,0 %
2010 10,9° 0,7° 33,5 %
2009 10,4° 0,2° 92,9 %
2008 10,2° 0,0° 117,8 %
2007 11,8° 1,6° 86,1 %
2006 11,2° 1,0° 60,4 %
2005 9,7° -0,5° 72,7 %
2004 9,5° -0,6° 133,4 %
2003 11,1° 1,0° 102,2 %
2002 10,9° 0,7° 123,3 %
2001 9,4° -0,9° 88,0 %
2000 8,8° -1,4° 115,8 %
1999 9,0° -1,2° 223,4 %
1998 8,8° -1,5° 194,8 %
1997 11,2° 1,0° 77,5 %
1996 9,9° -0,3° 74,2 %
1995 10,4° 0,2° 104,5 %
1994 8,3° -1,9° 87,3 %
1993 9,3° -0,9° 40,0 %
1992 12,6° 2,4° 12,4 %
1991 7,0° -3,2° 146,6 %
1990 10,3° 0,1° 155,6 %
1989 10,2° 0,0° 83,8 %
1988 13,4° 3,2° 46,5 %
1987 7,6° -2,6° 102,0 %
1986 11,5° 1,2° 90,6 %
1985 9,4° -0,8° 82,7 %
1984 10,4° 0,1° 76,2 %
1983 9,6° -0,6° 62,3 %
1982 10,2° 0,0° 64,6 %
1981 8,5° -1,7° 139,7 %
1980 10,9° 0,7° 192,3 %
1979 10,4° 0,2° 113,4 %
1978 10,6° 0,4° 107,8 %
1977 10,8° 0,5° 96,1 %
1976 10,6° 0,4° 46,4 %
1975 9,5° -0,7° 41,5 %
1974 10,4° 0,2° 64,9 %
1973 10,0° -0,3° 80,6 %
1972 8,8° -1,4° 196,7 %
1971 9,4° -0,8° 39,3 %
1970 13,1° 2,8° 63,6 %
1969 11,8° 1,5° 100,8 %
1968 10,9° 0,6° 146,8 %
1967 9,3° -0,9° 97,6 %
1966 11,5° 1,3° 71,0 %
1965 9,6° -0,6° 129,1 %
1964 8,3° -1,9° 173,9 %
1963 11,4° 1,2° 121,3 %
1962 8,4° -1,8° 92,7 %
1961 9,9° -0,3° 125,3 %
1960 11,0° 0,8° 106,8 %
1959 10,0° -0,2° 63,8 %
1958 9,9° -0,3° 48,0 %
1957 9,7° -0,6° 99,7 %
1956 8,8° -1,4° 100,7 %
1955 8,5° -1,7° 49,8 %
1954 9,4° -0,8° 169,9 %
1953 12,8° 2,6° 87,2 %
1952 7,6° -2,6° 90,4 %
1951 9,0° -1,2° 70,7 %
1950 9,5° -0,7° 133,4 %
1949 9,9° -0,3° 66,5 %
1948 9,6° -0,6° 138,5 %
1947 11,3° 1,0° 117,0 %
1946 8,6° -1,6° 176,4 %
1945 9,2° -1,0° 137,6 %
1944 8,4° -1,8° 151,5 %
1943 10,0° -0,2° 133,4 %
1942 8,4° -1,8° 79,8 %
1941 11,3° 1,0° 31,8 %
1940 12,2° 1,9° 13,1 %
1939 9,9° -0,3° 141,9 %
1938 8,2° -2,0° 122,9 %
1937 9,2° -1,0° 137,7 %
1936 12,0° 1,7° 44,8 %
1935 9,8° -0,5° 103,6 %
1934 10,8° 0,6° 70,2 %
1933 12,7° 2,5° 216,1 %
1932 9,9° -0,3° 44,6 %
1931 7,5° -2,7° 78,1 %
1930 10,2° 0,0° 90,0 %
1929 8,2° -2,1° 59,0 %
1928 6,8° -3,4° 96,7 %
1927 6,4° -3,8° 197,2 %
1926 10,0° -0,2° 144,9 %
1925 10,6° 0,3° 47,8 %
1924 8,6° -1,6° 114,8 %
1923 6,6° -3,6° 58,2 %
1922 8,9° -1,4° 54,6 %
1921 9,6° -0,7° 12,3 %
1920 10,7° 0,5° 41,1 %
1919 9,6° -0,7° 88,6 %
1918 8,8° -1,5° 56,1 %
1917 10,6° 0,4° 115,3 %
1916 8,2° -2,1° 200,2 %
1915 9,4° -0,8° 39,4 %
1914 11,1° 0,9° 45,1 %
1913 10,1° -0,1° 74,8 %
1912 10,2° 0,0° 130,0 %
1911 9,9° -0,3° 144,3 %
1910 11,4° 1,2° 71,4 %
1909 10,0° -0,2° 52,6 %
1908 11,0° 0,8° 61,5 %
1907 8,0° -2,2° 153,6 %
1906 12,0° 1,8° 22,8 %
1905 11,6° 1,4° 118,8 %
1904 10,4° 0,2° 49,4 %
1903 10,9° 0,7° 50,0 %
1902 10,5° 0,2° 44,1 %
1901 9,8° -0,2° 90,8 %
1900 11,7° 1,5° 84,9 %

Klimastatistikk vår

Grafen under viser langtidsstatistikk for temperatur og nedbør for årstiden.

Temperatur: Prikkene viser beregna gjennomsnittlig temperatur for årstiden. Linjen er en utjevning over 10 år. Normalen (se forklaring over) vises som en tykk strek.

Nedbør: De blå stolpene i bunnen av bildet viser hvor mye nedbør som har falt sammenlignet med normalen — tegnet som en tykk strek over stolpene. Linjen er en utjevning over 10 år.

Bilde som viser klimastatistikk for vår

Vis tabell

Tabellvisning for temperatur/nedbør vår

Denne tabellen kan sorteres. (Klikk på overskriftene)
År Temperatur Nedbør
Maks Min Gjennomsnitt Normalavvik Nedbør
2019 4,0° 2,0° 116,8 %
2018 3,4° 1,4° 51,6 %
2017 3,8° 1,7° 113,4 %
2016 3,9° 1,8° 111,3 %
2015 3,1° 1,0° 124,2 %
2014 5,0° 2,9° 112,6 %
2013 0,8° -1,3° 120,0 %
2012 4,3° 2,3° 96,9 %
2011 3,8° 1,8° 97,7 %
2010 2,7° 0,7° 60,3 %
2009 4,2° 2,2° 107,2 %
2008 3,3° 1,2° 146,1 %
2007 4,5° 2,4° 123,3 %
2006 0,9° -1,1° 112,8 %
2005 2,4° 0,3° 100,9 %
2004 4,2° 2,1° 98,8 %
2003 2,9° 0,9° 134,0 %
2002 3,8° 1,8° 126,4 %
2001 1,5° -0,5° 82,9 %
2000 3,9° 1,8° 129,0 %
1999 2,8° 0,7° 120,6 %
1998 2,7° 0,7° 111,5 %
1997 2,4° 0,3° 102,7 %
1996 1,3° -0,8° 58,7 %
1995 2,2° 0,1° 99,5 %
1994 2,5° 0,4° 158,3 %
1993 3,8° 1,7° 81,5 %
1992 3,7° 1,7° 120,0 %
1991 3,2° 1,1° 84,6 %
1990 4,7° 2,6° 134,0 %
1989 3,4° 1,4° 126,8 %
1988 1,6° -0,4° 92,6 %
1987 1,1° -1,0° 77,0 %
1986 1,5° -0,6° 138,2 %
1985 1,9° -0,2° 90,8 %
1984 2,2° 0,1° 67,7 %
1983 2,4° 0,3° 164,1 %
1982 2,9° 0,8° 140,6 %
1981 2,1° 0,0° 81,7 %
1980 2,2° 0,2° 35,6 %
1979 0,9° -1,2° 162,8 %
1978 1,8° -0,2° 86,4 %
1977 1,9° -0,1° 97,2 %
1976 1,6° -0,5° 78,2 %
1975 1,8° -0,2° 62,0 %
1974 3,6° 1,5° 33,6 %
1973 2,9° 0,8° 106,0 %
1972 2,6° 0,6° 138,0 %
1971 1,8° -0,2° 79,2 %
1970 1,1° -1,0° 60,6 %
1969 0,8° -1,3° 78,3 %
1968 2,3° 0,2° 109,6 %
1967 2,3° 0,2° 193,6 %
1966 1,0° -1,0° 109,7 %
1965 1,4° -0,7° 92,2 %
1964 2,3° 0,2° 64,5 %
1963 1,2° -0,8° 143,6 %
1962 0,1° -1,9° 97,1 %
1961 3,9° 1,8° 71,0 %
1960 2,9° 0,8° 61,0 %
1959 3,6° 1,6° 104,2 %
1958 -0,3° -2,4° 88,0 %
1957 2,1° 0,1° 63,5 %
1956 1,6° -0,5° 52,7 %
1955 0,4° -1,7° 76,7 %
1954 2,2° 0,2° 116,6 %
1953 3,1° 1,0° 98,0 %
1952 2,2° 0,1° 61,6 %
1951 0,3° -1,7° 87,9 %
1950 3,2° 1,2° 104,8 %
1949 2,3° 0,3° 111,8 %
1948 3,8° 1,8° 90,2 %
1947 1,5° -0,6° 90,7 %
1946 2,9° 0,8° 54,4 %
1945 3,8° 1,7° 98,8 %
1944 1,8° -0,3° 45,5 %
1943 3,7° 1,6° 122,1 %
1942 0,2° -1,8° 94,9 %
1941 0,4° -1,6° 55,9 %
1940 1,4° -0,6° 58,8 %
1939 2,5° 0,4° 55,5 %
1938 3,9° 1,8° 78,4 %
1937 1,7° -0,3° 128,4 %
1936 2,3° 0,2° 41,4 %
1935 2,0° -0,1° 74,6 %
1934 2,4° 0,3° 112,3 %
1933 2,4° 0,3° 59,3 %
1932 1,4° -0,6° 107,4 %
1931 0,4° -1,7° 62,5 %
1930 2,8° 0,7° 94,9 %
1929 2,5° 0,4° 57,1 %
1928 1,6° -0,5° 49,6 %
1927 1,3° -0,7° 130,1 %
1926 2,7° 0,6° 107,3 %
1925 1,8° -0,2° 118,4 %
1924 -0,4° -2,4° 78,3 %
1923 1,3° -0,8° 103,2 %
1922 1,2° -0,9° 110,3 %
1921 4,3° 2,2° 110,8 %
1920 3,3° 1,2° 176,9 %
1919 2,7° 0,7° 87,0 %
1918 3,3° 1,3° 32,8 %
1917 0,2° -1,8° 79,2 %
1916 1,6° -0,4° 82,5 %
1915 1,6° -0,5° 59,7 %
1914 2,8° 0,7° 130,1 %
1913 3,4° 1,3° 137,6 %
1912 2,9° 0,9° 97,5 %
1911 3,3° 1,3° 80,1 %
1910 3,6° 1,6° 121,9 %
1909 0,7° -1,4° 71,3 %
1908 1,4° -0,6° 95,7 %
1907 2,5° 0,4° 80,9 %
1906 2,8° 0,7° 119,3 %
1905 2,3° 0,4° 119,1 %
1904 1,6° -0,5° 124,1 %
1903 3,3° 1,2° 180,9 %
1902 1,3° -0,8° 82,2 %
1901 2,8° 0,6° 96,3 %
1900 0,8° -1,2° 69,7 %

Klimastatistikk år

Grafen viser langtidsstatistikk for temperatur og nedbør for hele året.

Temperatur: Prikkene viser gjennomsnittlig middeltemperatur. Linjen er en utjevning over 10 år. Normalen (se forklaring over) vises som en tykk horisontal strek.

Nedbør: De blå stolpene i bunnen av bildet gir en indikasjon på hvor mye nedbør som har falt sammenlignet med normalen — tegnet som en tykk strek over stolpene. Linjen er en utjevning over 10 år.

Bilde som viser klimastatistikk for År

Vis tabell

Tabellvisning for temperatur/nedbør år

Denne tabellen kan sorteres. (Klikk på overskriftene)
År Temperatur Nedbør
Maks Min Gjennomsnitt Normalavvik Nedbør
2018 5,3° 1,6° 103,2 %
2017 5,0° 1,3° 127,2 %
2016 5,0° 1,3° 94,4 %
2015 5,2° 1,5° 134,2 %
2014 6,2° 2,5° 135,6 %
2013 3,9° 0,2° 104,4 %
2012 4,2° 0,5° 114,8 %
2011 5,0° 1,3° 127,2 %
2010 2,4° -1,3° 61,2 %
2009 4,6° 0,9° 118,5 %
2008 5,1° 1,4° 134,5 %
2007 5,0° 1,4° 109,9 %
2006 5,4° 1,7° 124,4 %
2005 5,0° 1,3° 95,8 %
2004 4,8° 1,1° 115,2 %
2003 4,7° 1,0° 95,3 %
2002 4,7° 1,0° 97,4 %
2001 3,9° 0,2° 99,6 %
2000 5,4° 1,8° 149,3 %
1999 4,7° 1,0° 122,4 %
1998 4,2° 0,5° 106,5 %
1997 4,7° 1,0° 95,3 %
1996 3,1° -0,6° 77,2 %
1995 4,3° 0,6° 96,4 %
1994 4,1° 0,4° 110,0 %
1993 3,8° 0,1° 91,1 %
1992 4,8° 1,1° 113,3 %
1991 4,5° 0,8° 94,5 %
1990 5,5° 1,8° 145,7 %
1989 5,4° 1,7° 107,5 %
1988 4,6° 0,9° 121,2 %
1987 2,8° -0,9° 92,1 %
1986 2,9° -0,8° 111,8 %
1985 2,4° -1,3° 91,5 %
1984 4,4° 0,7° 99,4 %
1983 4,5° 0,8° 112,4 %
1982 4,1° 0,4° 115,1 %
1981 2,9° -0,8° 98,6 %
1980 3,2° -0,4° 85,8 %
1979 2,3° -1,3° 109,1 %
1978 3,4° -0,3° 87,0 %
1977 3,6° -0,1° 101,6 %
1976 3,6° -0,1° 84,6 %
1975 4,9° 1,2° 96,0 %
1974 4,7° 1,0° 106,3 %
1973 4,1° 0,4° 86,3 %
1972 4,0° 0,3° 94,0 %
1971 4,3° 0,6° 82,4 %
1970 2,6° -1,0° 92,7 %
1969 3,3° -0,4° 80,9 %
1968 3,4° -0,2° 95,6 %
1967 3,8° 0,1° 144,3 %
1966 2,5° -1,2° 103,5 %
1965 2,9° -0,8° 86,2 %
1964 3,5° -0,2° 88,4 %
1963 2,6° -1,1° 90,5 %
1962 2,9° -0,8° 101,4 %
1961 4,6° 0,9° 108,7 %
1960 3,6° 0,0° 96,4 %
1959 4,5° 0,8° 101,8 %
1958 3,1° -0,6° 90,2 %
1957 4,1° 0,4° 97,5 %
1956 2,9° -0,8° 79,8 %
1955 3,2° -0,4° 74,2 %
1954 3,4° -0,3° 125,1 %
1953 4,8° 1,1° 96,7 %
1952 2,8° -0,9° 79,4 %
1951 3,7° 0,0° 112,2 %
1950 3,8° 0,2° 120,9 %
1949 5,0° 1,3° 111,6 %
1948 4,0° 0,3° 113,7 %
1947 3,3° -0,4° 62,9 %
1946 4,0° 0,4° 107,3 %
1945 4,7° 1,0° 76,2 %
1944 4,2° 0,6° 100,6 %
1943 4,5° 0,8° 96,7 %
1942 2,4° -1,3° 94,8 %
1941 2,6° -1,1° 67,3 %
1940 2,8° -0,9° 73,9 %
1939 4,0° 0,3° 93,8 %
1938 5,0° 1,3° 123,0 %
1937 3,9° 0,2° 89,0 %
1936 4,2° 0,6° 91,8 %
1935 4,2° 0,6° 115,7 %
1934 5,4° 1,7° 123,9 %
1933 4,5° 0,8° 69,4 %
1932 4,3° 0,6° 95,1 %
1931 3,0° -0,6° 91,7 %
1930 4,6° 0,9° 112,4 %
1929 3,2° -0,5° 101,6 %
1928 3,2° -0,5° 101,0 %
1927 3,1° -0,6° 111,8 %
1926 3,9° 0,2° 103,7 %
1925 4,0° 0,4° 95,7 %
1924 3,5° -0,2° 109,8 %
1923 2,7° -0,9° 109,6 %
1922 2,9° -0,8° 85,7 %
1921 4,6° 0,9° 72,0 %
1920 4,2° 0,5° 111,1 %
1919 3,2° -0,5° 71,9 %
1918 4,0° 0,4° 84,6 %
1917 2,9° -0,8° 96,7 %
1916 4,0° 0,3° 120,2 %
1915 2,6° -1,0° 63,4 %
1914 5,0° 1,3° 110,1 %
1913 5,0° 1,3° 83,5 %
1912 4,0° 0,3° 99,8 %
1911 4,9° 1,2° 91,8 %
1910 4,7° 1,0° 110,2 %
1909 3,2° -0,5° 87,8 %
1908 4,5° 0,8° 83,9 %
1907 3,7° 0,0° 92,6 %
1906 4,7° 1,0° 96,1 %
1905 4,4° 0,8° 88,6 %
1904 3,8° 0,1° 78,0 %
1903 4,2° 0,5° 119,6 %
1902 3,0° -0,7° 69,0 %
1901 4,2° 0,5° 71,3 %
1900 3,2° -0,5° 86,0 %