Været som var (klima)Utsira fyr målestasjon, Utsira (Rogaland)

Klimasidene fjernes fra Yr

Klimainformasjon finner du på nettsidene til Norsk klimaservicesenter.

Her kan du lese mer om pågående endringer.

Klimastatistikk for Utsira fyr målestasjon

Langtidsstatistikk for temperatur for Utsira fyr målestasjon. Stasjonen ligger 55 meter over havet i Utsira kommune.

«Normal»: Med dette menes gjennomsnittsvær over en periode på tredve år. Normalperioden i dag er fra 1961 til 1990.

Finn flere målestasjoner eller områder med klimastatistikk.

Snarvei til klimastatistikk for

Du kan se klimastatistikk for alle årets måneder. Klikk på en av lenkene for å gå direkte til klimastatistikken du ønsker å se.

Klimastatistikk juni

Grafen viser langtidssstatistikk for temperatur for måneden. Prikkene viser gjennomsnittet for måneden i det enkelte år, mens linjen er en utjevning over 10 år. Stolpene viser maksimum og minimum observert temperatur.

Rød og blå farge betyr pluss- og minusgrader.

Normalen (se forklaring over) for måneden vises med en tykk strek gjennom bildet, og selve normalverdien vises på høyre side.

Bilde som viser klimastatistikk for juni

Vis tabell

Tabellvisning for temperatur juni

Denne tabellen kan sorteres. (Klikk på overskriftene)
År Temperatur
Maks Min Gjennomsnitt Normalavvik
2019 21,2° 6,6° 12,3° 0,9°
2018 22,4° 9,0° 12,5° 1,1°
2017 19,5° 7,9° 12,2° 0,8°
2016 20,0° 8,1° 13,0° 1,6°
2015 15,1° 5,9° 10,4° -1,0°
2014 20,7° 7,8° 12,8° 1,4°
2013 16,8° 8,7° 12,0° 0,6°
2012 17,9° 5,2° 10,8° -0,6°
2011 17,6° 7,4° 11,6° 0,2°
2010 17,2° 7,1° 10,7° -0,7°
2009 23,9° 6,4° 12,3° 0,9°
2008 22,7° 6,5° 13,0° 1,6°
2007 21,9° 6,7° 13,5° 2,1°
2006 17,3° 6,7° 11,4° 0,0°
2005 18,5° 6,0° 10,8° -0,6°
2004 18,3° 7,4° 11,5° 0,1°
2003 26,5° 8,1° 13,0° 1,6°
2002 24,2° 9,5° 13,9° 2,5°
2001 16,9° 6,1° 10,1° -1,3°
2000 16,9° 5,6° 10,9° -0,5°
1999 17,5° 8,0° 11,8° 0,4°
1998 17,6° 6,0° 11,0° -0,4°
1997 21,0° 6,6° 12,5° 1,1°
1996 14,8° 6,5° 9,9° -1,5°
1995 15,6° 6,8° 11,2° -0,2°
1994 16,2° 4,8° 10,0° -1,4°
1993 17,8° 6,2° 10,6° -0,8°
1992 23,8° 8,5° 14,8° 3,4°
1991 15,2° 4,0° 9,9° -1,5°
1990 19,0° 8,5° 12,2° 0,8°
1989 18,5° 5,4° 12,2° 0,8°
1988 20,1° 8,0° 11,4° 0,0°
1987 15,0° 7,1° 9,9° -1,5°
1986 18,5° 6,5° 11,4° 0,0°
1985 18,0° 5,3° 10,5° -0,9°
1984 24,1° 7,0° 11,7° 0,3°
1983 16,7° 6,8° 10,8° -0,6°
1982 25,7° 7,2° 12,1° 0,7°
1981 13,5° 7,4° 10,3° -1,1°
1980 19,7° 6,7° 12,8° 1,4°
1979 22,2° 3,7° 10,9° -0,5°
1978 21,6° 6,8° 12,2° 0,8°
1977 20,5° 5,8° 9,5° -1,9°
1976 17,2° 8,0° 11,9° 0,5°
1975 18,0° 3,5° 10,1° -1,3°
1974 22,8° 6,7° 12,2° 0,8°
1973 20,4° 5,8° 11,3° -0,1°
1972 20,0° 7,8° 11,1° -0,3°
1971 16,6° 6,7° 10,7° -0,7°
1970 26,1° 6,5° 12,3° 0,9°
1969 23,4° 5,9° 12,2° 0,8°
1968 20,4° 8,5° 12,4° 1,0°
1967 13,8° 0,8° 10,0° -1,4°
1966 24,7° 6,0° 13,0° 1,6°
1965 20,5° 6,7° 11,4° 0,0°
1964 15,9° 3,8° 10,5° -0,9°
1963 21,4° 8,4° 12,8° 1,4°
1962 15,1° 3,7° 10,0° -1,4°
1961 15,5° 6,8° 11,0° -0,4°
1960 20,0° 7,0° 11,5° 0,1°
1959 22,0° 4,7° 11,7° 0,3°
1958 24,1° 4,8° 11,6° 0,2°
1957 18,8° 5,4° 10,0° -1,4°
1956 24,3° 6,0° 10,3° -1,1°
1955 16,4° 4,0° 9,9° -1,5°
1954 16,0° 6,9° 11,4° 0,0°
1953 25,5° 6,6° 14,3° 2,9°
1952 14,5° 5,8° 9,7° -1,7°
1951 16,0° 5,8° 10,4° -1,0°
1950 19,0° 5,6° 11,6° 0,2°
1949 16,7° 5,6° 10,1° -1,3°
1948 18,2° 8,1° 11,7° 0,3°
1947 28,5° 7,6° 12,8° 1,4°
1946 17,2° 8,2° 11,6° 0,2°
1945 24,0° 5,3° 11,5° 0,1°
1944 16,0° 3,7° 10,5° -0,9°
1943 18,8° 7,2° 12,1° 0,7°
1942 14,8° 4,2° 9,8° -1,6°
1941 19,5° 5,6° 11,0° -0,4°
1940 18,8° 8,1° 12,5° 1,1°
1939 17,0° 5,7° 11,0° -0,4°
1938 14,2° 6,9° 10,3° -1,1°
1937 16,3° 5,2° 11,3° -0,1°
1936 26,0° 5,1° 12,7° 1,3°
1935 23,3° 6,0° 11,7° 0,3°
1934 19,6° 6,4° 11,2° -0,2°
1933 23,0° 9,0° 15,1° 3,7°
1932 17,2° 5,7° 10,9° -0,5°
1931 14,2° 4,4° 9,9° -1,5°
1930 19,2° 8,0° 13,4° 2,0°
1929 16,2° 3,6° 10,1° -1,3°
1928 12,8° 4,0° 8,9° -2,5°
1927 15,5° 3,6° 9,4° -2,0°
1926 21,6° 8,2° 13,2° 1,8°
1925 16,8° 5,2° 10,9° -0,5°
1924 15,8° 4,4° 9,8° -1,6°
1923 10,5° 4,3° 7,9° -3,5°
1922 15,5° 5,7° 10,5° -0,9°
1921 14,4° 4,1° 9,4° -2,0°
1920 18,7° 6,3° 11,7° 0,3°
1919 15,9° 6,1° 10,7° -0,7°
1918 15,0° 6,6° 10,3° -1,1°
1917 21,1° 7,6° 12,8° 1,4°
1916 19,0° 5,4° 10,5° -0,9°
1915 18,1° 5,4° 10,2° -1,2°
1914 19,9° 6,4° 11,6° 0,2°
1913 18,3° 4,5° 11,8° 0,4°
1912 17,6° 6,1° 11,2° -0,2°
1911 21,9° 6,9° 12,7° 1,3°
1910 21,1° 7,7° 12,8° 1,4°
1909 17,1° 6,1° 10,5° -0,9°
1908 18,1° 7,1° 11,4° 0,0°
1907 14,9° 4,9° 10,7° -0,7°
1906 20,9° 6,6° 11,5° 0,1°
1905 23,4° 6,4° 13,1° 1,7°
1904 15,7° 6,6° 10,5° -0,9°
1903 17,7° 6,3° 10,6° -0,8°
1902 19,6° 5,9° 12,2° 0,8°
1901 16,1° 6,5° 11,1° -0,3°
1900 20,7° 4,5° 11,5° 0,1°
1899 19,0° 5,1° 11,3° -0,1°
1898 17,4° 7,0° 11,5° 0,1°
1897 20,5° 6,4° 11,5° 0,1°
1896 20,1° 6,3° 12,6° 1,2°
1895 20,3° 2,8° 12,0° 0,6°
1894 16,7° 6,4° 12,0° 0,6°
1893 15,4° 5,9° 10,8° -0,6°
1892 15,5° 5,2° 10,0° -1,4°
1891 22,8° 4,6° 11,7° 0,3°
1890 16,2° 5,5° 11,2° -0,2°
1889 24,5° 8,1° 14,4° 3,0°
1888 19,0° 2,9° 10,5° -0,9°
1887 16,6° 5,7° 10,8° -0,6°
1886 19,5° 5,9° 11,4° 0,0°
1885 13,6° 3,8° 9,1° -2,3°
1884 16,4° 6,2° 10,6° -0,8°
1883 19,0° 5,4° 11,1° -0,3°
1882 21,6° 6,1° 12,6° 1,2°
1881 17,4° 3,4° 10,2° -1,2°
1880 19,8° 2,9° 11,6° 0,2°
1879 15,6° 5,3° 10,9° -0,5°
1878 21,4° 2,9° 11,6° 0,2°
1877 16,2° 6,2° 10,2° -1,2°
1876 21,2° 6,3° 12,2° 0,8°
1875 18,5° 9,2° 12,5° 1,1°
1874 20,5° 6,2° 10,3° -1,1°
1873 20,4° 5,7° 12,6° 1,2°
1872 23,0° 8,6° 13,7° 2,3°
1871 20,1° 5,9° 11,9° 0,5°
1870 15,5° 6,4° 10,6° -0,8°