Været som var (klima)Utsira fyr målestasjon, Utsira (Rogaland)

Klimasidene fjernes fra Yr

Klimainformasjon finner du på nettsidene til Norsk klimaservicesenter.

Her kan du lese mer om pågående endringer.

Klimastatistikk for Utsira fyr målestasjon

Langtidsstatistikk for temperatur for Utsira fyr målestasjon. Stasjonen ligger 55 meter over havet i Utsira kommune.

«Normal»: Med dette menes gjennomsnittsvær over en periode på tredve år. Normalperioden i dag er fra 1961 til 1990.

Finn flere målestasjoner eller områder med klimastatistikk.

Snarvei til klimastatistikk for

Du kan se klimastatistikk for alle årets måneder. Klikk på en av lenkene for å gå direkte til klimastatistikken du ønsker å se.

Klimastatistikk september

Grafen viser langtidssstatistikk for temperatur for måneden. Prikkene viser gjennomsnittet for måneden i det enkelte år, mens linjen er en utjevning over 10 år. Stolpene viser maksimum og minimum observert temperatur.

Rød og blå farge betyr pluss- og minusgrader.

Normalen (se forklaring over) for måneden vises med en tykk strek gjennom bildet, og selve normalverdien vises på høyre side.

Bilde som viser klimastatistikk for september

Vis tabell

Tabellvisning for temperatur september

Denne tabellen kan sorteres. (Klikk på overskriftene)
År Temperatur
Maks Min Gjennomsnitt Normalavvik
2019 17,1° 6,7° 12,4° 0,7°
2018 19,1° 6,1° 12,7° 1,0°
2017 18,9° 10,9° 13,7° 2,0°
2016 22,8° 8,9° 15,3° 3,6°
2015 18,3° 9,2° 13,5° 1,8°
2014 20,2° 10,4° 14,2° 2,5°
2013 18,6° 7,9° 13,0° 1,3°
2012 15,9° 6,8° 11,6° -0,1°
2011 16,0° 8,2° 12,9° 1,2°
2010 18,9° 7,6° 12,6° 0,9°
2009 17,9° 7,0° 13,0° 1,3°
2008 19,6° 8,3° 13,1° 1,4°
2007 14,4° 5,2° 10,9° -0,8°
2006 22,7° 10,9° 15,4° 3,7°
2005 12,9° 1,2°
2004 17,5° 8,2° 13,0° 1,3°
2003 18,3° 6,6° 13,1° 1,4°
2002 23,3° 8,9° 14,0° 2,3°
2001 19,2° 7,3° 12,5° 0,8°
2000 17,8° 9,4° 13,0° 1,3°
1999 19,4° 10,4° 15,2° 3,5°
1998 18,6° 9,3° 13,0° 1,3°
1997 20,4° 4,5° 12,4° 0,7°
1996 16,8° 8,0° 12,4° 0,7°
1995 20,5° 4,2° 12,6° 0,9°
1994 18,3° 5,2° 12,1° 0,4°
1993 17,1° 6,8° 11,2° -0,5°
1992 17,2° 8,6° 12,7° 1,0°
1991 18,0° 7,0° 12,0° 0,3°
1990 16,2° 4,1° 11,2° -0,5°
1989 16,5° 8,1° 12,2° 0,5°
1988 16,6° 7,8° 12,5° 0,8°
1987 15,1° 6,0° 11,3° -0,4°
1986 13,4° 4,5° 9,4° -2,3°
1985 15,3° 7,0° 10,7° -1,0°
1984 17,2° 8,0° 11,5° -0,2°
1983 19,2° 5,8° 11,6° -0,1°
1982 15,0° 7,0° 11,7° 0,0°
1981 18,3° 9,5° 13,1° 1,4°
1980 17,8° 8,4° 12,6° 0,9°
1979 15,7° 5,0° 10,9° -0,8°
1978 17,2° 6,5° 10,4° -1,3°
1977 16,0° 6,6° 10,5° -1,2°
1976 16,4° 6,4° 10,5° -1,2°
1975 17,3° 5,5° 11,9° 0,2°
1974 22,2° 7,0° 12,1° 0,4°
1973 16,8° 7,5° 11,4° -0,3°
1972 14,8° 5,2° 10,4° -1,3°
1971 17,9° 7,3° 11,9° 0,2°
1970 16,2° 7,0° 11,3° -0,4°
1969 16,5° 5,1° 11,8° 0,1°
1968 22,4° 8,0° 13,7° 2,0°
1967 17,8° 9,5° 13,1° 1,4°
1966 16,2° 6,0° 11,3° -0,4°
1965 18,4° 9,0° 12,9° 1,2°
1964 15,6° 4,2° 10,5° -1,2°
1963 17,2° 6,2° 12,0° 0,3°
1962 15,5° 7,5° 11,1° -0,6°
1961 16,8° 9,8° 12,9° 1,2°
1960 19,4° 8,5° 13,0° 1,3°
1959 16,8° 7,3° 12,0° 0,3°
1958 20,7° 8,5° 13,7° 2,0°
1957 15,2° 4,1° 10,9° -0,8°
1956 17,0° 8,8° 12,4° 0,7°
1955 18,1° 8,0° 13,1° 1,4°
1954 16,5° 4,3° 10,8° -0,9°
1953 18,5° 9,0° 12,6° 0,9°
1952 14,7° 4,8° 9,8° -1,9°
1951 17,8° 8,8° 13,1° 1,4°
1950 17,2° 7,7° 12,0° 0,3°
1949 21,6° 9,8° 14,9° 3,2°
1948 17,9° 4,2° 11,5° -0,2°
1947 20,3° 4,4° 13,2° 1,5°
1946 19,2° 8,3° 12,8° 1,1°
1945 17,3° 8,4° 12,6° 0,9°
1944 18,0° 0,8° 12,1° 0,4°
1943 18,2° 4,7° 12,2° 0,5°
1942 17,4° 6,8° 11,8° 0,1°
1941 16,2° 6,8° 11,7° 0,0°
1940 13,0° 6,2° 9,7° -2,0°
1939 22,3° 7,4° 13,8° 2,1°
1938 19,0° 4,9° 12,8° 1,1°
1937 17,2° 8,8° 12,1° 0,4°
1936 19,2° 4,5° 12,4° 0,7°
1935 17,5° 6,8° 12,0° 0,3°
1934 19,0° 6,2° 13,8° 2,1°
1933 18,3° 9,2° 13,6° 1,9°
1932 16,2° 5,0° 11,0° -0,7°
1931 14,4° 5,4° 10,0° -1,7°
1930 15,8° 9,7° 12,6° 0,9°
1929 15,8° 6,0° 11,4° -0,3°
1928 17,0° 1,1° 10,9° -0,8°
1927 20,4° 6,9° 12,2° 0,5°
1926 16,6° 5,7° 11,6° -0,1°
1925 15,0° 7,2° 10,9° -0,8°
1924 18,7° 7,0° 12,3° 0,6°
1923 14,6° 7,2° 10,7° -1,0°
1922 17,4° 5,5° 10,9° -0,8°
1921 15,9° 4,1° 10,6° -1,1°
1920 16,3° 7,0° 11,6° -0,1°
1919 17,5° 3,3° 11,0° -0,7°
1918 14,5° 3,0° 10,0° -1,7°
1917 17,7° 6,7° 12,3° 0,6°
1916 16,2° 5,3° 11,0° -0,7°
1915 16,5° 5,1° 11,2° -0,5°
1914 17,7° 6,1° 12,3° 0,6°
1913 18,5° 9,3° 12,5° 0,8°
1912 14,6° 7,7° 10,8° -0,9°
1911 15,1° 5,8° 11,5° -0,2°
1910 16,4° 7,0° 12,3° 0,6°
1909 16,3° 7,7° 11,3° -0,4°
1908 16,0° 8,2° 11,9° 0,2°
1907 13,9° 4,9° 10,2° -1,5°
1906 19,4° 8,2° 12,7° 1,0°
1905 15,4° 5,5° 11,6° -0,1°
1904 17,4° 7,9° 12,5° 0,8°
1903 19,5° 6,5° 12,0° 0,3°
1902 14,7° 4,3° 9,9° -1,8°
1901 20,1° 9,1° 13,5° 1,8°
1900 14,5° 5,6° 11,1° -0,6°
1899 15,3° 5,9° 10,9° -0,8°
1898 16,7° 5,7° 11,6° -0,1°
1897 16,6° 6,4° 11,4° -0,3°
1896 23,3° 5,7° 12,4° 0,7°
1895 16,5° 6,6° 12,5° 0,8°
1894 15,5° 7,1° 11,3° -0,4°
1893 14,5° 4,1° 10,4° -1,3°
1892 14,4° 4,9° 10,7° -1,0°
1891 18,1° 8,2° 12,0° 0,3°
1890 16,4° 8,4° 12,5° 0,8°
1889 16,2° 5,9° 10,9° -0,8°
1888 15,3° 4,6° 11,3° -0,4°
1887 13,5° 7,6° 11,5° -0,2°
1886 15,8° 5,2° 11,2° -0,5°
1885 16,2° 6,2° 10,6° -1,1°
1884 18,2° 8,6° 13,4° 1,7°
1883 19,8° 5,2° 12,2° 0,5°
1882 16,2° 10,2° 13,2° 1,5°
1881 16,8° 6,4° 12,0° 0,3°
1880 20,5° 7,0° 13,6° 1,9°
1879 18,0° 7,2° 11,5° -0,2°
1878 17,4° 4,7° 12,3° 0,6°
1877 14,2° 4,2° 9,9° -1,8°
1876 16,3° 7,2° 11,6° -0,1°
1875 22,0° 5,5° 12,5° 0,8°
1874 16,3° 7,6° 11,3° -0,4°
1873 16,3° 5,2° 11,3° -0,4°
1872 17,4° 6,2° 11,2° -0,5°
1871 20,6° 5,5° 10,8° -0,9°
1870 15,1° 8,1° 10,8° -0,9°