Været som var (klima)Oslo (Blindern) målestasjon, Oslo (Oslo)

Klimasidene fjernes fra Yr

Klimainformasjon finner du på nettsidene til Norsk klimaservicesenter.

Her kan du lese mer om pågående endringer.

Klimastatistikk for Oslo (Blindern) målestasjon

Langtidsstatistikk for temperatur for Oslo (Blindern) målestasjon. Stasjonen ligger 94 meter over havet i Oslo kommune.

«Normal»: Med dette menes gjennomsnittsvær over en periode på tredve år. Normalperioden i dag er fra 1961 til 1990.

Finn flere målestasjoner eller områder med klimastatistikk.

Snarvei til klimastatistikk for

Du kan se klimastatistikk for alle årets måneder. Klikk på en av lenkene for å gå direkte til klimastatistikken du ønsker å se.

Klimastatistikk juni

Grafen viser langtidssstatistikk for temperatur for måneden. Prikkene viser gjennomsnittet for måneden i det enkelte år, mens linjen er en utjevning over 10 år. Stolpene viser maksimum og minimum observert temperatur.

Rød og blå farge betyr pluss- og minusgrader.

Normalen (se forklaring over) for måneden vises med en tykk strek gjennom bildet, og selve normalverdien vises på høyre side.

Bilde som viser klimastatistikk for juni

Vis tabell

Tabellvisning for temperatur juni

Denne tabellen kan sorteres. (Klikk på overskriftene)
År Temperatur
Maks Min Gjennomsnitt Normalavvik
2019 28,0° 6,8° 15,4°
2018 31,9° 6,2° 17,9°
2017 25,6° 3,5° 15,1°
2016 29,1° 6,1° 16,7°
2015 24,4° 5,1° 14,2°
2014 27,1° 8,2° 15,7°
2013 25,1° 6,6° 15,0°
2012 23,8° 4,9° 13,7°
2011 27,1° 8,0° 15,9°
2010 24,6° 7,4° 15,3°
2009 31,8° 4,8° 15,8°
2008 31,0° 6,4° 15,8°
2007 31,3° 5,3° 17,0°
2006 28,5° 6,1° 16,1°
2005 25,6° 3,0° 14,6°
2004 23,2° 6,4° 14,2°
2003 26,5° 9,0° 16,3°
2002 27,7° 6,8° 16,6°
2001 27,4° 4,7° 14,6°
2000 25,6° 3,7° 13,6°
1999 23,9° 6,0° 14,0°
1998 23,4° 5,7° 13,2°
1997 28,3° 7,3° 16,3°
1996 23,8° 6,0° 14,2°
1995 29,3° 7,2° 15,4°
1994 27,1° 5,4° 13,9°
1993 26,0° 3,4° 13,9°
1992 28,7° 6,9° 18,1°
1991 20,6° 3,5° 11,9°
1990 27,0° 8,0° 15,4°
1989 28,9° 3,5° 15,5°
1988 32,2° 8,8° 18,9°
1987 25,0° 6,5° 12,4°
1986 30,3° 7,2° 16,7°
1985 24,7° 5,7° 14,3°
1984 25,2° 5,9° 14,8°
1983 27,9° 5,5° 14,5°
1982 28,8° 6,1° 14,1°
1981 22,4° 2,9° 12,9°
1980 29,8° 6,4° 16,0°
1979 27,8° 5,0° 15,9°
1978 27,2° 7,2° 16,1°
1977 30,5° 4,5° 15,5°
1976 27,3° 7,1° 15,8°
1975 27,8° 1,4° 14,5°
1974 27,2° 4,0° 15,1°
1973 27,4° 2,6° 15,8°
1972 26,7° 6,9° 14,5°
1971 26,2° 5,2° 14,4°
1970 32,2° 7,5° 18,3°
1969 29,2° 3,4° 17,6°
1968 28,1° 6,6° 16,4°
1967 25,9° 5,6° 14,6°
1966 30,0° 4,8° 17,1°
1965 25,6° 6,0° 14,3°
1964 26,6° 3,4° 13,3°
1963 28,7° 8,6° 16,2°
1962 26,0° 1,5° 13,4°
1961 26,7° 6,3° 15,7°
1960 30,1° 6,0° 16,2°
1959 29,4° 3,8° 15,7°
1958 26,5° 3,3° 14,9°
1957 27,9° 5,7° 13,8°
1956 27,4° 4,7° 13,9°
1955 27,2° 2,5° 14,1°
1954 25,7° 3,5° 14,1°
1953 31,0° 6,9° 18,1°
1952 23,3° 2,9° 12,7°
1951 23,8° 2,1° 14,4°
1950 26,7° 1,8° 14,6°
1949 27,3° 5,1° 15,0°
1948 24,8° 5,5° 14,5°
1947 33,7° 5,3° 17,2°
1946 23,2° 4,6° 13,6°
1945 29,5° 4,1° 14,7°
1944 24,7° 5,2° 12,8°
1943 27,8° 6,7° 15,5°
1942 21,7° 3,5° 13,1°
1941 29,4° 5,7° 16,1°
1940 29,9° 6,7° 17,4°
1939 29,3° 4,6° 15,4°
1938 23,7° 4,2° 13,3°
1937 21,3° 3,5° 13,6°
1936 17,3°
1935 14,9°
1934 15,5°
1933 18,0°
1932 14,9°
1931 13,1°
1930 14,8°
1929 12,7°
1928 12,1°
1927 11,4°
1926 14,4°
1925 15,5°
1924 13,6°
1923 11,7°
1922 14,3°
1921 14,2°
1920 15,6°
1919 13,9°
1918 13,6°
1917 16,3°
1916 12,8°
1915 13,9°
1914 15,9°
1913 14,6°
1912 15,0°
1911 14,7°
1910 15,4°
1909 14,7°
1908 14,7°
1907 13,0°
1906 16,9°
1905 16,7°
1904 14,8°
1903 15,2°
1902 15,0°
1901 14,6°
1900 16,5°
1899 15,0°
1898 14,7°
1897 15,6°
1896 17,7°
1895 15,4°
1894 15,3°
1893 15,6°
1892 13,8°
1891 14,8°
1890 13,5°
1889 19,6°
1888 15,2°
1887 16,1°
1886 14,4°
1885 13,1°
1884 14,2°
1883 15,2°
1882 14,7°
1881 14,6°
1880 15,8°
1879 14,8°
1878 15,0°
1877 14,1°
1876 16,4°
1875 14,7°
1874 14,8°
1873 15,3°
1872 15,3°
1871 14,1°
1870 14,4°