Været som var (klima)Oslo (Blindern) målestasjon, Oslo (Oslo)

Klimasidene fjernes fra Yr

Klimainformasjon finner du på nettsidene til Norsk klimaservicesenter.

Her kan du lese mer om pågående endringer.

Klimastatistikk for Oslo (Blindern) målestasjon

Langtidsstatistikk for temperatur for Oslo (Blindern) målestasjon. Stasjonen ligger 94 meter over havet i Oslo kommune.

«Normal»: Med dette menes gjennomsnittsvær over en periode på tredve år. Normalperioden i dag er fra 1961 til 1990.

Finn flere målestasjoner eller områder med klimastatistikk.

Snarvei til klimastatistikk for

Du kan se klimastatistikk for alle årets måneder. Klikk på en av lenkene for å gå direkte til klimastatistikken du ønsker å se.

Klimastatistikk september

Grafen viser langtidssstatistikk for temperatur for måneden. Prikkene viser gjennomsnittet for måneden i det enkelte år, mens linjen er en utjevning over 10 år. Stolpene viser maksimum og minimum observert temperatur.

Rød og blå farge betyr pluss- og minusgrader.

Normalen (se forklaring over) for måneden vises med en tykk strek gjennom bildet, og selve normalverdien vises på høyre side.

Bilde som viser klimastatistikk for september

Vis tabell

Tabellvisning for temperatur september

Denne tabellen kan sorteres. (Klikk på overskriftene)
År Temperatur
Maks Min Gjennomsnitt Normalavvik
2019 22,5° 2,6° 11,4°
2018 22,2° -0,2° 12,5°
2017 18,9° 6,6° 12,2°
2016 23,4° 5,0° 15,0°
2015 21,2° 3,0° 12,5°
2014 22,4° 3,6° 13,1°
2013 23,3° 0,5° 12,0°
2012 23,0° 1,3° 11,1°
2011 21,9° 3,0° 12,7°
2010 19,6° 1,4° 11,3°
2009 23,0° 0,1° 12,9°
2008 19,2° 4,0° 10,8°
2007 21,9° 1,6° 11,0°
2006 22,5° 7,5° 15,0°
2005 22,4° 1,4° 12,6°
2004 23,1° 3,8° 12,6°
2003 23,1° 1,1° 12,5°
2002 25,0° 1,1° 13,4°
2001 19,1° 2,1° 11,7°
2000 19,4° 3,6° 11,5°
1999 24,5° 6,1° 14,4°
1998 21,8° 5,0° 12,5°
1997 24,6° 2,3° 12,4°
1996 21,5° 1,7° 10,4°
1995 20,0° 1,6° 11,3°
1994 20,8° -1,0° 10,3°
1993 18,7° -1,0° 9,3°
1992 19,4° 2,3° 11,5°
1991 26,4° 0,1° 11,8°
1990 19,6° -2,0° 10,5°
1989 23,2° 3,0° 12,0°
1988 19,8° 2,4° 12,4°
1987 19,6° 1,1° 10,0°
1986 18,8° -0,9° 9,0°
1985 18,4° -0,5° 9,3°
1984 18,2° 2,8° 10,3°
1983 21,8° -0,4° 11,8°
1982 21,4° 1,6° 12,3°
1981 21,2° 4,7° 12,6°
1980 20,3° 3,2° 12,0°
1979 18,6° 0,0° 10,8°
1978 16,4° 0,6° 9,3°
1977 19,4° 0,4° 10,4°
1976 19,6° 1,3° 9,8°
1975 22,6° 2,8° 12,1°
1974 23,4° 4,1° 11,7°
1973 20,0° 1,0° 10,2°
1972 21,6° -1,2° 10,1°
1971 22,0° 0,9° 11,3°
1970 19,9° -0,6° 10,7°
1969 22,2° 0,9° 12,1°
1968 24,9° -1,9° 12,2°
1967 21,5° 4,1° 12,2°
1966 21,1° -1,5° 11,0°
1965 21,3° 3,0° 11,8°
1964 20,4° 1,2° 10,7°
1963 22,2° 1,5° 11,0°
1962 19,4° 2,0° 10,4°
1961 22,5° 4,0° 12,5°
1960 17,9° 0,2° 11,3°
1959 25,5° 2,0° 12,6°
1958 24,9° 3,4° 12,6°
1957 18,2° -0,1° 9,8°
1956 20,0° 2,5° 11,0°
1955 23,2° 3,2° 12,8°
1954 21,3° -1,8° 10,9°
1953 23,4° 2,7° 10,8°
1952 18,4° -0,8° 8,8°
1951 20,0° 1,2° 12,4°
1950 19,4° 2,5° 11,0°
1949 20,9° 4,0° 14,2°
1948 20,2° -2,0° 11,8°
1947 24,7° -0,8° 14,1°
1946 19,1° 2,7° 12,0°
1945 22,0° 1,5° 11,6°
1944 18,8° 0,1° 11,0°
1943 21,0° -0,1° 11,4°
1942 21,1° 1,2° 11,0°
1941 21,5° 1,9° 11,5°
1940 18,4° 0,6° 10,0°
1939 24,6° -3,3° 12,8°
1938 20,8° -2,0° 13,1°
1937 22,0° 2,3° 11,5°
1936 10,2°
1935 11,0°
1934 12,9°
1933 12,8°
1932 10,9°
1931 9,1°
1930 10,5°
1929 11,8°
1928 10,5°
1927 10,5°
1926 11,3°
1925 10,9°
1924 12,2°
1923 10,5°
1922 10,2°
1921 10,5°
1920 11,3°
1919 11,8°
1918 9,4°
1917 12,3°
1916 10,3°
1915 9,8°
1914 12,0°
1913 11,3°
1912 9,4°
1911 12,2°
1910 11,9°
1909 10,8°
1908 10,4°
1907 10,4°
1906 11,7°
1905 10,7°
1904 11,0°
1903 11,5°
1902 9,3°
1901 12,5°
1900 11,2°
1899 10,7°
1898 11,2°
1897 10,9°
1896 11,5°
1895 12,0°
1894 9,7°
1893 9,9°
1892 11,0°
1891 11,5°
1890 12,3°
1889 10,0°
1888 11,0°
1887 11,2°
1886 11,0°
1885 9,7°
1884 13,4°
1883 10,9°
1882 12,6°
1881 11,2°
1880 13,1°
1879 11,7°
1878 12,2°
1877 8,0°
1876 10,6°
1875 11,7°
1874 11,2°
1873 11,1°
1872 10,7°
1871 9,6°
1870 10,2°