Været som var (klima)Jan Mayen målestasjon (Jan Mayen)

Klimasidene fjernes fra Yr

Klimainformasjon finner du på nettsidene til Norsk klimaservicesenter.

Her kan du lese mer om pågående endringer.

Klimastatistikk for Jan Mayen målestasjon

Langtidsstatistikk for temperatur for Jan Mayen målestasjon. Stasjonen ligger 10 meter over havet på Jan Mayen.

«Normal»: Med dette menes gjennomsnittsvær over en periode på tredve år. Normalperioden i dag er fra 1961 til 1990.

Finn flere målestasjoner eller områder med klimastatistikk.

Snarvei til klimastatistikk for

Du kan se klimastatistikk for alle årets måneder. Klikk på en av lenkene for å gå direkte til klimastatistikken du ønsker å se.

Klimastatistikk juni

Grafen viser langtidssstatistikk for temperatur for måneden. Prikkene viser gjennomsnittet for måneden i det enkelte år, mens linjen er en utjevning over 10 år. Stolpene viser maksimum og minimum observert temperatur.

Rød og blå farge betyr pluss- og minusgrader.

Normalen (se forklaring over) for måneden vises med en tykk strek gjennom bildet, og selve normalverdien vises på høyre side.

Bilde som viser klimastatistikk for juni

Vis tabell

Tabellvisning for temperatur juni

Denne tabellen kan sorteres. (Klikk på overskriftene)
År Temperatur
Maks Min Gjennomsnitt Normalavvik
2019 11,4° -1,6° 3,6° 1,6°
2018 10,9° 0,2° 3,4° 1,4°
2017 9,5° 0,2° 4,8° 2,8°
2016 9,4° -0,6° 4,4° 2,4°
2015 8,1° -0,6° 2,7° 0,7°
2014 11,0° 0,4° 4,7° 2,7°
2013 10,1° -0,8° 4,4° 2,4°
2012 12,7° -1,5° 2,4° 0,4°
2011 7,8° -1,0° 3,5° 1,5°
2010 7,8° -1,7° 2,5° 0,5°
2009 9,1° -1,6° 2,9° 0,9°
2008 8,4° -0,6° 3,3° 1,3°
2007 10,7° -1,0° 3,6° 1,6°
2006 7,1° -0,5° 3,1° 1,1°
2005 9,0° -1,6° 3,3° 1,3°
2004 7,8° -0,7° 3,2° 1,2°
2003 8,2° -2,0° 3,6° 1,6°
2002 14,6° 0,8° 4,8° 2,8°
2001 8,7° -2,6° 2,2° 0,2°
2000 8,2° -3,2° 1,6° -0,4°
1999 13,9° -1,2° 3,8° 1,8°
1998 8,6° -1,7° 2,5° 0,5°
1997 10,1° -2,8° 1,7° -0,3°
1996 7,4° -2,2° 1,9° -0,1°
1995 10,6° -0,8° 2,8° 0,8°
1994 7,3° -2,0° 2,6° 0,6°
1993 5,9° -2,3° 1,8° -0,2°
1992 10,9° -1,7° 2,6° 0,6°
1991 7,2° -2,1° 2,1° 0,1°
1990 13,8° -1,9° 3,1° 1,1°
1989 7,4° -1,5° 1,5° -0,5°
1988 11,9° -2,9° 1,5° -0,5°
1987 6,3° -1,7° 2,5° 0,5°
1986 11,1° -3,1° 2,6° 0,6°
1985 8,4° -2,2° 2,0° 0,0°
1984 12,8° -1,7° 2,7° 0,7°
1983 6,4° -3,9° 1,6° -0,4°
1982 6,4° -3,5° 0,7° -1,3°
1981 8,5° -3,8° 0,6° -1,4°
1980 7,5° -0,6° 2,4° 0,4°
1979 9,3° -2,3° 1,8° -0,2°
1978 10,2° -1,8° 2,1° 0,1°
1977 8,1° -3,3° 1,5° -0,5°
1976 7,2° -2,0° 2,9° 0,9°
1975 8,7° -4,0° 0,7° -1,3°
1974 8,0° -0,8° 3,2° 1,2°
1973 6,8° -3,0° 1,9° -0,1°
1972 9,6° -0,5° 2,9° 0,9°
1971 9,4° -2,4° 2,5° 0,5°
1970 9,6° -1,5° 2,7° 0,7°
1969 9,1° -2,0° 2,6° 0,6°
1968 10,0° -3,1° 1,0° -1,0°
1967 7,5° -3,6° 1,2° -0,8°
1966 9,8° -2,3° 3,1° 1,1°
1965 7,6° -2,5° 1,2° -0,8°
1964 8,0° -3,2° 1,4° -0,6°
1963 12,0° -2,6° 3,0° 1,0°
1962 9,4° -4,5° 1,0° -1,0°
1961 18,0° -2,4° 2,3° 0,3°
1960 9,0° -1,4° 2,5° 0,5°
1959 9,0° -2,6° 0,9° -1,1°
1958 9,0° -1,6° 2,7° 0,7°
1957 7,7° -2,0° 1,3° -0,7°
1956 8,2° -4,4° 0,6° -1,4°
1955 10,0° -2,8° 1,7° -0,3°
1954 10,6° -3,0° 1,5° -0,5°
1953 18,1° -2,9° 4,6° 2,6°
1952 11,5° -2,6° 2,5° 0,5°
1951 6,5° -4,7° 0,3° -1,7°
1950 -1,5° 2,3° 0,3°
1949 12,2° -2,0° 3,3° 1,3°
1948 9,3° -3,1° 0,9° -1,1°
1947 9,9° -3,0° 3,2° 1,2°
1946 9,0° -2,2° 2,8° 0,8°
1945 13,8° -2,0° 3,1° 1,1°
1944 7,6° 2,4° 0,4°
1943 9,0° -4,5° 0,9° -1,1°
1942 2,0° 0,0°
1941 7,2° -4,7° 1,8° -0,2°
1940 9,9° 3,5° 1,5°
1939 11,2° -2,4° 2,6° 0,6°
1938 13,7° -0,9° 3,2° 1,2°
1937 8,9° -2,8° 2,4° 0,4°
1936 9,5° -2,5° 2,5° 0,5°
1935 9,9° -2,5° 1,7° -0,3°
1934 11,2° -2,3° 2,7° 0,7°
1933 8,2° -0,3° 3,8° 1,8°
1932 11,2° -2,4° 2,3° 0,3°
1931 5,8° -2,6° 1,8° -0,2°
1930 10,0° -1,2° 4,7° 2,7°
1929 8,9° -3,2° 2,2° 0,2°
1928 7,4° 0,0° 1,5° -0,5°
1927 12,2° -2,8° 1,5° -0,5°
1926 8,6° -2,0° 2,7° 0,7°
1925 8,8° -1,0° 3,2° 1,2°
1924 8,2° -1,5° 2,2° 0,2°
1923 8,2° -5,1° 0,4° -1,6°
1922 8,8° -0,9° 2,4° 0,4°
1921 1,7° -0,3°