Været som var (klima)Jan Mayen målestasjon (Jan Mayen)

Klimasidene fjernes fra Yr

Klimainformasjon finner du på nettsidene til Norsk klimaservicesenter.

Her kan du lese mer om pågående endringer.

Klimastatistikk for Jan Mayen målestasjon

Langtidsstatistikk for temperatur for Jan Mayen målestasjon. Stasjonen ligger 10 meter over havet på Jan Mayen.

«Normal»: Med dette menes gjennomsnittsvær over en periode på tredve år. Normalperioden i dag er fra 1961 til 1990.

Finn flere målestasjoner eller områder med klimastatistikk.

Snarvei til klimastatistikk for

Du kan se klimastatistikk for alle årets måneder. Klikk på en av lenkene for å gå direkte til klimastatistikken du ønsker å se.

Klimastatistikk september

Grafen viser langtidssstatistikk for temperatur for måneden. Prikkene viser gjennomsnittet for måneden i det enkelte år, mens linjen er en utjevning over 10 år. Stolpene viser maksimum og minimum observert temperatur.

Rød og blå farge betyr pluss- og minusgrader.

Normalen (se forklaring over) for måneden vises med en tykk strek gjennom bildet, og selve normalverdien vises på høyre side.

Bilde som viser klimastatistikk for september

Vis tabell

Tabellvisning for temperatur september

Denne tabellen kan sorteres. (Klikk på overskriftene)
År Temperatur
Maks Min Gjennomsnitt Normalavvik
2019 9,3° -0,2° 4,4° 1,6°
2018 9,3° -1,6° 4,9° 2,1°
2017 12,0° 3,1° 7,6° 4,8°
2016 10,8° 0,9° 6,7° 3,9°
2015 14,2° 0,4° 5,9° 3,1°
2014 10,0° 0,1° 5,8° 3,0°
2013 11,3° 1,2° 5,3° 2,5°
2012 9,2° -1,4° 3,3° 0,5°
2011 9,5° 0,3° 5,9° 3,1°
2010 9,8° -2,2° 5,7° 2,9°
2009 9,9° -2,1° 3,8° 1,0°
2008 11,1° -0,3° 5,8° 3,0°
2007 12,9° -1,7° 3,1° 0,3°
2006 9,0° -0,3° 4,7° 1,9°
2005 8,3° -1,5° 2,6° -0,2°
2004 10,8° -0,1° 5,8° 3,0°
2003 11,0° -0,4° 4,9° 2,1°
2002 11,9° -0,9° 4,4° 1,6°
2001 8,9° 0,0° 4,5° 1,7°
2000 9,6° -1,2° 4,9° 2,1°
1999 8,5° -2,7° 4,7° 1,9°
1998 8,1° -2,4° 4,0° 1,2°
1997 11,3° -2,3° 2,6° -0,2°
1996 8,5° -1,6° 3,9° 1,1°
1995 9,1° -3,4° 2,4° -0,4°
1994 9,6° -2,9° 3,1° 0,3°
1993 7,6° -2,1° 3,2° 0,4°
1992 8,7° -0,8° 4,9° 2,1°
1991 8,6° -2,0° 3,3° 0,5°
1990 9,7° -1,6° 4,8° 2,0°
1989 6,6° -3,5° 2,6° -0,2°
1988 10,4° -3,0° 3,1° 0,3°
1987 9,8° -4,2° 3,6° 0,8°
1986 8,5° -4,9° 2,6° -0,2°
1985 6,9° -4,6° 2,1° -0,7°
1984 7,6° -2,7° 3,4° 0,6°
1983 7,1° -3,8° 1,9° -0,9°
1982 6,1° -4,2° 1,4° -1,4°
1981 8,4° -3,7° 2,1° -0,7°
1980 8,4° -4,4° 3,2° 0,4°
1979 8,2° -1,8° 2,2° -0,6°
1978 7,5° -1,4° 3,1° 0,3°
1977 11,3° -2,0° 2,8° 0,0°
1976 9,3° -1,6° 2,7° -0,1°
1975 7,1° -3,3° 1,4° -1,4°
1974 9,0° -2,9° 2,9° 0,1°
1973 8,0° -1,7° 4,1° 1,3°
1972 8,6° -2,0° 3,0° 0,2°
1971 8,0° -3,0° 2,5° -0,3°
1970 9,5° -2,5° 2,6° -0,2°
1969 7,4° -4,0° 2,2° -0,6°
1968 8,1° -3,0° 2,4° -0,4°
1967 10,0° -2,2° 3,1° 0,3°
1966 8,5° -3,1° 1,3° -1,5°
1965 7,6° -0,4° 3,0° 0,2°
1964 6,5° -4,5° 0,8° -2,0°
1963 9,2° 0,0° 4,0° 1,2°
1962 9,6° -3,5° 3,5° 0,7°
1961 9,6° -2,2° 4,6° 1,8°
1960 11,0° 1,2° 5,9° 3,1°
1959 9,6° -1,9° 3,3° 0,5°
1958 9,7° -1,9° 4,1° 1,3°
1957 9,8° -1,4° 3,4° 0,6°
1956 8,0° -4,7° 2,0° -0,8°
1955 12,4° -0,1° 4,3° 1,5°
1954 10,0° -5,2° 2,6° -0,2°
1953 9,9° -2,6° 4,6° 1,8°
1952 10,4° -2,4° 2,1° -0,7°
1951 12,0° -1,9° 4,1° 1,3°
1950 12,4° -2,6° 4,5° 1,7°
1949 9,0° -5,0° 3,3° 0,5°
1948 10,0° -4,0° 2,0° -0,8°
1947 10,1° -1,9° 3,9° 1,1°
1946 11,1° -2,4° 4,8° 2,0°
1945 9,8° -2,2° 4,8° 2,0°
1944 8,2° 3,6° 0,8°
1943 9,5° -3,8° 2,9° 0,1°
1942 8,9° -2,9° 2,9° 0,1°
1941 9,3° -1,8° 4,5° 1,7°
1940 4,0° 1,2°
1939 10,9° -1,4° 4,5° 1,7°
1938 10,5° -2,7° 4,1° 1,3°
1937 11,2° -1,3° 4,0° 1,2°
1936 9,0° -2,3° 3,6° 0,8°
1935 6,7° -2,7° 2,9° 0,1°
1934 13,4° 1,0° 8,0° 5,2°
1933 10,0° -1,8° 5,5° 2,7°
1932 8,8° -4,0° 2,0° -0,8°
1931 8,2° -1,1° 3,5° 0,7°
1930 11,2° -2,7° 4,3° 1,5°
1929 8,0° -4,6° 2,8° 0,0°
1928 7,4° -2,6° 3,6° 0,8°
1927 8,6° -2,7° 3,2° 0,4°
1926 9,4° -2,2° 2,2° -0,6°
1925 9,4° -0,5° 4,2° 1,4°
1924 9,0° -1,0° 3,8° 1,0°
1923 7,2° -4,9° 2,2° -0,6°
1922 8,5° -3,6° 2,7° -0,1°
1921 6,8° -2,5° 2,7° -0,1°