Været som var (klima)Bergen (Florida) målestasjon, Bergen (Hordaland)

Klimasidene fjernes fra Yr

Klimainformasjon finner du på nettsidene til Norsk klimaservicesenter.

Her kan du lese mer om pågående endringer.

Klimastatistikk for Bergen (Florida) målestasjon

Langtidsstatistikk for temperatur for Bergen (Florida) målestasjon. Stasjonen ligger 12 meter over havet i Bergen kommune.

«Normal»: Med dette menes gjennomsnittsvær over en periode på tredve år. Normalperioden i dag er fra 1961 til 1990.

Finn flere målestasjoner eller områder med klimastatistikk.

Snarvei til klimastatistikk for

Du kan se klimastatistikk for alle årets måneder. Klikk på en av lenkene for å gå direkte til klimastatistikken du ønsker å se.

Klimastatistikk juni

Grafen viser langtidssstatistikk for temperatur for måneden. Prikkene viser gjennomsnittet for måneden i det enkelte år, mens linjen er en utjevning over 10 år. Stolpene viser maksimum og minimum observert temperatur.

Rød og blå farge betyr pluss- og minusgrader.

Normalen (se forklaring over) for måneden vises med en tykk strek gjennom bildet, og selve normalverdien vises på høyre side.

Bilde som viser klimastatistikk for juni

Vis tabell

Tabellvisning for temperatur juni

Denne tabellen kan sorteres. (Klikk på overskriftene)
År Temperatur
Maks Min Gjennomsnitt Normalavvik
2019 28,1° 7,4° 14,1°
2018 28,5° 7,2° 14,6°
2017 25,7° 5,2° 13,4°
2016 27,8° 6,9° 15,3°
2015 23,9° 3,7° 11,4°
2014 26,0° 7,5° 14,5°
2013 21,7° 7,1° 13,3°
2012 24,4° 4,5° 12,9°
2011 22,8° 5,4° 13,1°
2010 23,2° 5,8° 12,6°
2009 29,9° 4,7° 13,9°
2008 27,4° 5,0° 13,7°
2007 28,1° 5,6° 16,0°
2006 27,5° 4,7° 13,4°
2005 23,1° 5,1° 12,0°
2004 21,7° 6,5° 12,8°
2003 26,2° 6,9° 14,5°
2002 28,2° 8,6° 15,2°
2001 24,2° 4,0° 12,0°
2000 26,2° 3,1° 12,2°
1999 22,6° 6,5° 13,1°
1998 25,7° 4,4° 12,5°
1997 25,5° 6,4° 15,5°
1996 20,7° 3,8° 12,2°
1995 24,1° 6,3° 13,6°
1994 19,8° 3,9° 10,6°
1993 23,5° 4,5° 12,1°
1992 27,3° 7,3° 16,2°
1991 19,5° 2,7° 10,9°
1990 22,6° 7,5° 14,4°
1989 24,0° 2,9° 13,3°
1988 23,7° 7,6° 14,3°
1987 18,5° 5,4° 11,5°
1986 26,2° 7,2° 14,6°
1985 22,0° 6,3° 12,8°
1984 27,9° 5,5° 13,9°
1983 25,4° 6,4° 12,7°
1982 28,0° 6,5° 14,4°
1981 20,3° 5,4° 11,6°
1980 24,7° 8,3° 15,0°
1979 25,6° 6,8° 12,8°
1978 23,5° 6,7° 13,9°
1977 25,3° 5,2° 11,8°
1976 23,2° 7,2° 13,3°
1975 24,9° 3,0° 12,0°
1974 26,5° 4,8° 13,9°
1973 22,8° 4,5° 12,3°
1972 23,4° 6,4° 12,1°
1971 23,0° 6,0° 12,5°
1970 27,9° 5,2° 15,5°
1969 27,2° 6,0° 14,4°
1968 25,4° 7,0° 13,9°
1967 19,8° 5,0° 11,5°
1966 29,6° 5,2° 15,3°
1965 24,0° 6,4° 12,8°
1964 20,0° 1,7° 11,5°
1963 24,4° 8,1° 15,2°
1962 18,2° 3,2° 11,3°
1961 21,3° 7,1° 12,5°
1960 24,7° 8,2° 13,4°
1959 24,8° 4,9° 13,3°
1958 29,2° 5,3° 14,0°
1957 23,2° 5,6° 11,8°