Været som var (klima)Vardø radio målestasjon, Vardø (Finnmark)

Klimasidene fjernes fra Yr

Klimainformasjon finner du på nettsidene til Norsk klimaservicesenter.

Her kan du lese mer om pågående endringer.

Klimastatistikk for Vardø radio målestasjon

Langtidsstatistikk for temperatur for Vardø radio målestasjon. Stasjonen ligger 10 meter over havet i Vardø kommune.

«Normal»: Med dette menes gjennomsnittsvær over en periode på tredve år. Normalperioden i dag er fra 1961 til 1990.

Finn flere målestasjoner eller områder med klimastatistikk.

Snarvei til klimastatistikk for

Du kan se klimastatistikk for alle årets måneder. Klikk på en av lenkene for å gå direkte til klimastatistikken du ønsker å se.

Klimastatistikk september

Grafen viser langtidssstatistikk for temperatur for måneden. Prikkene viser gjennomsnittet for måneden i det enkelte år, mens linjen er en utjevning over 10 år. Stolpene viser maksimum og minimum observert temperatur.

Rød og blå farge betyr pluss- og minusgrader.

Normalen (se forklaring over) for måneden vises med en tykk strek gjennom bildet, og selve normalverdien vises på høyre side.

Bilde som viser klimastatistikk for september

Vis tabell

Tabellvisning for temperatur september

Denne tabellen kan sorteres. (Klikk på overskriftene)
År Temperatur
Maks Min Gjennomsnitt Normalavvik
2019 17,8° 1,6° 7,7° 1,1°
2018 19,4° 0,2° 8,4° 1,8°
2017 15,7° 4,3° 8,0° 1,4°
2016 14,5° 3,0° 8,6° 2,0°
2015 16,9° 4,0° 8,8° 2,2°
2014 15,2° 0,3° 7,7° 1,1°
2013 18,2° 4,4° 10,0° 3,4°
2012 14,2° 1,7° 7,9° 1,3°
2011 16,2° 4,3° 9,5° 2,9°
2010 13,6° 4,1° 7,6° 1,0°
2009 16,2° 2,1° 8,3° 1,7°
2008 12,4° 0,9° 7,1° 0,5°
2007 18,8° -0,3° 8,6° 2,0°
2006 17,7° 1,0° 6,9° 0,3°
2005 15,2° 1,2° 7,6° 1,0°
2004 14,6° 2,5° 8,1° 1,5°
2003 15,6° 0,9° 7,5° 0,9°
2002 14,3° 0,5° 6,2° -0,4°
2001 16,5° 0,4° 8,6° 2,0°
2000 12,5° 2,1° 7,7° 1,1°
1999 14,7° 3,4° 8,3° 1,7°
1998 11,4° -0,9° 6,1° -0,5°
1997 16,0° 1,4° 8,5° 1,9°
1996 11,5° 1,7° 6,5° -0,1°
1995 16,3° 1,0° 6,8° 0,2°
1994 15,8° 2,3° 6,9° 0,3°
1993 9,1° 0,3° 4,5° -2,1°
1992 14,5° 3,4° 8,3° 1,7°
1991 13,8° 0,8° 5,9° -0,7°
1990 13,3° 3,2° 7,6° 1,0°
1989 14,5° 0,7° 7,7° 1,1°
1988 18,0° 0,0° 7,5° 0,9°
1987 12,0° 2,5° 6,8° 0,2°
1986 9,2° -1,2° 4,9° -1,7°
1985 12,5° 1,5° 7,3° 0,7°
1984 12,5° 1,0° 6,4° -0,2°
1983 13,0° -0,6° 7,8° 1,2°
1982 13,0° 1,2° 6,2° -0,4°
1981 11,3° 2,0° 6,6° 0,0°
1980 12,6° 2,0° 7,2° 0,6°
1979 13,8° 1,5° 7,4° 0,8°
1978 16,0° -1,8° 5,5° -1,1°
1977 14,5° -2,0° 5,9° -0,7°
1976 11,1° -2,5° 5,0° -1,6°
1975 14,8° 2,3° 7,6° 1,0°
1974 13,9° 4,4° 8,5° 1,9°
1973 10,5° 0,5° 5,5° -1,1°
1972 14,8° 1,0° 7,1° 0,5°
1971 15,0° 0,1° 5,9° -0,7°
1970 12,5° 1,1° 7,0° 0,4°
1969 11,9° 2,0° 6,5° -0,1°
1968 14,9° -3,0° 4,1° -2,5°
1967 16,3° -0,3° 7,9° 1,3°
1966 13,6° -3,8° 4,4° -2,2°
1965 15,0° 0,3° 6,4° -0,2°
1964 10,2° 0,4° 6,4° -0,2°
1963 14,6° 2,5° 8,1° 1,5°
1962 10,9° 1,3° 6,6° 0,0°
1961 13,7° 2,0° 7,1° 0,5°
1960 13,4° 0,7° 7,7° 1,1°
1959 11,0° 1,5° 5,7° -0,9°
1958 17,5° -1,5° 6,1° -0,5°
1957 13,0° 0,6° 6,8° 0,2°
1956 11,5° -2,6° 5,0° -1,6°
1955 12,2° 3,7° 7,0° 0,4°
1954 12,5° 2,0° 6,7° 0,1°
1953 11,2° 0,9° 5,7° -0,9°
1952 12,5° 0,9° 6,5° -0,1°
1951 16,0° 0,6° 6,2° -0,4°
1950 11,9° 3,2° 7,9° 1,3°
1949 16,8° 0,6° 7,0° 0,4°
1948 16,2° 1,1° 7,3° 0,7°
1947 12,5° 0,8° 7,8° 1,2°
1946 15,5° 2,4° 8,5° 1,9°
1945 13,5° -0,3° 7,0° 0,4°
1944 7,4° 0,8°
1943 13,5° -2,1° 6,9° 0,3°
1942 15,0° -1,4° 6,2° -0,4°
1941 13,1° -0,4° 5,9° -0,7°
1940 11,5° 1,7° 7,3° 0,7°
1939 15,3° -4,8° 4,8° -1,8°
1938 19,9° 1,4° 9,3° 2,7°
1937 13,0° 0,5° 7,6° 1,0°
1936 15,0° 0,5° 6,4° -0,2°
1935 12,0° -1,0° 5,5° -1,1°
1934 16,3° 3,2° 9,2° 2,6°
1933 14,1° 3,0° 7,3° 0,7°
1932 13,7° 0,5° 6,4° -0,2°
1931 11,0° -2,1° 5,2° -1,4°
1930 10,8° -0,6° 4,8° -1,8°
1929 13,8° 1,2° 7,1° 0,5°
1928 14,8° -3,8° 7,4° 0,8°
1927 12,2° 0,6° 5,7° -0,9°
1926 12,4° 1,7° 7,0° 0,4°
1925 13,0° 1,2° 7,2° 0,6°
1924 10,9° 2,6° 7,6° 1,0°
1923 11,4° 1,7° 6,8° 0,2°
1922 14,4° 2,0° 9,0° 2,4°
1921 11,6° 1,2° 6,4° -0,2°
1920 12,8° 3,4° 8,0° 1,4°
1919 12,6° 1,7° 7,2° 0,6°
1918 11,1° 1,2° 6,7° 0,1°
1917 11,7° -1,2° 5,3° -1,3°
1916 11,2° 0,5° 5,9° -0,7°
1915 8,8° -1,7° 5,2° -1,4°
1914 11,4° 1,4° 6,2° -0,4°
1913 12,2° 0,7° 6,6° 0,0°
1912 12,0° -1,4° 4,8° -1,8°
1911 16,0° 1,5° 7,5° 0,9°
1910 13,6° -2,2° 5,9° -0,7°
1909 12,6° -0,1° 7,0° 0,4°
1908 10,4° 0,9° 5,9° -0,7°
1907 11,9° -2,5° 5,1° -1,5°
1906 14,2° -0,5° 6,1° -0,5°
1905 10,7° 1,6° 7,0° 0,4°
1904 12,9° 1,2° 7,3° 0,7°
1903 13,6° -2,6° 5,3° -1,3°
1902 9,3° -4,6° 4,5° -2,1°
1901 13,7° 1,8° 7,5° 0,9°
1900 9,3° -0,7° 4,3° -2,3°
1899 13,4° 3,0° 7,3° 0,7°
1898 16,2° 2,6° 8,2° 1,6°
1897 15,7° 0,2° 7,2° 0,6°
1896 11,7° 0,8° 7,0° 0,4°
1895 11,8° 0,8° 6,0° -0,6°
1894 12,2° -1,4° 4,4° -2,2°
1893 9,5° -2,7° 3,9° -2,7°
1892 15,4° -0,7° 6,4° -0,2°
1891 12,2° -1,3° 4,8° -1,8°
1890 14,2° 2,0° 8,4° 1,8°
1889 12,8° 1,3° 7,1° 0,5°
1888 12,1° -2,7° 4,9° -1,7°
1887 14,9° 0,1° 6,9° 0,3°
1886 10,4° -0,5° 5,8° -0,8°
1885 13,1° -0,7° 5,8° -0,8°
1884 13,1° -2,3° 6,7° 0,1°
1883 14,7° -3,0° 5,3° -1,3°
1882 15,9° 1,1° 7,8° 1,2°
1881 10,8° -1,0° 4,8° -1,8°
1880 14,8° -2,1° 7,1° 0,5°
1879 12,2° 3,5° 7,8° 1,2°
1878 13,6° 3,8° 7,8° 1,2°
1877 11,4° 0,6° 4,1° -2,5°
1876 12,0° 0,5° 6,6° 0,0°
1875 12,7° -1,5° 5,7° -0,9°
1874 14,5° 3,8° 6,7° 0,1°
1873 16,0° 2,4° 7,9° 1,3°
1872 9,2° -2,0° 3,8° -2,8°
1871 13,5° -3,0° 4,7° -1,9°
1870 15,5° -0,1° 7,8° 1,2°