Været som var (klima)Karasjok (Márkannjárga) målestasjon, Karasjok (Finnmark)

Klimasidene fjernes fra Yr

Klimainformasjon finner du på nettsidene til Norsk klimaservicesenter.

Her kan du lese mer om pågående endringer.

Klimastatistikk for Karasjok (Márkannjárga) målestasjon

Langtidsstatistikk for temperatur for Karasjok (Márkannjárga) målestasjon. Stasjonen ligger 131 meter over havet i Karasjok kommune.

«Normal»: Med dette menes gjennomsnittsvær over en periode på tredve år. Normalperioden i dag er fra 1961 til 1990.

Finn flere målestasjoner eller områder med klimastatistikk.

Snarvei til klimastatistikk for

Du kan se klimastatistikk for alle årets måneder. Klikk på en av lenkene for å gå direkte til klimastatistikken du ønsker å se.

Klimastatistikk juni

Grafen viser langtidssstatistikk for temperatur for måneden. Prikkene viser gjennomsnittet for måneden i det enkelte år, mens linjen er en utjevning over 10 år. Stolpene viser maksimum og minimum observert temperatur.

Rød og blå farge betyr pluss- og minusgrader.

Normalen (se forklaring over) for måneden vises med en tykk strek gjennom bildet, og selve normalverdien vises på høyre side.

Bilde som viser klimastatistikk for juni

Vis tabell

Tabellvisning for temperatur juni

Denne tabellen kan sorteres. (Klikk på overskriftene)
År Temperatur
Maks Min Gjennomsnitt Normalavvik
2019 25,9° -0,5° 9,5° -0,6°
2018 20,7° -0,5° 9,4° -0,7°
2017 24,6° -0,3° 8,5° -1,6°
2016 23,3° 0,5° 10,0° -0,1°
2015 22,4° -0,9° 9,1° -1,0°
2014 26,8° -0,5° 9,6° -0,5°
2013 29,8° -0,5° 13,7° 3,6°
2012 23,5° 1,1° 9,0° -1,1°
2011 24,5° 1,7° 12,3° 2,2°
2010 23,5° -2,1° 9,0° -1,1°
2009 23,8° -0,2° 9,0° -1,1°
2008 24,0° -1,2° 9,3° -0,8°
2007 24,0° -1,9° 10,5° 0,4°
2006 27,4° -0,9° 11,7° 1,6°
2005 24,7° 0,5° 11,6° 1,5°
2004 9,7° -0,4°
2003 10,3° 0,2°
2002 12,4° 2,3°
2001 13,1° 3,0°
2000 10,1° 0,0°
1999 13,2° 3,1°
1998 8,8° -1,3°
1997 10,4° 0,3°
1996 9,7° -0,4°
1995 11,2° 1,1°
1994 9,9° -0,2°
1993 7,1° -3,0°
1992 12,5° 2,4°
1991 11,1° 1,0°
1990 11,4° 1,3°
1989 12,6° 2,5°
1988 11,9° 1,8°
1987 8,8° -1,3°
1986 13,1° 3,0°
1985 9,8° -0,3°
1984 11,1° 1,0°
1983 10,3° 0,2°
1982 5,9° -4,2°
1981 7,2° -2,9°
1980 12,9° 2,8°
1979 11,4° 1,3°
1978 10,4° 0,3°
1977 8,7° -1,4°
1976 9,0° -1,1°
1975 7,5° -2,6°
1974 12,1° 2,0°
1973 11,7° 1,6°
1972 14,8° 4,7°
1971 10,1° 0,0°
1970 13,4° 3,3°
1969 10,1° 0,0°
1968 9,1° -1,0°
1967 10,1° 0,0°
1966 11,3° 1,2°
1965 9,2° -0,9°
1964 9,3° -0,8°
1963 8,6° -1,5°
1962 8,8° -1,3°
1961 12,1° 2,0°
1960 10,9° 0,8°
1959 10,9° 0,8°
1958 9,0° -1,1°
1957 8,1° -2,0°
1956 11,4° 1,3°
1955 6,4° -3,7°
1954 9,2° -0,9°
1953 15,0° 4,9°
1952 11,7° 1,6°
1951 7,1° -3,0°
1950 11,8° 1,7°
1949 8,4° -1,7°
1948 8,9° -1,2°
1947 12,6° 2,5°
1946 11,9° 1,8°
1945 8,6° -1,5°
1944 9,3° -0,8°
1943 11,6° 1,5°
1942 10,1° 0,0°
1941 8,8° -1,3°
1940 11,0° 0,9°
1939 9,2° -0,9°
1938 10,9° 0,8°
1937 12,9° 2,8°
1936 13,2° 3,1°
1935 8,6° -1,5°
1934 8,4° -1,7°
1933 11,0° 0,9°
1932 7,7° -2,4°
1931 6,0° -4,1°
1930 9,9° -0,2°
1929 8,8° -1,3°
1928 8,3° -1,8°
1927 8,5° -1,6°
1926 8,8° -1,3°
1925 9,2° -0,9°
1924 7,3° -2,8°
1923 7,0° -3,1°
1922 13,0° 2,9°
1921 10,9° 0,8°
1920 11,0° 0,9°
1919 13,2° 3,1°
1918 9,9° -0,2°
1917 10,4° 0,3°
1916 9,6° -0,5°
1915 6,8° -3,3°
1914 9,8° -0,3°
1913 8,0° -2,1°
1912 9,6° -0,5°
1911 8,1° -2,0°
1910 8,7° -1,4°
1909 7,1° -3,0°
1908 8,7° -1,4°
1907 11,9° 1,8°
1906 9,5° -0,6°
1905 10,9° 0,8°
1904 9,5° -0,6°
1903 8,9° -1,2°
1902 5,3° -4,8°
1901 12,2° 2,1°
1900 7,7° -2,4°
1899 9,1° -1,0°
1898 9,8° -0,3°
1897 8,5° -1,6°
1896 9,7° -0,4°
1895 11,3° 1,2°
1894 15,4° 5,3°
1893 8,4° -1,7°
1892 6,3° -3,8°
1891 6,1° -4,0°
1890 10,2° 0,1°
1889 11,8° 1,7°
1888 7,4° -2,7°
1887 7,8° -2,3°
1886 10,8° 0,7°
1885 6,2° -3,9°
1884 9,1° -1,0°
1883 12,7° 2,6°
1882 7,8° -2,3°
1881 7,1° -3,0°
1880 7,6° -2,5°
1879 6,4° -3,7°
1878 10,5° 0,4°
1877 7,9° -2,2°