Været som var (klima)Nesbyen målestasjon, Nes (Buskerud)

Klimasidene fjernes fra Yr

Klimainformasjon finner du på nettsidene til Norsk klimaservicesenter.

Her kan du lese mer om pågående endringer.

Klimastatistikk for Nesbyen målestasjon

Langtidsstatistikk for temperatur for Nesbyen målestasjon. Stasjonen ligger 166 meter over havet i Nes kommune.

«Normal»: Med dette menes gjennomsnittsvær over en periode på tredve år. Normalperioden i dag er fra 1961 til 1990.

Finn flere målestasjoner eller områder med klimastatistikk.

Snarvei til klimastatistikk for

Du kan se klimastatistikk for alle årets måneder. Klikk på en av lenkene for å gå direkte til klimastatistikken du ønsker å se.

Klimastatistikk juni

Grafen viser langtidssstatistikk for temperatur for måneden. Prikkene viser gjennomsnittet for måneden i det enkelte år, mens linjen er en utjevning over 10 år. Stolpene viser maksimum og minimum observert temperatur.

Rød og blå farge betyr pluss- og minusgrader.

Normalen (se forklaring over) for måneden vises med en tykk strek gjennom bildet, og selve normalverdien vises på høyre side.

Bilde som viser klimastatistikk for juni

Vis tabell

Tabellvisning for temperatur juni

Denne tabellen kan sorteres. (Klikk på overskriftene)
År Temperatur
Maks Min Gjennomsnitt Normalavvik
2019 28,2° 3,7° 14,4° 0,3°
2018 31,8° 2,8° 16,8° 2,7°
2017 25,5° 1,6° 13,3° -0,8°
2016 30,5° 2,0° 15,4° 1,3°
2015 25,2° -0,6° 12,6° -1,5°
2014 26,4° 3,3° 14,6° 0,5°
2013 25,3° 1,5° 13,6° -0,5°
2012 22,5° -1,2° 11,9° -2,2°
2011 24,3° 1,6° 14,5° 0,4°
2010 26,1° 1,7° 13,9° -0,2°
2009 30,5° -1,6° 13,9° -0,2°
2008 29,2° 1,1° 13,4° -0,7°
2007 30,8° -0,4° 15,2° 1,1°
2006 15,5° 1,4°
2005 25,9° -1,8° 12,7° -1,4°
2004 25,2° 1,4° 12,9° -1,2°
2003 14,9° 0,8°
2002 14,3° 0,2°
2001 13,1° -1,0°
2000 12,7° -1,4°
1999 13,2° -0,9°
1998 12,7° -1,4°
1997 14,8° 0,7°
1996 13,9° -0,2°
1995 14,5° 0,4°
1994 12,6° -1,5°
1993 12,9° -1,2°
1992 16,1° 2,0°
1991 11,0° -3,1°
1990 14,3° 0,2°
1989 14,2° 0,1°
1988 17,7° 3,6°
1987 11,8° -2,3°
1986 16,5° 2,4°
1985 13,5° -0,6°
1984 13,9° -0,2°
1983 13,5° -0,6°
1982 13,6° -0,5°
1981 12,3° -1,8°
1980 15,0° 0,9°
1979 15,3° 1,2°
1978 15,0° 0,9°
1977 13,5° -0,6°
1976 14,5° 0,4°
1975 13,6° -0,5°
1974 13,5° -0,6°
1973 14,6° 0,5°
1972 13,1° -1,0°
1971 12,2° -1,9°
1970 17,0° 2,9°
1969 15,4° 1,3°
1968 15,0° 0,9°
1967 13,1° -1,0°
1966 15,5° 1,4°
1965 13,2° -0,9°
1964 12,0° -2,1°
1963 14,9° 0,8°
1962 11,6° -2,5°
1961 13,8° -0,3°
1960 15,5° 1,4°
1959 13,8° -0,3°
1958 13,2° -0,9°
1957 12,4° -1,7°
1956 12,6° -1,5°
1955 12,1° -2,0°
1954 13,4° -0,7°
1953 16,7° 2,6°
1952 11,8° -2,3°
1951 13,0° -1,1°
1950 13,4° -0,7°
1949 14,1° 0,0°
1948 13,4° -0,7°
1947 15,6° 1,5°
1946 12,6° -1,5°
1945 13,3° -0,8°
1944 11,8° -2,3°
1943 13,6° -0,5°
1942 11,9° -2,2°
1941 15,1° 1,0°
1940 14,9° 0,8°
1939 13,5° -0,6°
1938 12,4° -1,7°
1937 12,5° -1,6°
1936 14,9° 0,8°
1935 13,7° -0,4°
1934 14,2° 0,1°
1933 16,3° 2,2°
1932 13,0° -1,1°
1931 11,6° -2,5°
1930 13,9° -0,2°
1929 11,7° -2,4°
1928 10,6° -3,5°
1927 10,1° -4,0°
1926 13,1° -1,0°
1925 14,4° 0,3°
1924 12,0° -2,1°
1923 9,9° -4,2°
1922 12,5° -1,6°
1921 10,9° -3,2°
1920 14,3° 0,2°
1919 13,2° -0,9°
1918 11,3° -2,8°
1917 14,1° 0,0°
1916 11,7° -2,4°
1915 12,0° -2,1°
1914 14,1° 0,0°
1913 13,6° -0,5°
1912 14,2° 0,1°
1911 12,9° -1,2°
1910 13,4° -0,7°
1909 13,5° -0,6°
1908 13,6° -0,5°
1907 11,6° -2,5°
1906 15,3° 1,2°
1905 15,0° 0,9°
1904 13,3° -0,8°
1903 13,5° -0,6°
1902 14,3° 0,2°
1901 13,3° -0,8°
1900 15,6° 1,5°
1899 13,3° -0,8°
1898 12,5° -1,6°
1897 14,6° 0,5°