Været som var (klima)Nesbyen målestasjon, Nes (Buskerud)

Klimasidene fjernes fra Yr

Klimainformasjon finner du på nettsidene til Norsk klimaservicesenter.

Her kan du lese mer om pågående endringer.

Klimastatistikk for Nesbyen målestasjon

Langtidsstatistikk for temperatur for Nesbyen målestasjon. Stasjonen ligger 166 meter over havet i Nes kommune.

«Normal»: Med dette menes gjennomsnittsvær over en periode på tredve år. Normalperioden i dag er fra 1961 til 1990.

Finn flere målestasjoner eller områder med klimastatistikk.

Snarvei til klimastatistikk for

Du kan se klimastatistikk for alle årets måneder. Klikk på en av lenkene for å gå direkte til klimastatistikken du ønsker å se.

Klimastatistikk september

Grafen viser langtidssstatistikk for temperatur for måneden. Prikkene viser gjennomsnittet for måneden i det enkelte år, mens linjen er en utjevning over 10 år. Stolpene viser maksimum og minimum observert temperatur.

Rød og blå farge betyr pluss- og minusgrader.

Normalen (se forklaring over) for måneden vises med en tykk strek gjennom bildet, og selve normalverdien vises på høyre side.

Bilde som viser klimastatistikk for september

Vis tabell

Tabellvisning for temperatur september

Denne tabellen kan sorteres. (Klikk på overskriftene)
År Temperatur
Maks Min Gjennomsnitt Normalavvik
2019 24,1° -2,7° 9,5° 0,9°
2018 23,0° -1,9° 10,1° 1,5°
2017 19,2° 2,6° 10,4° 1,8°
2016 24,6° 1,2° 12,5° 3,9°
2015 22,0° -0,6° 9,8° 1,2°
2014 24,5° -0,7° 10,8° 2,2°
2013 23,4° -4,4° 9,4° 0,8°
2012 21,6° -3,2° 8,6° 0,0°
2011 26,2° -1,1° 10,5° 1,9°
2010 21,2° -5,0° 8,0° -0,6°
2009 21,0° -2,8° 10,2° 1,6°
2008 19,3° -2,5° 8,7° 0,1°
2007 22,0° -4,5° 8,1° -0,5°
2006 24,3° 2,4° 12,0° 3,4°
2005 24,8° -3,3° 9,7° 1,1°
2004 25,3° -2,2° 9,2° 0,6°
2003 9,9° 1,3°
2002 11,2° 2,6°
2001 9,8° 1,2°
2000 9,5° 0,9°
1999 12,6° 4,0°
1998 10,8° 2,2°
1997 10,3° 1,7°
1996 7,7° -0,9°
1995 9,7° 1,1°
1994 8,6° 0,0°
1993 6,9° -1,7°
1992 9,5° 0,9°
1991 9,1° 0,5°
1990 8,3° -0,3°
1989 8,9° 0,3°
1988 11,0° 2,4°
1987 6,8° -1,8°
1986 6,8° -1,8°
1985 6,2° -2,4°
1984 8,0° -0,6°
1983 9,5° 0,9°
1982 9,8° 1,2°
1981 10,0° 1,4°
1980 9,3° 0,7°
1979 8,6° 0,0°
1978 7,5° -1,1°
1977 7,7° -0,9°
1976 6,9° -1,7°
1975 9,6° 1,0°
1974 8,9° 0,3°
1973 8,2° -0,4°
1972 6,6° -2,0°
1971 8,6° 0,0°
1970 7,5° -1,1°
1969 9,6° 1,0°
1968 9,7° 1,1°
1967 8,9° 0,3°
1966 8,9° 0,3°
1965 9,6° 1,0°
1964 8,3° -0,3°
1963 9,0° 0,4°
1962 8,0° -0,6°
1961 10,5° 1,9°
1960 8,8° 0,2°
1959 9,5° 0,9°
1958 10,3° 1,7°
1957 7,6° -1,0°
1956 9,4° 0,8°
1955 10,1° 1,5°
1954 7,7° -0,9°
1953 8,6° 0,0°
1952 6,3° -2,3°
1951 9,9° 1,3°
1950 8,6° 0,0°
1949 12,0° 3,4°
1948 9,4° 0,8°
1947 11,2° 2,6°
1946 9,3° 0,7°
1945 9,0° 0,4°
1944 8,7° 0,1°
1943 8,6° 0,0°
1942 7,9° -0,7°
1941 9,2° 0,6°
1940 6,8° -1,8°
1939 9,8° 1,2°
1938 10,1° 1,5°
1937 8,8° 0,2°
1936 7,2° -1,4°
1935 8,3° -0,3°
1934 10,0° 1,4°
1933 10,3° 1,7°
1932 7,9° -0,7°
1931 6,6° -2,0°
1930 7,9° -0,7°
1929 9,1° 0,5°
1928 7,3° -1,3°
1927 7,8° -0,8°
1926 8,7° 0,1°
1925 8,0° -0,6°
1924 8,8° 0,2°
1923 8,1° -0,5°
1922 7,7° -0,9°
1921 6,4° -2,2°
1920 7,9° -0,7°
1919 9,3° 0,7°
1918 6,2° -2,4°
1917 9,2° 0,6°
1916 6,9° -1,7°
1915 7,0° -1,6°
1914 9,5° 0,9°
1913 9,8° 1,2°
1912 7,0° -1,6°
1911 9,6° 1,0°
1910 9,3° 0,7°
1909 8,9° 0,3°
1908 7,8° -0,8°
1907 9,3° 0,7°
1906 9,5° 0,9°
1905 7,9° -0,7°
1904 7,4° -1,2°
1903 8,1° -0,5°
1902 7,4° -1,2°
1901 10,5° 1,9°
1900 8,6° 0,0°
1899 7,9° -0,7°
1898 8,5° -0,1°
1897 8,3° -0,3°