Skogbrannfare

Meteorologisk institutt beregner fare for skogbrann, samt gress- og lyngbrann, for rundt 100 steder over hele landet.

Brannfaren beregnes for et gitt sted og er derfor ikke alltid representativ for et større omkringliggende område. Pass særlig på dersom det er varslet stor fare (større enn 60). Verdiene i tabellen er omtrentlige grenser, og det vil alltid komme en vurdering fra meteorologen i tillegg før farevarsel om (stor) fare sendes.

I sesongen fra cirka 1. april til cirka 1. september blir brannfaren spesielt overvåket, men ved behov også ellers i året.

Les mer om hvordan vi lager skogbrannfarevarselet

Slik lages varselet

Det er tre meteorologiske elementer som inngår i beregningen: nedbør, lufttemperatur og luftfuktighet.

Ut fra de to siste elementene beregnes luftens tørrhetsgrad, det vil si luftens evne til å trekke til seg fuktighet fra omgivelsene.

Det brukes også en vegetasjonskonstant for å fange opp de endringer som skjer i skogbunnen fra våren og fram til årets vegetasjon er fullt utviklet utpå forsommeren.

Nedbørmengden om sommeren kan variere mye fra sted til sted på grunn av byger, i tillegg til at terreng og vegetasjon har stor betydning.

Før løvsprett (av bjørk) og i en overgangsperiode på en måned etter løvsprett antas skogbunnen å være mer antennelig på grunn av tørt fjorårsmateriale.

Indeks for skogbrannfare
Stor fare > 60
Fare 30 – 60
Liten fare 0 – 30
Ikke vurdert ---
Østfold
Kommune Sted Nedbør siste døgn 8. desember 2019 9. desember 2019 10. desember 2019
Målt Nedbør
Akershus
Kommune Sted Nedbør siste døgn 8. desember 2019 9. desember 2019 10. desember 2019
Målt Nedbør
Oslo
Kommune Sted Nedbør siste døgn 8. desember 2019 9. desember 2019 10. desember 2019
Målt Nedbør
Hedmark
Kommune Sted Nedbør siste døgn 8. desember 2019 9. desember 2019 10. desember 2019
Målt Nedbør
Oppland
Kommune Sted Nedbør siste døgn 8. desember 2019 9. desember 2019 10. desember 2019
Målt Nedbør
Buskerud
Kommune Sted Nedbør siste døgn 8. desember 2019 9. desember 2019 10. desember 2019
Målt Nedbør
Vestfold
Kommune Sted Nedbør siste døgn 8. desember 2019 9. desember 2019 10. desember 2019
Målt Nedbør
Telemark
Kommune Sted Nedbør siste døgn 8. desember 2019 9. desember 2019 10. desember 2019
Målt Nedbør
Aust-Agder
Kommune Sted Nedbør siste døgn 8. desember 2019 9. desember 2019 10. desember 2019
Målt Nedbør
Vest-Agder
Kommune Sted Nedbør siste døgn 8. desember 2019 9. desember 2019 10. desember 2019
Målt Nedbør
Rogaland
Kommune Sted Nedbør siste døgn 8. desember 2019 9. desember 2019 10. desember 2019
Målt Nedbør
Hordaland
Kommune Sted Nedbør siste døgn 8. desember 2019 9. desember 2019 10. desember 2019
Målt Nedbør
Sogn og Fjordane
Kommune Sted Nedbør siste døgn 8. desember 2019 9. desember 2019 10. desember 2019
Målt Nedbør
Møre og Romsdal
Kommune Sted Nedbør siste døgn 8. desember 2019 9. desember 2019 10. desember 2019
Målt Nedbør
Nordland
Kommune Sted Nedbør siste døgn 8. desember 2019 9. desember 2019 10. desember 2019
Målt Nedbør
Troms
Kommune Sted Nedbør siste døgn 8. desember 2019 9. desember 2019 10. desember 2019
Målt Nedbør
Finnmark
Kommune Sted Nedbør siste døgn 8. desember 2019 9. desember 2019 10. desember 2019
Målt Nedbør
Trøndelag
Kommune Sted Nedbør siste døgn 8. desember 2019 9. desember 2019 10. desember 2019
Målt Nedbør

Husk at det ikke er tillatt å gjøre opp ild i skog og mark fra 15. april til 15. september.

UT.no: Slik brenner du bål om sommeren