Klima i Norge og verden

Her finner du klimastatistikk for de siste 100–150 år for utvalgte målestasjoner og regioner.

Global middeltemperatur