Tekstvarsel for havområdene

Produksjon av varsel for havområdene fra 56° nord til isgrensen ble endret 7. januar. Varsel for Tyskebukta og Dogger er ikke lenger en del av produksjonen. Bølgevarselet er en integrert del av teksten for hvert område. Farevarslene utvides til å dekke hele ansvarsområdet. Sammenhengen mellom bølgehøyde og sjøgang finnes her: https://snl.no/sjøgang

Varsel for søndag 29. november kl 22:00 til mandag 30. november kl 21:59

Kuling- og stormvarsel/gale and storm warning

Fisker

Fisker: Nordlig sterk kuling 20 m/s er ventet fra mandag 21utc

Fladen

Fladen: Nordlig sterk kuling 20 m/s er ventet fra mandag 14utc til 17utc

Utsira Sør

Utsira Sør: Nordlig sterk kuling 20 m/s er ventet fra mandag 18utc til 20utc

Storegga

Storegga: Sørvest sterk kuling 20 m/s er ventet fra søndag 22utc til mandag 04utc

Frøyabanken

Frøyabanken: Sørvest sterk kuling 20 m/s er ventet fra mandag 00utc til 05utc

Storegga-Haltenbanken til 0-meridianen

Storegga-Haltenbanken til 0-meridianen: Skiftende sterk kuling 20 m/s er ventet fra søndag 22utc til mandag 15utc

Sklinnabanken

Sklinnabanken: Sørlig sterk kuling 20 m/s er ventet fra mandag 03utc til 07utc

Trænabanken

Trænabanken: Sørlig sterk kuling 20 m/s er ventet fra mandag 01utc til 08utc

Røstbanken

Røstbanken: Sørlig sterk kuling 20 m/s er ventet fra mandag 00utc til 09utc

Ytre Vestfjorden

Ytre Vestfjorden: Sørlig sterk kuling 20 m/s er ventet fra mandag 01utc til 10utc

Vesterålsbankene

Vesterålsbankene: Sørlig sterk kuling 20 m/s er ventet fra mandag 01utc til 08utc

Bankene utenfor Troms

Bankene utenfor Troms: Sørlig sterk kuling 20 m/s er ventet fra mandag 09utc til 10utc

Tromsøflaket

Tromsøflaket: Sørlig sterk kuling 20 m/s er ventet fra mandag 03utc til 10utc

Nordbanken

Nordbanken: Sørvest sterk kuling 20 m/s er ventet fra mandag 11utc til 20utc

LiD

LiD: Vestlig sterk kuling 20 m/s er ventet fra mandag 03utc til 05utc

BnS

BnS: Vestlig sterk kuling 20 m/s er ventet fra mandag 03utc til 11utc

A5

A5: Nordvest sterk kuling 20 m/s er ventet fra mandag 07utc til 12utc

D2

D2: Nordøst sterk kuling 20 m/s er ventet fra mandag 00utc til 04utc

D3

D3: Nordlig sterk kuling 20 m/s er ventet fra mandag 02utc til 20utc

Dype D4

Dype D4: Skiftende sterk kuling 20 m/s er ventet fra mandag 02utc til 14utc

E2

E2: Nordlig sterk kuling 20 m/s er ventet fra søndag 23utc til mandag 08utc

E3

E3: Nordlig liten storm 22 m/s er ventet fra mandag 00utc til 17utc

Dype E4

Dype E4: Sørlig sterk kuling 20 m/s er ventet fra mandag 02utc til 08utc

F2

F2: Nordlig sterk kuling 20 m/s er ventet fra mandag 05utc til 12utc

F3

F3: Nordvest liten storm 22 m/s er ventet fra søndag 22utc

Værsituasjonen/synoptic situation

Lavtrykk 976 hPa 84 N 20 E, går SE og svekkes. Lavtrykk 991 hPa 66 N 09 W, går NE, ventes 987 hPa 74 N 26 E Mandag 18 utc. Høytrykk 1029 hPa 55 N 10 E, går S og svekkes.

Havvarsel/ocean forecast

Indre Skagerrak

Sørlig liten kuling. Svak eller moderat sjø. Regn med moderat sikt.

Ytre Skagerrak

Sørlig liten kuling. Svak eller moderat sjø. Regn med moderat sikt.

Fisker

Sørvest liten kuling, periodevis nordlig sterk kuling. Svak eller moderat sjø. Regn med moderat sikt.

Fladen

Sørvest liten kuling, økende til nordlig stiv kuling, periodevis sterk kuling. Svak eller moderat, periodevis røff sjø. Regn med moderat sikt.

Utsira Sør

Skiftende frisk bris, periodevis nordlig sterk kuling. Moderat sjø. Regn med moderat sikt.

Utsira Nord

Sørvest liten kuling, økende til nordlig stiv kuling. Røff sjø. Regn med moderat sikt.

Viking

Sørvest liten kuling, økende til nordlig stiv kuling. Røff sjø. Regn med moderat sikt.

Aust-Tampen

Sørvest stiv kuling, dreiende til nordlig. Røff, periodevis veldig røff sjø. Regn med moderat sikt.

Storegga

Sørvest sterk kuling, minkende til nordlig stiv kuling. Veldig røff sjø. Regn med moderat sikt.

Frøyabanken

Sørvest sterk kuling, minkende til skiftende liten kuling. Røff eller veldig røff sjø. Regn med moderat sikt.

Haltenbanken

Sørlig stiv kuling, minkende til sørvest liten kuling. Røff, periodevis veldig røff sjø. Regn med moderat sikt.

Storegga-Haltenbanken til 0-meridianen

Sørvest stiv kuling, dreiende til nordlig, periodevis skiftende sterk kuling. Veldig røff sjø. Regn med moderat sikt.

Sklinnabanken

Sørlig stiv kuling, periodevis sterk kuling, etter hvert liten kuling. Røff, periodevis veldig røff sjø. Regn med moderat sikt.

Trænabanken

Sørlig sterk kuling, minkende til liten kuling. Røff eller veldig røff sjø. Regn med moderat sikt.

Røstbanken

Sørlig sterk kuling, minkende til skiftende liten kuling. Veldig røff sjø. Regn med moderat sikt.

Ytre Vestfjorden

Sørlig sterk kuling, minkende til stiv kuling. Veldig røff sjø. Regn med moderat sikt.

Vesterålsbankene

Sørlig sterk kuling, minkende til skiftende liten kuling. Røff eller veldig røff sjø. Regn med moderat sikt.

Bankene utenfor Troms

Sørlig stiv kuling, etter hvert skiftende, periodevis sterk kuling. Røff eller veldig røff sjø. Regn med moderat sikt.

Tromsøflaket

Sørlig sterk kuling, minkende til skiftende stiv kuling. Røff eller veldig røff sjø. Regn med moderat sikt.

Hjelmsøybanken

Sørvest liten kuling, økende til skiftende stiv kuling. Røff, periodevis veldig røff sjø. Regn med moderat sikt.

Nordkappbanken

Vestlig liten kuling, økende til sørvest stiv kuling. Røff, periodevis veldig røff sjø. Regn med moderat sikt.

Nordbanken

Sørvest stiv kuling, økende til sterk kuling. Røff, periodevis veldig røff sjø. Periodevis regn med moderat sikt, etter hvert oppholdsvær og god sikt.

Kildinbanken

Sørvest stiv kuling. Røff sjø. Oppholdsvær og god sikt.

YP

Nordvest liten kuling, periodevis stiv kuling. Moderat eller røff sjø. Oppholdsvær og god sikt. Utrygt for sterk ising.

LiD

Vestlig stiv kuling, periodevis sterk kuling, etter hvert frisk bris. Moderat, periodevis røff sjø. Oppholdsvær og god sikt. Utrygt for sterk ising.

BnS

Vestlig sterk kuling, minkende til frisk bris. Røff eller veldig røff sjø. Periodevis snø med dårlig sikt. Utrygt for sterk ising.

A3

Nordvest frisk bris. Moderat eller røff sjø. Oppholdsvær og god sikt, etter hvert periodevis snø med dårlig sikt. Utrygt for sterk ising.

A4

Nordvest liten kuling. Moderat eller røff sjø. Oppholdsvær og god sikt, etter hvert periodevis snø med dårlig sikt. Utrygt for moderat ising.

A5

Nordvest stiv kuling, minkende til frisk bris, periodevis sterk kuling. Røff sjø. Oppholdsvær og god sikt. Utrygt for moderat ising.

B2

Nordvest frisk bris. Moderat, periodevis røff sjø. Snø med dårlig sikt, etter hvert oppholdsvær og god sikt. Utrygt for sterk ising.

B3

Nordøst liten kuling, periodevis stiv kuling. Moderat eller røff sjø. Snø med dårlig sikt. Utrygt for moderat ising.

B4

Skiftende liten kuling, periodevis nordøst stiv kuling. Røff, periodevis veldig røff sjø. Snø med dårlig sikt. Utrygt for moderat ising.

B5

Vestlig liten kuling, økende til nordøst stiv kuling. Røff eller veldig røff sjø. Snø med dårlig sikt. Utrygt for moderat ising.

C2

Nordvest liten kuling. Moderat, periodevis røff sjø. Periodevis snø med dårlig sikt, etter hvert oppholdsvær og god sikt. Utrygt for sterk ising.

C3

Skiftende frisk bris, økende til nordvest stiv kuling. Røff, periodevis veldig røff sjø. Snø med dårlig sikt. Utrygt for moderat ising.

C4

Skiftende liten kuling, økende til stiv kuling. Røff, periodevis veldig røff sjø. Snø med dårlig sikt.

C5

Vestlig liten kuling, økende til skiftende stiv kuling. Røff eller veldig røff sjø. Snø med dårlig sikt, etter hvert regn med moderat sikt. Utrygt for tåke.

D2

Nordlig stiv kuling, periodevis nordøst sterk kuling, etter hvert nordvest liten kuling. Røff, periodevis veldig røff sjø. Snø med dårlig sikt, etter hvert oppholdsvær og god sikt. Utrygt for moderat ising.

D3

Nordlig sterk kuling, minkende til stiv kuling. Røff eller veldig røff sjø. Snø med dårlig sikt. Utrygt for moderat ising.

Dype D4

Sørlig sterk kuling, minkende til skiftende stiv kuling. Røff eller veldig røff sjø. Regn med moderat sikt.

E2

Nordlig sterk kuling, minkende til stiv kuling. Røff eller veldig røff sjø. Regn med moderat sikt, etter hvert oppholdsvær og god sikt.

E3

Skiftende sterk kuling, minkende til nordlig stiv kuling, periodevis liten storm. Veldig røff sjø, periodevis opprørt hav. Regn med moderat sikt.

Dype E4

Sørlig sterk kuling, minkende til skiftende stiv kuling. Røff eller veldig røff sjø. Regn med moderat sikt.

F2

Skiftende stiv kuling, minkende til nordvest liten kuling, periodevis nordlig sterk kuling. Veldig røff sjø. Regn med moderat sikt, etter hvert oppholdsvær og god sikt.

F3

Sørlig sterk kuling, dreiende til nordlig, periodevis nordvest liten storm. Veldig røff sjø, periodevis opprørt hav. Regn med moderat sikt.