Tekstvarsel for kystområdene

Varsel for søndag 29. november kl 18:00 til søndag 29. november kl 23:59

Skagerrak


Vest til sørvest bris, seint i kveld opp i frisk bris 10 m/s. Stort sett oppholdsvær og god sikt. Bølgehøyde: 0,5-1 m, høyest lengst vest.

Indre Oslofjord


Skiftende bris. Oppholdsvær. Lokal tåke. Bølgehøyde: Ubetydelig.

Svenskegrensa - Lyngør


Vest eller sørvest bris. Oppholdsvær. Lokal tåke. Bølgehøyde: Under 0,5 m.

Lyngør - Åna Sira


Vest til sørvest bris. Oppholdsvær. Seint i kveld litt regn lengst vest, ellers god sikt. Bølgehøyde: 0,5-1 m, høyest lengst vest.

Åna-Sira - Karmøy


Sør og søraust frisk bris 10 m/s, liten kuling 12 i nord. Perioder med regn. Moderat sikt i nedbør. Bølgehøyde: 1-2 m.

Karmøy - Fedje


Sørlig liten kuling 12. Perioder med regn. Moderat sikt i nedbør. Bølgehøyde: 2-2,5 m.

Fedje - Stad


Sørlig liten til stiv kuling 15, i kveld økning til sørvest liten storm 22 ved Stad. Perioder med regn. Moderat sikt i nedbør. Bølgehøyde: 2-3,5 m, høyest i nord.

Stad - Frøya


Sørlig liten og kan hende stiv kuling 15, sterk kuling 20 lengst sør. Stort sett oppholdsvær og god sikt. Bølgehøyde: 2-3 m.

Frøya - Rørvik


Sør og søraust frisk bris 10 til liten kuling 12. Oppholdsvær. God sikt. Bølgehøyde: 2-3 m.

Rørvik - Støtt


Sør til sørvest liten kuling 12 m/s eller stiv kuling 15. Perioder med regn. Seint i kveld stort sett oppholdsvær. Moderat sikt i regn. Bølgehøyde: 3-3,5 m.

Støtt - Melbu


Sør til sørvest liten kuling 12 eller stiv kuling 15, lokalt sterk kuling 20 utsatte steder. Perioder med regn og moderat sikt. Bølgehøyde: 3-4 m.

Melbu - Nordkapp


Sørvestlig liten kuling 12, periodevis stiv kuling 15. Perioder med regn og moderat sikt. Bølgehøyde: 3-3,5 m.

Nordkapp - Grense Jakobselv


Sørvestlig liten kuling 12 eller stiv kuling 15. Stort sett oppholdsvær og god sikt. Bølgehøyde: 1,5-3 m, høyest i vest.

Spitsbergen


Nord til nordvest frisk bris 10 eller liten kuling 12 m/s. Perioder med snø og dårlig sikt. Bølgehøyde: 2-4 m, høyest i sør.

Varsel for mandag 30. november kl 00:00 til mandag 30. november kl 23:59

Skagerrak


Sørvestlig frisk bris 10 m/s som mandag morgen øker til sørvestlig liten kuling 12. Mandag kveld minking til sørvestlig frisk bris 10, dreiende nordvestlig i Ytre Skagerrak. Litt regn, økende nedbør fra mandag ettermiddag. Moderat sikt i nedbør. Bølgehøyde: 0,5-1 m, mandag morgen økende til 0,5-1,5 m. Fra mandag ettermiddag 1-2 m.

Indre Oslofjord


Bris omkring sør. Seint mandag kveld skiftende bris. Oppholdsvær. Lokal tåke. Fra tidlig om ettermiddagen litt regn. Moderat sikt i nedbør. Bølgehøyde: 0,5 m eller mindre.

Svenskegrensa - Stavern


Sørvestlig bris, periodevis liten kuling 12. Mandag kveld minking til sørlig opptil frisk bris 10. Oppholdsvær. Lokal tåke. Fra seint om formiddagen litt regn. Moderat sikt i nedbør. Bølgehøyde: 0,5 m. Mandag formiddag 0,5-1,5 m, om ettermiddagen økende til 0,5-2 m. Noe minkende mandag kveld.

Stavern - Oksøy


Sørvestlig frisk bris 10, periodevis liten kuling 12. Litt regn, først i sør. Økende nedbør mandag ettermiddag. Om kvelden nordvestlig bris. Etter hvert oppholdsvær. Moderat sikt i nedbør. Bølgehøyde: 0,5-1 m. Fra mandag ettermiddag 1-1,5 m.

Oksøy - Åna Sira


Sørvestlig frisk bris 10, mandag ettermiddag minkende til bris. Om kvelden nordvestlig bris. Litt regn, økende nedbør mandag ettermiddag. Moderat sikt i nedbør. Bølgehøyde: 1-1,5 m. Seint mandag kveld økning til 1-2 m, høyest i vest.

Åna-Sira - Karmøy


Sørvest frisk bris 10 m/s til liten kuling 12. Regn og yr. Moderat til dårlig sikt. Fra mandag kveld nordlig stiv kuling 15. Stort sett oppholdsvær og god sikt. Bølgehøyde: 2 m, mandag kveld økende til 3 m.

Karmøy - Fedje


Sørvest liten kuling 12. Regn og yr. Moderat til dårlig sikt. Mandag ettermiddag dreining til nordlig liten kuling 12, om kvelden til dels stiv kuling 15. Enkelte regnbyger, ellers god sikt. Bølgehøyde: 2-2,5 m.

Fedje - Stad


Sørvest liten til stiv kuling 15, liten storm 22 ved Stad. Regn. Moderat sikt. Mandag formiddag dreining til nordvest opp i liten kuling 12, om kvelden til dels stiv kuling 15. Enkelte regnbyger, ellers god sikt. Bølgehøyde: 3-3,5 m.

Stad - Frøya


Sørvest stiv og til dels sterk kuling 20. Regn. Moderat sikt. Mandag formiddag minking til sørvest liten kuling 12, om kvelden økning til nordvest stiv kuling 15. Regnbyger, ellers god sikt. Bølgehøyde: 3-4 m.

Frøya - Rørvik


Sørlig liten kuling 12, mandag formiddag dreiende sørvest, seint mandag kveld økning til nordvest stiv kuling 15 m/s. Regn, fra mandag ettermiddag regnbyger. Moderat sikt i nedbør. Bølgehøyde: 2,5-3,5 m.

Rørvik - Lødingen


Sørlig liten til stiv kuling 15 m/s, først på dagen opp i sterk kuling 20 ytterst på kysten. Regn og moderat sikt. Bølgehøyde: 2-3,5 m, til dels 4 m først på dagen.

Skomvær - Andenes


Sørlig stiv til sterk kuling 20. Seint mandag formiddag minking til sørvestlig frisk bris 10 eller liten kuling 12. Seint om kvelden dreining til nordvestlig liten kuling 12. Regn og moderat sikt. Bølgehøyde: 3-6 m. Mandag formiddag minking til 3-4 m.

Andenes - Loppa


Sørlig liten eller stiv kuling 15. Litt regn og snø i vest, ellers stort sett oppholdsvær. Dårlig sikt i nedbør. Bølgehøyde: 2-3,5 m, høyest sør for Torsvåg.

Loppa - Grense Jakobselv


Sørlig liten kuling 12, opptil sterk kuling 20 utsatte steder. Stort sett oppholdsvær og god sikt. Bølgehøyde: 1,5-3 m, høyest vest for Slettnes fyr.

Spitsbergen


Opptil frisk bris 10 av skiftende retning. Nordvestlig opptil stiv kuling 15 m/s i nordaust først på dagen. Litt snø i nord, ellers stort sett oppholdsvær. Dårlig sikt i snø. Bølgehøyde: 2-3 m, minkende utover dagen. Mandag kveld 1-1,5 m.

Varsel for tirsdag 1. desember kl 00:00 til tirsdag 1. desember kl 23:59

Skagerrak


Nordlig liten til stiv kuling 15 m/s, tirsdag ettermiddag nordøstlig bris. Litt regn i indre Skagerrak først på dagen, ellers oppholdsvær.

Indre Oslofjord


Nordlig bris, tirsdag kveld skiftende bris. For det meste pent vær. Lokal tåke tirsdag kveld.

Kysten av Sør- og Østlandet


Nordlig frisk bris 10 først på dagen, tirsdag kveld minkende til skiftende bris. For det meste pent vær. Lokal tåke tirsdag kveld.

Åna-Sira - Karmøy


Nordvest opp i stiv kuling 15 m/s, tirsdag ettermiddag bris av skiftende retning. Tirsdag kveld økning til sørlig frisk bris 10. Opphold og perioder med sol.

Karmøy - Fedje


Nordvest opp i stiv kuling 15, tirsdag ettermiddag bris av skiftende retning. Tirsdag kveld økning til sørlig frisk bris 10. Opphold og perioder med sol.

Fedje - Stad


Nordlig opp i frisk bris 10, tirsdag ettermiddag bris av skiftende retning. Tirsdag kveld økning til sørlig stiv kuling 15, sørvest sterk kuling ved Stad. I Nordfjord noen regnbyger først på dagen, ellers oppholdsvær.

Stad - Frøya


Nordlig frisk bris 10, tirsdag formiddag bris av skiftende retning. Fra tirsdag kveld økning til sørvest liten kuling 12, stiv kuling 15 i sør. Noen regnbyger først på dagen, ellers oppholdsvær.

Frøya - Rørvik


Nordvest liten kuling 12 m/s, tirsdag formiddag minkende til bris. Fra tirsdag kveld dreiende til sørlig bris. Noen regnbyger. Fra tirsdag ettermiddag stort sett oppholdsvær.

Rørvik - Andenes


Nordvestlig opp i stiv kuling 15 m/s, tirsdag ettermiddag minkende til skiftende bris. Tirsdag kveld sørlig frisk bris 10. Noen sludd- og snøbyger, avtagende bygeaktivitet utover dagen, tirsdag kveld oppholdsvær.

Andenes - Loppa


Nordvestlig periodevis stiv kuling, tirsdag kveld minking til bris av skiftende retning. Noen sludd- og snøbyger, avtagende bygeaktivitet utover dagen, tirsdag kveld oppholdsvær.

Loppa - Grense Jakobselv


Sørvestlig periodevis stiv kuling 15, tirsdag morgen dreiende vest og nordvest. Enkelte snøbyger.

Spitsbergen


Nordvestlig bris, frisk bris 10 m/s utsatte steder. Litt snø i nord, ellers for det meste oppholdsvær.